Latest News

Thursday, July 6, 2017

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း အနည္းငယ္ျပန္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၄၀၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ဆက္ရွိေန

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း အနည္းငယ္ျပန္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၄၀၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ဆက္ရွိေန

ယခင္ရက္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းအနည္းငယ္ ျပန္တက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၄၀၀၀ ၀န္းက်င္၌ ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွစတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္ျပန္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။  ၿပီးခဲ့သည့္လ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္း ကုိျပန္ၾကည့္ပါက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၆ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လလယ္မွ ေစ်းႏႈန္းျပန္က်လာရာ ဇြန္လအတြင္းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၂၄၀ ေဒၚလာအထိ ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ကာ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၄၂ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္လအတြင္း ဆက္တုိက္အားေပ်ာ့ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ၁၂၃၅ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ၁၂၁၇ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၁၂၂၀ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ ၁၂၂၄ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္းၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၂၄၀ ေဒၚလာျဖစ္သည္။

ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၄၇၀၀ (ဧၿပီ ၃ ရက္)ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္) ျဖစ္သည္။ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းအနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၁၂၀၀ (ေမ ၅ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ (ေမ  ၁၈ ရက္) ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေမ ၁၆ ရက္မွစၿပီး ဇူလုိင္ ၂ ရက္အထိ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၁၃၄၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစ်းျပန္က်ခဲ့ရာ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၄၄၀၀  ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၀၀၆၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃ ရက္ တြင္ ေမ ၁၆ ရက္ ေနာက္ပုိင္းပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္ ၈၉၅၅၀၀ အထိက်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္အျဖစ္ က်ပ္ ၈၈၉၃၀၀ အထိ ဆက္က်ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းအနည္းငယ္ျပန္တက္ မႈေၾကာင့္ က်ပ္ ၈၉၅၃၀၀၊  ဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၈၉၅၂၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ၈၉၃၀၀၀ ေက်ာ္ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment