Latest News

Sunday, June 4, 2017

FACEBOOK မွ သတင္းတုမ်ားႏွင့္ အၾကံအဖန္ပိုစ့္မ်ားအား စစ္ေဆးဖ်က္ခ်ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္သြင္း

FACEBOOK မွ သတင္းတုမ်ားႏွင့္ အၾကံအဖန္ပိုစ့္မ်ားအား စစ္ေဆးဖ်က္ခ်ႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထည့္သြင္း

Facebook ကေန သတင္းတုမ်ား၊ အၾကံအဖန္ပိုစ့္မ်ား၊ ပံုမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား ထည့္သြင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႕အျပင္ Facebook Page Admin မ်ားအေနျဖင့္ website link မ်ားထည့္သြင္းရာတြင္ ယခင္ကဲ့သို႕ Feature Image မ်ား၊ စာသားမ်ားကို Facebook Page ေပၚတြင္ edit လုပ္ခြင့္ကို ပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတင္းတုမ်ား၊ အၾကံအဖန္ပိုစ့္မ်ားကို ဖန္တီး၍ ၀င္ေငြရွာေနေသာ Publisher မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ရန္ Facebook မွ ၾကိဳးစားဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ျပီး Facebook ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ၾကပ္မတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မမွန္ကန္ဟု ယူဆရေသာ ပိုစ့္မ်ားကို Page အတြင္းမွ ဖယ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး Like လုပ္ထားသူမ်ားအားလံုး မျမင္ေအာင္ ဖံုးကြယ္လိုက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ပုိစ့္မ်ားမွာ Page Admin မွ တင္လိုက္ေသာ္လည္း နာရီပိုင္းအၾကာတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ Web Publisher မ်ားအေနျဖင့္ website တြင္ ပံုမ်ား၊ စာမ်ားကို ေသခ်ာစီစစ္ရန္လိုအပ္ျပီး Facebook Page ေပၚတြင္ web link အတြင္းမွ ပံုႏွင့္ စာသားမ်ားကို edit လုပ္ခြင့္ မရေတာ့တာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ web အတြင္းမွာ ရႈပ္ေထြးေသာ ေၾကျငာမ်ား၊ new windows အေနျဖင့္ browser ေပါင္းမ်ားစြာပြင့္ေစေသာ ေၾကျငာမ်ားကို ျပန္လည္ ဖ်က္ခ်ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

Credit ေပးျပီး တိုက္ရုိက္ေကာ္ပီကူးတင္ေသာ Publisher မ်ားကိုလည္း Report တင္သည့္သူရွိပါက Facebook က စစ္ေဆးျပီး ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Credit: ဆန္းသစ္ျမန္မာ

No comments:

Post a Comment