Latest News

Saturday, July 15, 2017

ကုလအခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးမစ္ရွင္ကို အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေထာက္ခံေပးရန္ မစၥရန္ဟီးလီ အႀကံျပဳ

ကုလအခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးမစ္ရွင္ကို အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေထာက္ခံေပးရန္ မစၥရန္ဟီးလီ အႀကံျပဳ

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေရးမစ္ရွင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳး သားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) က ေထာက္ခံေပးရန္ မစၥရန္ဟီးလီက ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ တြင္ အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။

ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီးလီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ႐ံုး၌ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္အထက္ပါ အတိုင္း အႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္းေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမက သတင္း ေထာက္မ်ားအားေျပာသည္။

‘‘လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကေန ေထာက္ခံတဲ့သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ိဳးေလး ထုတ္ရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ထင္တဲ့ အ ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကလည္း ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ အင္မတန္မွ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦး ဝင္းျမကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကဖြဲ႕စည္း ေပးထားေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္ သည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား သင့္ျမတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔သိမ္ ေမြ႕နက္နဲသည့္ ကိစၥမ်ိဳးကို ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေကာ္ မရွင္က ရန္ဟီးလီကိုျပန္လည္ရွင္း ျပခဲ့သည္ဟု ဦးဝင္းျမကသတင္း ေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

ရန္ဟီးလီအေနျဖင့္အခ်က္ အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးမစ္ ရွင္ (Fact-Finding Mission)ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ MNHRC က ေထာက္ခံရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းကို  ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥရန္ဟီးလီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအ မ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ ရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိၿပီး ယခုတစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ကာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ)၊ ေမာင္ေတာေထာင္၊ သ တင္းေထာက္သံုးဦးအဖမ္းခံရမႈ၊ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အပါအဝင္လူ႔အ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လိုအပ္ ခ်က္ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး စံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမက သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းျပ သည္။

ေမာင္ေတာေထာင္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အ ေရးေကာ္မရွင္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္္ သည္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္အက်ဥ္း သား ရွစ္ဦးသာရွိေသာ္လည္း ရန္ ဟီးလီက ၎၏ေတြ႕ရွိခ်က္္သည္ ၁၇ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။

ရန္ဟီးလီသည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ MNHRC ၏သေဘာထားအျမင္ ကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကေျပာၾကားၿပီး အဆိုပါအ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈအေသးစိတ္ကို သတင္း ေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ (SEZ) တြင္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ခံရမႈရွိသည္ဟု မစၥရန္ဟီး လီထံတြင္ တိုင္ၾကားခ်က္စာရင္းရ ရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ မ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ ရွင္က  ယင္းအေျခအေနကို ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမကေျပာသည္။

‘‘သူ (ရန္ဟီးလီ) ကေျပာပါ တယ္။ ထားဝယ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကလာၿပီး ဒီမွာစံုစမ္းသြားတယ္ လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒါပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘူးလားလို႔ ေမး ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လာၿပီးေဆာင္ရြက္ မယ္လို႔ အေၾကာင္းၾကားရင္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ ပါတယ္’’ ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အ ခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္အေပၚ ရန္ဟီးလီကေမး ခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္အားလံုး ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပံုမရွိဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ဦးဝင္းျမက သတင္း ေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ဟီးလီ သည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကိုဖ်က္သိမ္းေစလိုသည့္ သေဘာထားရွိသည္ဟု MNHRC ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကဆိုသည္။ ရန္ဟီးလီသည္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ညတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၎၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post