Latest News

Sunday, June 25, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးႏွင္႕ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးႏွင္႕ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဘာသာျပန္-သာစိန္၊ ေက်ာ္ထိုက္စိုး

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ထုတ္The Global New Light Of Myanmar သတင္းစာ တြင္ပါရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစၥေရးသံအမတ္ႀကီးMr. Daniel Zonshine ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားမႈကို ဘာသာျပန္ဆိုေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ။ အစၥေရးႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ကတည္းက သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားမွာ ရွည္လ်ား တဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားမွာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမႈအေပၚ သိလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ။ မွန္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ကတည္းက သံတမန္ ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က႐ႈေထာင့္အရေျပာရရင္ ဒီဆက္ဆံေရး ဟာ အင္မတန္မွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဦးဆုံးထား တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္ဆိုရင္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျပားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သံတမန္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ သူကပဲ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

အစၥေရးႏိုင္ငံကို ပထမဦးဆုံးလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ကာလေတြအတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားဆက္ဆံေရးေတြ၊ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ ျပည္သူမ်ားအျပန္အလွန္ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈေတြ၊ သင္တန္းနဲ႔ အသိပညာဖလွယ္မႈေတြမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသံ႐ုံးကို အၿမဲတမ္းထားရွိခဲ့႐ုံမက သံ႐ုံးပိတ္ပင္ ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံအမတ္ထက္နိမ့္ေသာ သံ႐ုံးအႀကီးအကဲခန္႔ထားျခင္းေတြကို ေရွာင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ားအတြင္းကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျပားလာတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအေျခခံေကာင္းေတြနဲ႔အတူ အနာဂတ္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳးစားစီစဥ္ထားရွိၿပီး အဲဒီအတြက္ ႀကီးမားတဲ့အေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ ရွိေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေဆြေတာ္ရဲ႕အျမင္ကို သိခ်င္ ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ အေရးကိစၥတစ္ခုပါ။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကေနလာၿပီး ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ သိပ္ၿပီးမထြန္းကားေသးတဲ့ ေဒသတစ္ခုမွာ ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ႐ုံ၊ မဲေပး႐ုံမွ်မကဘဲ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားမႈ၊ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကေနဆင္းသက္လာတဲ့ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ယူရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ တာေၾကာင့္ ျပည္သူရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္႐ုံ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး႐ုံကေနတစ္ဆင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လုပ္ေဆာင္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ပညာေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးေရးတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။
အစၥေရးလူမ်ဳိးရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ႏႈိင္းၿပီး ဥပမာေပးရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သဲကႏၲာရထဲမွာ လွည့္လည္သြားလာတာ ႏွစ္ ၄ဝ ၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို ေျပာင္းလဲေပးရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္က အခ်ိန္ၾကာေလ့ရွိပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္း အလြန္ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕ဘဝၾကားမွာ ပဋိပကၡအခ်ဳိ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးတာနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလာလိမ့္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္႐ုံမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ဘဝ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လည္ပတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအင္အားစုေတြကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျမန္ျမန္ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါ တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေနစၿပီး မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကလည္း တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး အက်ဳိးစီးပြားကိုၾကည့္ၿပီး ထိပ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ အစိုးရ၊ စစ္ဘက္နဲ႔ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြက စတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတဲ့အခါနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြား ခ်င္း မတူကြဲျပားျခားနားမႈေတြကို က်ဥ္းေစတဲ့အခါ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားဟာ သေဘာသဘာဝအရကြဲျပားျခားနားတယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔ပါပဲ။

အဲဒီအဆင့္ကိုေရာက္ရင္ ယုံၾကည္မႈဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာပါၿပီ။ ထိပ္ပိုင္းက ေျပလည္မႈမရွိရင္ ေအာက္ပိုင္းအဆင့္ေတြကပဲ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစပါတယ္။ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ရင္ ျပည္သူေတြကသာ ေျမစာပင္ ျဖစ္ၿပီး ေသသူေသ၊ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ဘဝ သို႔မဟုတ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝသို႔ ေရာက္သူေရာက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ထိပ္ပိုင္းကေခါင္းေဆာင္ ေတြက ေအာက္ေျခပိုင္းအဆင့္ေတြေျပလည္မႈရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွ သာလွ်င္ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယားတို႔နဲ႔ စစ္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာေလာက္မွာ အီဂ်စ္သမၼတ အန္ဝါ ဆာဒတ္ဟာ အစၥေရးကိုေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစၥေရးကိုသူေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ထားေတြ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔လြတ္လပ္ေရးရရွိဖို႔အတြက္ ၁၉၄၈ နဲ႔ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံနဲ႔ စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္နဲ႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးစစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်အဆုံးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေအာက္ေျခကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုၿပီးေပးတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းဟာ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါ တယ္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကိစၥေတြမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျမင္မၾကည္လင္တာေတြရွိ မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ စစ္ပြဲထက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခ်င္တဲ့ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြမ်ားလာရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္အေရြ႕တစ္ခုရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္က အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈနဲ႔ မတူညီတဲ့အက်ဳိးစီးပြားေတြ ေၾကာင့္ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦးမေက်နပ္ခ်က္မ်ားရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိပ္ပိုင္း ကေန ေအာက္ေျခကိုလာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိလာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ဆိုတာ သိပ္ၿပီးမခဲယဥ္းဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒါဟာ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းၿပီး အလြန္ပဲေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ခန္းစာတစ္ခုလား။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူတတ္ဖို႔လိုအပ္သလို အဲဒီႏိုင္ငံေတြကေန ေကာင္းကြက္ေတြကို သင္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္၊ လူမ်ဳိးနဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ဟာေတြကို ရယူအသုံးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြဆီက အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ အကူအညီကို ယူၿပီး သူတို႔ထက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ရရွိေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ျမႇင့္တင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာနဲ႔ အစၥေရးအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမ်ားစြာရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးနဲ႔ နည္းပညာနယ္ပယ္ေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ ကို ေျပာျပေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတ မွ်ေဝတာေတြ၊ အေလးထားေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ေဆာင္ရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ စီးပြားျဖစ္နယ္ပယ္ေတြမွာ ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္လ်က္ရွိပါတယ္။ မေန႔ကပဲ ဘန္ေကာက္ကို ခဏတာသြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ျမန္မာလူငယ္အခ်ဳိ႕နဲ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ရၿပီး ထိုျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ အစၥေရးမွာ ၁၁ လၾကာသြားေရာက္ၿပီး ျပန္လာတဲ့လူငယ္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံကလုပ္ေဆာင္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခုမွာ ပါဝင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးမွာ ေလ့လာ သင္ယူေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ျမန္မာလူငယ္ေတြကိုေခၚယူတဲ့ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ နည္းပညာနဲ႔ စက္မႈနည္းပညာတီထြင္ ႀကံဆမႈေတြမွာ ထိေတြ႕မႈရေစမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ အစၥေရးလယ္သမားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကေန စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာမရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စီမံကိန္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ သုေတသနနဲ႔ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို ပိုၿပီးသိရွိ လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ သမား႐ိုးက်ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ တီထြင္ႀကံဆမႈဘက္ကို ေရာက္ရွိလာဖို႔ ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစၥေရး ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၾကတာ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီက ရလာတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးဟာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္သာမက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပါ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ဳိးရွိခဲ့ၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ ၂ဝဝ ဝန္းက်င္ေလာက္ဟာ ႏွစ္စဥ္ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မွာ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီလူငယ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ရာမွာ သူတို႔ေတြထဲက အမ်ားစုဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံကရလာတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚ အားရေက်နပ္မႈရွိၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္နဲ႔ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ပညာသင္ယူတဲ့ လူငယ္ေတြ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့စဥ္မွာ ပါေမာကၡတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဲဒီပါေမာကၡက ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မွာ အစၥေရးကိုေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာကို သင္ယူခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
အျခားနယ္ပယ္ေတြက အစိုးရအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္ကပဲ အစၥေရးႏိုင္ငံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေအဂ်င္စီ ဒုတိယအႀကီးအကဲရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္တစ္ခုရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဦးစားေပး နယ္ပယ္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံက နယ္ပယ္မ်ားစြာ မွာ အေတြ႕အႀကံဳေတြရွိၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးကေတာ့ အဲဒီနယ္ပယ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးမွာလည္း အေတြ႕ အႀကံဳရွိၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ျမန္မာဘာသာကို ဘာသာျပန္ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အလြန္ကိုဆီေလ်ာ္တယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအခ်ဳိ႕က အခ်ဳိ႕ကာလေတြမွာ ေရအခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕သင္ခန္းစာအခ်ဳိ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လအနည္းငယ္အတြင္းက ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေရကိုသုံးစြဲဖို႔ နည္းပညာေတြနဲ႔ အစီအစဥ္ကို ဘယ္လိုအသုံးျပဳတယ္ဆိုတာ ေရဆင္းတကၠသိုလ္မွာ သင္ခန္းစာ ပို႔ခ်မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသင္ခန္းစာပို႔ခ်မႈေတြမွာ ေရကိုေခြၽတာေရး သာမကပါဘူး။ ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔သုံးစြဲေရးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အပင္ေတြလိုအပ္တဲ့ ေရပမာဏေလာက္ကိုပဲသုံးစြဲၿပီး ဆည္ေတြနဲ႔ ေရအရင္း အျမစ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ေရအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးနယ္ပယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကို မွ်ေဝႏိုင္တာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အစၥေရးႏိုင္ငံဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ ကာလရွည္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ဖို႔ ပိုႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကကူညီေထာက္ပံ့မႈကေတာ့ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးနယ္ပယ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနယ္ပယ္က ကြၽမ္းက်င္သူေတြက စာသင္ခန္းထဲမွာသာမက စိုက္ကြင္းေတြထိဆင္းၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရတယ္ဆိုတာျပသရင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေရအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးက႑မွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္ႏွစ္ဦး အစၥေရးႏိုင္ငံက ေဆး႐ုံတစ္႐ုံကို တစ္လၾကာသြားေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့သလို ဒီလိုအစီအစဥ္ဆက္လက္ရွိေနေစဖို႔ ကာလရွည္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေစဖို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။ မ်က္စိကုသေရးပညာက႑မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အစၥေရးမ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ ကိုးဦးပါဝင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ကNGO တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ နည္းပညာမွ်ေဝဖို႔နဲ႔ မ်က္စိကုသေရး နယ္ပယ္မွာ ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရရဲ႕အေထာက္အပံ့နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳရရွိေရးအစီအစဥ္အရ အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ ေျခာက္လၾကာေနထိုင္ေနတဲ့ ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ရွိပါ ေသးတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳလုပ္ေနတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိၿပီး အမ်ားစုက စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးအေပၚ အေျခခံပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ၿပိဳင္တူႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံက ပုဂၢလိကက႑က တစ္ခုပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံက ပုဂၢလိကက႑ကို သတင္းေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းသိဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ စာေတြကတစ္ဆင့္ ဖတ္ေန႐ုံသာမကဘဲ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔လည္း လိုပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥေရးျပည္သူေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ ျပည္သူေတြ အစၥေရးႏိုင္ငံကိုသြားေရာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားေပးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာအလားအလာေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဖာ္ ထုတ္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ဦးေဆာင္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အစၥေရးႏိုင္ငံတည္ေထာင္မႈ၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူ နဲ႔ ပုဂၢလိကက႑နဲ႔ေတြ႕ဆုံဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လက အစၥေရးႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆက္သြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ နည္းပညာနယ္ပယ္ေတြမွာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ အစၥေရးကုမၸဏီေတြရွိပါတယ္။ အစိုးရတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားေပးေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခ်ည္းပဲ ျပဳလုပ္မေနပါဘူး။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခ်ည္းပဲျပဳလုပ္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ နည္းလမ္းမဟုတ္ပါဘူး။ အျခားႏိုင္ငံေတြလို အလြန္ႀကီးမား တဲ့စီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာတာ မဟုတ္ေပမယ့္ အစိုးရအဆင့္မွာ ေလ့က်င့္ေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ အေလးေပးကူညီေပးပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အလြန္ကိုစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္အခါ တစ္ရပ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစမလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမလားဆိုတာ ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဖက္တည္းကို သီးသန္႔ထားၿပီး အျခားတစ္ဖက္ကို အေလးေပးႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္မထင္ပါဘူး။ ဒါဟာ အလြန္အေလးထားၿပီး အျခားသူေတြထံက အေတြ႕အႀကဳံသင္ယူဖို႔ လိုအပ္တဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ႀကဳိးပမ္းမႈေတြဘယ္လိုျပဳလုပ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ အလုပ္တြင္ေစဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕အကူအညီ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါက အခ်ိန္မရွိလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျပည္တြင္းစစ္ကို ကြၽန္မတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမဟုတ္ ေပမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စတင္ျပဳလုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ မႈကိုလည္း သူက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းရဲ႕အႀကံျပဳ ခ်က္အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းလမ္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ဟုတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းပါပဲ။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အျခားအျမင္အရ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္လာေနတယ္ဆိုတာၾကည့္ဖို႔ ဟိုဟိုသည္သည္ ေလွ်ာက္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡတစ္ခုလိုထင္ရေပမယ့္ ဒါက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါ တယ္။

ေမး။ ။စိန္ေခၚမႈေတြက အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။စိန္ေခၚမႈေတြက အၿမဲတမ္းရွိေနၿပီး ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔စိန္ေခၚမႈေတြက ေရွာင္ၾကဥ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္တြင္း ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ပၿငိမ္းခ်မ္းေရးစတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ကင္းလြတ္တဲ့ ႏိုင္ငံရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲတိုင္းျပည္ေတြမွာေတာင္ လူဝင္မႈ နဲ႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈလို သူတို႔ရဲ႕သက္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈျပႆနာေတြရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ေနာက္ဆုံးေမးခြန္းကေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ အစၥေရးအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံ ေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္မယ့္ အစၥေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ကုမၸဏီ ေတြအေနနဲ႔ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဇာက္ခ် ေဆာင္ရြက္မွာကေတာ့ ေရအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ေဆးဝါးလို အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အားသာခ်က္ေတြျဖစ္ပါ တယ္။ အပူပိုင္းေဒသ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးေန ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံ၊ နည္းပညာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔အစၥေရးၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအခ်ိဳ႕နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဆဲ စီမံကိန္းေတြရွိေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာ အာဏာ ပိုင္ေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈနဲ႔ လိုလားမႈေတြအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္း မႈေတြကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
MOI

No comments:

Post a Comment