Latest News

Thursday, July 6, 2017

ဒုတိယတန္းမွ အ႒မတန္းအထိ အခန္းဆံုး စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲမည္

ဒုတိယတန္းမွ အ႒မတန္းအထိ အခန္းဆံုး စာေမးပြဲစစ္ေဆးသည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲမည္

ယခုပညာသင္ႏွစ္၌ အေျခခံပညာ ဒုတိယတန္းမွ အ႒မတန္းအထိ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲ စစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း အေျဖလႊာေပၚ၌ ေရးသားေျဖဆိုရ သည့္ စနစ္အစား အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ ေဆးသည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ဇူလိုင္လကုန္တြင္ စစ္ေဆး မည့္ ဒုတိယတန္းမွ အ႒မတန္းအ ထိ အတန္းမ်ား၏ အခန္းဆံုးစာ ေမးပြဲမ်ား၌ အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္းစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးၿပီး ဇူလိုင္လကုန္အထိ သင္ၾကားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားအနက္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ေရြးထုတ္၍ အုပ္စုတစ္စုခ်င္းစီကို ေဆြးေႏြးေစကာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တစ္အုပ္စုလွ်င္ အေျဖလႊာတစ္ခုတြင္သာ ေရးသားေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဇူလုိင္လနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလမွာ အခန္းဆံုးစာေမးပြဲေျဖရမယ္။ အဲ ဒီအခန္းဆံုးစာေမးပြဲေတြမွာအုပ္စု ဖြဲ႕စစ္ေဆးတဲ့ပံုစံသံုးမွာပါ။ စစ္ ေဆးရမယ့္ပံုစံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနားလည္ေစဖို႔ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းအ ဆင့္ဆင့္ပြားအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ လုပ္ေပးမွာပါ’’ ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေဆြ ေဆြလဲ့ကေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၄ ရက္က တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး မ်ားတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴးမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆး မႈပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးရာတြင္ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူေလးဦးႏႈန္းျဖင့္ ေတာ္၊ သင့္၊ ညံ့ မွ်တေအာင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ေပးကာ အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးေစၿပီး တစ္ဦးက အဖြဲ႕ကိုယ္စား အေျဖလႊာ၌ေရးေပးရမည္။ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာအတြင္း အားလံုးပါဝင္ေဆြးေႏြးေစရန္ ဘာသာျပဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ အကူဆရာမႏွစ္ဦးက ႀကီးၾကပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ အဖြဲ႕ရမွတ္သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးဦးလံုး၏ ကိုယ္စီ ရမွတ္ျဖစ္သည္။

ရမွတ္မ်ားကို Grade ျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ရမွတ္ ၄၀ မွ ၅၀ အတြင္း Grade A၊ ရမွတ္ ၃၀ မွ ၃၉ မွတ္အတြင္း Grade B၊ ရမွတ္ ၂၀ မွ ၂၉ မွတ္အတြင္း Grade C ေပးရန္၊ Grade မွလြဲ၍ ရမွတ္ကို လံုၿခံဳစြာသိမ္းထားရန္ ဘာသာျပဆရာသည္ မိမိဘာသာ ရပ္ရမွတ္မွတစ္ပါး က်န္ဘာသာ မ်ား၏ ရမွတ္ကို မသိေစရဟု ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အ ခန္းဆံုးစာေမးပြဲြမ်ားကို ဇူလိုင္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ၊ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲကို ေအာက္တိုဘာ၊ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ စုစုေပါင္းေလး ႀကိမ္သာ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ အခန္းဆံုး စာေမးပြဲမ်ားကိုသာ အုပ္စုဖြဲ႕စစ္ေဆးသည့္ပံုစံျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ႏွစ္ဝက္ႏွင့္ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲမ်ားကို ယခင္အတိုင္းသာ တစ္ဦးခ်င္း အေျဖလႊာေပၚတြင္ ေရးသားေျဖဆိုရမည္ဟု သိရ သည္။

‘‘ေက်ာင္းေတြကိုေတာ့ အုပ္ စုဖြဲ႕ စစ္ရမယ္ ေျပာတာပဲရွိေသး တယ္။ ဘယ္လိုပံုစံစစ္ရမယ္။ ဘယ္လိုအမွတ္ေပးရမယ္ဆိုတာ တိတိက်က် ဘာမွ မၫႊန္ၾကားထားေသးဘူး’’ ဟု အ.လ.က (၂) မိတီၳလာမွ အလယ္တန္းျပဆရာမ တစ္ဦးကေျပာသည္။

7Day News

No comments:

Post a Comment