Latest News

Sunday, June 4, 2017

ေကာင္းတဲ႕ကံကိုု တည္ေဆာက္ထားတာပါ“

ေကာင္းတဲ႕ကံကိုု တည္ေဆာက္ထားတာပါ“

စီးပြားေရး အေတာ္အတန္ရွိတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာစိုုေျပတယ္။ လူမႈေရးပိုုင္းမွာလည္း အစြန္းအထင္းမရွိ ေကာင္းမြန္တယ္… အဲဒါကိုု ၾကည္႔ၿပီး ကံေကာင္းတယ္လိုု႕ ယူဆၾကတာ ထင္ပါရဲ႕။

ကၽြန္မေတာ႕ အဲဒီလိုု မယူဆပါဘူး။ ကံဆိုုတာ အလုုပ္လိုု႕ ယံုုၾကည္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႕ ကံဆိုုတာ ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ယူလိုု႕ရတယ္လိုု႕လည္း လက္ခံယံုုၾကည္ထားပါတယ္။

စီးပြားေရး အေတာ္အတန္ျပည္႔စံုုဖိုု႕ ဆိုုတဲ႕ အခ်က္မွာ ၀င္ေငြတစ္ခုုတည္းေပၚမွာ အားလံုုးက မွီခိုုေနရတယ္ဆိုုရင္ အဲဒီက ၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ရရ လံုုေလာက္တယ္လိုု႕မရွိႏိုုင္ဘူး။ စီးပြားေရး ေျပလည္ဖိုု႕ဆိုုရင္ မိသားစုု တစ္စုုမွာ ပိုုက္ဆံရွာတဲ႕ သူက တစ္ဦးထက္ မနည္းရွိၾကရပါတယ္။ ခင္ပြန္းသည္ေရာ၊ ဇနီးသည္ကပါ  တက္ညီလက္ညီနဲ႕စီးပြားရွာၾကမယ္၊ အေသာက္အစားမရွိဘူး၊ ေလာင္းကစား မလုုပ္ဘူး၊ မယားငယ္ထားတာမ်ိဳး၊ ေကဒီဗီြသြားတာမ်ိဳး စတဲ႕ မလိုုအပ္တာေတြအတြက္ မသံုုးစြဲဘူးဆုုိရင္ အဲဒီမိသားစုုဟာ စီးပြားေရး ေတာင္႔တင္းလာမွာပါပဲ။

စီးပြားေတာ႕ရွာေနတယ္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ရွာတာနဲ႕မမ ွ် ျဖဳန္းေနတယ္ဆိုုရင္ေတာ႕၀င္ေငြဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေနပါေစ၊ အသံုုးစရိတ္ကိုု မထိန္းႏိုုင္ပါဘူး။ ေငြေၾကး အခက္အခဲဆိုုတာ ရွိႏိုုင္တာပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အိမ္ေထာင္ေရး သာယာဖိုု႕ ဆိုုရင္လည္း သိပ္ၿပီး  ဆန္းဆန္းျပားျပားေတြ ေတြးေခၚေနဖိုု႕ မလိုုပါဘူး။ အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚ အေရးၾကီးဆံုုး ျဖစ္တဲ႕သစၥာရွိတယ္၊ သူ႕ရဲ႕သစၥာ ေစာင္႔သိမႈအေပၚမွာလည္း ေက်းဇူးတင္တတ္မယ္၊ အိမ္ေထာင္ေရး သုုခကိုုလည္း အျပန္အလွန္ဂရုုစိုုက္မယ္၊ အရာရာတိုုင္းမွာ သူနဲ႕ကိုုယ္နဲ႕အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိမယ္၊ သူ႕ေဆြမ်ိဳး ကိုုယ္႔ေဆြမ်ိဳး မ ွ်မ ွ်တတ ေပးကမ္းစြန္႔က်ဲတတ္မယ္ ဆိုုရင္ ဒီလိုုမိသားစုုကလည္း သယာမႈရွိပါတယ္။

လူမႈေရးမွာလည္း ဒီလိုုပါပဲ မ ွ်တတဲ႕လူမႈေရး ရွိဖိုု႕လိုုပါတယ္။ အလုုပ္နဲ႕ မိသားစုုမွာပဲ အခ်ိန္ကုုန္ေနရင္ လူမႈေရးပိုုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ရွိလာတတ္ပါတယ္။

အလုုပ္ပိတ္ရက္မွာ မိသားစုုကိုုေတာင္ အခ်ိန္မေပးဘဲလူမႈေရးပဲ လိုုက္လုုပ္ေနမယ္ဆိုုရင္လည္း မိသားစုုကိုု ထိခိုုက္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ကိုုယ္႔ကိုု ထမင္းေကၽြးေနတဲ႕အလုုပ္အေရးက ေတာ႕ပထမ၊ ဒုုတိယက  မိသားစုကို သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္အခိ်န္ေပးႏိုုင္ဖိုု႕နဲ႕  တတိယကေတာ႕ လူမႈေရးပါ။

လူမႈေရးလုုပ္တဲ႕အခါ ကိုုယ္တင္မက ကိုုယ္႔မိသားစုုပါ ပါ၀င္လာေအာင္ ဆြဲေခၚမယ္ဆိုုရင္ေတာ႕မိသားစုုလိုုက္ အတူတူ ေပ်ာ္စရာေတာင္ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ ဆိုုပါေတာ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ေတြ႕ဆံုုပြဲသြားတဲ႕အခါ အိမ္က ဇနီးနဲ႕ ကေလးေတြကိုု မေခၚခ်င္ဘူး ဆိုုရင္ေတာင္ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕အလွဴသြားတဲ႕အခါမွာေတာ႕ မိသားစုုလိုုက္သြားတာမ်ိဳး၊ လူမႈေရး ကိစၥေတြမွာ ကိုုယ္တင္မက မိသားစုုကိုုပါ ေခၚယူေပးသြားတာမ်ိဳး ဆိုုရင္ အိမ္ေထာင္ဘက္ကလည္း ေက်နပ္မွာ ျဖစ္သလိုု၊ ကေလးေတြကိုုလည္း လူမႈေရးပိုုင္းဆုုိင္ရာ သင္သြန္မႈ  ျပဳရာ ေရာက္တဲ႕အတြက္ အက်ိဳး ရွိေစပါတယ္။

ကၽြန္မအေနနဲ႕ကေတာ႕ ကိုုယ္႔က ေအာင္ျမင္တဲ႕ဘ၀တစ္ခုု ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင္႕ကိုုယ္႔ဘ၀ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကိုု အထိအခိုုက္ျဖစ္ေစမဲ႕ ကိစၥ႐ပ္ေတြကိုု ေရွာင္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပရင္လည္း ေအာင္ျမင္တဲ႕ ဘ၀ ျဖစ္ဖိုု႕ အေထာက္အပံ႕မရွိေတာ႕ဘဲ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုုင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႕အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပေအာင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပဖိုု႕ ဆိုုတာ ကိုုယ္ကခ်ည္းပဲ ေပးဆပ္ေနရရင္၊ သူကခ်ည္းပဲေပးဆပ္ ေနရင္ အဆင္ေျပတယ္လိုု႕မေခၚပါဘူး။ ကိုုယ္ေပးဆပ္တာလည္း သူ ရပါေစ၊ သူ ေပးဆပ္လိုုက္တာကိုုလည္း ကိုုယ္က အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေက်းဇူးတင္တတ္မွ ျပည္႔စံုုပါတယ္။ သူန႕ဲ ကိုုယ္နဲ႕အျပန္အလွန္ စည္းမေဖာက္ဖိုု႕၊ ေက်းဇူးတင္တတ္ဖိုု႕နဲ႕ေတာင္းပန္တတ္ဖိုု႕ ဆိုုတဲ႕ သေဘာတရားကိုု နားလည္ေနရင္ေတာ႕ အဲဒီအိမ္ေထာင္ေရးဟာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႕စီးပြားေရးနဲ႕လူမႈေရး အဆင္ေျပဖိုု႕ပါ။ စီးပြားေရး အဆင္ေျပဖိုု႕ကေတာ႕ မဟုုတ္တာ မလုုပ္မိဖိုု႕လိုုပါတယ္။ တရားနည္းလမ္းက်စြာနဲ႕ ဥပေဒ ေဘာင္တြင္းက အလုုပ္လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ စီးပြားေရးဟာ အရွိန္ရလာၿပီး အဆင္ေျပလာပါမယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႕ လူမႈေရးလည္း အဲဒီလိုုပါပဲ။ လူမႈေရးေတြမ်ားလြန္းရင္လည္း စီးပြားေရးကိုု ပါ ထိခိုုက္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕ စီးပြားေရးကိုု အဓိက ဦးစားေပး လုုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ ပိုုလာတဲ႕အခ်ိန္၊ ပိုုလာတဲ႕ေငြကိုု လူမႈေရး ကိစၥေတြမွာ သံုုးစြဲ အသံုုးျပဳသင္႔တာပါ။

တကယ္ေတာ႕ လူတိုုင္း ကံေကာင္းေနၾကတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မ ဘ၀ အေနနဲ႕လည္း အဘက္ဘက္က ျပည္႔စံုုေကာင္းမြန္ေနတာေတာ႕ မဟုုတ္ပါဘူး။  အဆင္မေျပမႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည္႔ဆည္းရမွာေတြအမ်ားၾကီး က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြအတြက္ ကၽြန္မက ဘယ္သူ႕ကုုိမွ အျပစ္မတင္ပါဘူး။ ကံတရားနဲ႕ကိုုယ္႕ကိုုယ္ကိုုလည္း အျပစ္မတင္ပါဘူး။ အဆင္မေျပမႈေတြက ကၽြန္မရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကိုု တိုုးတက္ေစတယ္လိုု႕ယူဆၿပီး အဆင္မေျပတာကိုု အဆင္ေျပေအာင္ ၾကိဳးစားပါတယ္။ အခက္အခဲေတြ႕ရင္လည္း ရင္ဆိုုင္ေက်ာ္လႊားဖိုု႕ ၾကိဳးစားပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ႕  ေန႔စဥ္ ငါးပါး သီလ လံုုေအာင္ထိန္းသိမ္းပါတယ္။ ေန႔စဥ္ အလွဴဒါနျပဳပါတယ္။ ၿပီးေတာ႕စိတ္ေအးခ်မ္းဖိုု႕နဲ႕ ေရွ႕အနာဂတ္အတြက္ ၀ိပႆနာ အလုုပ္လုုပ္သလိုု၊ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႕ ေလာကကိုု ၾကည္႔ပါတယ္ရွင္။

ဒါေတြက ကၽြန္မရဲ႕ ကံကိုု ေကာင္းမြန္ေစဖိုု႕ ေန႔စဥ္တည္ေဆာက္ေနတာလိုု႕ ခုုခ်ိန္ထိလည္း ယံုုၾကည္ေနတုုန္းပါပဲ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။
မတူတဲ႕အျမင္မ်ားရွိရင္လည္း ေဆြးေႏြးေပးဖိုု႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္ရွင္။
ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment