Latest News

Sunday, June 18, 2017

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ ေမြးေန႔ရွင္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၏ ေေေမြးေန႔ရွင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘတ္တို႔ ေမလ ၅ရက္က ဘက္ကင္ဟမ္နန္းေတာ္ႀကီးတြင္ေတြ႕ဆံုမႈသည္ ျမန္မာ့လူထုေခါင္းေဆာင္ကို အားေပး ေထာက္ခံသူမ်ားအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ သက္ရွိထင္ ရွားရွိေနေသးသည့္ နန္းသက္အ ရွည္ဆံုး အမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွင့္ေတြ႕ ဆံုမႈကို ကမၻာ႔မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ ျပခဲ့သည့္ စကၠန္႔ပိုင္းသည္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသက္  ႀကီးၿပီဟု ယူဆခ်က္မ်ား တဒဂၤေမ့ေလ်ာ့သြားေစခဲ့သည္။

ဘုရင္မႀကီးသည္ အသက္ (၉၀)ျပည့္သည့္တိုင္ က်န္းမာေန ဆဲျဖစ္ရာ အသက္(၇၂)ႏွစ္အရြယ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း အားေပးေထာက္ခံသူ ျပည္သူ မ်ားက ဘုရင္မႀကီးကဲ့သို႔ သက္ ရွည္က်န္းမာၿပီး ႏိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္အ ျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ လက္ေတြ႕ျဖတ္သန္းဆဲ၊ ျဖတ္သန္းရမည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သည္ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္ မလြယ္ပါေခ်။

လက္က်န္အခ်ိန္ႏွင့္ မမွ်ေသာ တာဝန္မ်ား

၁၉၄၅ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္(ယေန႔)၌ (၇၂)ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏အသက္မွာ (၇၅)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၅ ဆိုလွ်င္ (၈၀)တင္းတင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးရာထူး အရေရာ က်န္းမာေရးအရပါ လုပ္ ႏိုင္ကိုင္စြမ္းရွိေသာ လက္ရွိအခ်ိန္ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အ တြက္ေရာ ႏုိင္ငံအတြက္ပါ အေရး အႀကီးဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ ယူထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူး၏သက္တမ္း မွာ ငါးႏွစ္သက္တမ္းမွ်သာျဖစ္ရာ ယခု အစိုးရသက္တမ္းကုန္ခ်ိန္ တြင္ တစ္ပါတည္း ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၂၀ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ကဲ့သို႔ အႏုိင္ရမွ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒထပ္ျပ႒ာန္းကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ဆက္လက္ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လက္က်န္သက္ တမ္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမို ကေရစီအေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးတို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏လက္က်န္အခ်ိန္မ်ား သည္ အဖိုးတန္လြန္းေနသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက စားပြဲဝုိင္း ေပၚေရာက္လာရင္ေတာင္ ခက္ခဲ ေနဦးမွာပဲ။ အဲဒါကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ’’ဟု ျမန္မာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အနီးကပ္ေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ကြၽန္မတို႔လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ကို တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရွိေန ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အရြယ္မွာ ကြၽန္မတို႔ဟာ ကြၽန္မ တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြအတြက္ ေကာင္းေသာအေမြ ေတြကို ေပးသြားႏိုင္တဲ့ သမုိင္း ေကာင္း ေရးသြားႏိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။ ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ’’ဟု ကယားျပည္ နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဝင့္ ဝါထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္လူ႔ရပိုင္ခြင့္ကိစၥကလည္း ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံအ က်ဆံုးျဖစ္တဲ့ လူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ိဳးေစ့ကို ဒီငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးႏိုင္ ေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ဝန္းရံေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ တယ္’’ဟု စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)က ေျပာသည္။

တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးက အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ားကလည္း အေျမာက္အျမား။

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အသက္(၇၂)ႏွစ္အရြယ္သည္ ေအးခ်မ္းရာကို ရွာသည့္တတိယ အရြယ္အျဖစ္ အက်ံဳးဝင္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း  စုၾကည္သည္ ဘက္ေပါင္းစံုက ခြၽတ္ၿခံဳက်ေနသည့္ တိုင္းျပည္ အေျခအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ ေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ ေအးခ်မ္းရာကို မရွာႏိုင္ေသးပါ။

ခက္ခဲလြန္းခဲ့ေသာ ေမြးေန႔ပြဲမ်ား

‘‘ေမြးေန႔ရွင္မပါဘဲ ေမြးေန႔ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ဆူပူေအာင္လႈံ႔ ေဆာ္ဖန္တီး၍ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ လိုက္သည္။’’

လူတစ္ေယာက္၏ေမြးေန႔ ကို က်င္းပေပး၍ ေထာင္ခ်ခံရ ေသာ အျဖစ္အပ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မေဝးေသးေသာကာလတစ္ ခုက ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ေနအိမ္အ က်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံရသူတစ္ဦးလြတ္ ေျမာက္ရန္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေပး၍ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးႏွင့္ လူ ၁၂ ဦး ေထာင္ ၂ ႏွစ္ခြဲစီခ်မွတ္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏(၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးေရွ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

‘‘၂ ႏွစ္ခြဲကို ေလွ်ာ့ရက္မရွိ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးခဲ့တဲ့ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္ေပါ့ဗ်ာ’’ဟု ထိုစဥ္က ေထာင္ခ်ခံရသူ လက္ရွိဗဟန္းအ မတ္ ကိုထြန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ထုိစဥ္က အဖမ္းခံရသူ ၁၃ ဦးတြင္ လက္ရွိ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ ႏွင့္ လက္ရွိ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ သည္။

စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ေမြးေန႔ပြဲြမ်ားသည္ လြယ္ ကူေသာ ေမြးေန႔ပြဲမ်ားေတာ့ မဟုတ္ခ့ဲပါ။

သူသည္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေမြးေန႔ႏွစ္ခုကိုသာ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။ (၂)ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔အၿပီး တစ္လတိတိတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူလုပ္ႀကံခဲ့ရသည္။

မသမာသူမ်ား၏လက္ခ်က္ ေၾကာင့္ ဖခင္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေမြးေန႔ မ်ားကို ဖခင္မပါဘဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ရ သည္။ မိခင္ေဒၚခင္ၾကည္က အိႏၵိ ယႏိုင္ငံဆုိင္ရာ  ျမန္မာသံအမတ္ ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရ၍ (၁၅)ႏွစ္သမီးအရြယ္တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလန္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ ဘူတန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ ငံမ်ားသို႔လွည့္လည္ကာ ပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ သည္။

၁၉၈၈ တြင္ မိခင္နာမက်န္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ လာခဲ့သည္။ (၄၃)ႏွစ္ေျမာက္ေမြး ေန႔အၿပီး ေျခာက္လစြန္းစြန္းတြင္ မိခင္ျဖစ္သူကိုပါ ထပ္မံဆံုး႐ႈံးခဲ့ရ သည္။ (၄၃)ႏွစ္ေျမာက္အလြန္ ေမြးေန႔အမ်ားစုကို အာဏာရွင္ မ်ား၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘဝျဖင့္ ထပ္မံျဖတ္ သန္းရျပန္သည္။

၁၉၉၉ တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာမိုက္ ကယ္အဲရစ္ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေမြးေန႔မ်ား ကို ပိုမိုေျခာက္ေသြ႕သြားေစျပန္ သည္။

ထုိစဥ္က ဖခင္ႀကီးက်ဆံုး ေသာ အာဇာနည္ေန႔၊ မိခင္ႀကီး ေဒၚခင္ၾကည္၏ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔မ်ားတြင္ ဆြမ္းကပ္ေလ့ရွိ ရာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပင့္ ဖိတ္ႀကိဳပို႔ေပးရျခင္းမ်ားကို လက္ ရွိသမၼတျဖစ္ေနသူ ဦးထင္ေက်ာ္ က ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ ၿပီး က်ေရာက္ေသာ (၆၆)ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔တြင္ ျပည္တြင္း သာမက ႏုိင္ငံတကာကပါ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေမြး ေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သည္။

လြမ္းေမာဖြယ္ ေမြးေန႔လက္ ေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၅၂)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔လက္ ေဆာင္အျဖစ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ မစၥ တာမိုက္ကယ္အဲရစ္ကို ပန္းခ်ီ ဆရာတစ္ဦးက ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္မွာ ထူးျခားလွ ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို အျပင္တြင္ လူခ်င္းမေတြ႕ဖူးသူပန္းခ်ီဆရာ မစၥတာခ်န္ယန္နင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပံုတူ ပန္းခ်ီကို ေရးဆြဲၿပီး လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ရွင္ ကြဲကြဲေနခဲ့ရေသာ မစၥတာမိုက္ ကယ္အဲရစ္သည္ ယင္းပန္းခ်ီကား ကို ဧည့္ခန္းတြင္ မခ်ိတ္ဆြဲဘဲ သူ၏အိပ္ခန္းထဲတြင္သာ ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ သည္။ မစၥတာမိုက္ကယ္အဲရစ္ မကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ခန္႔အထိ ယင္းပန္းခ်ီကားႀကီးေအာက္၌ အိပ္စက္ခဲ့ေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိတ္ေဆြ ႏုိရီကို ေရးသားၿပီး စာ ေရးဆရာမ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း) ဘာသာျပန္ဆိုေသာ ‘ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာတစ္ ေစာင္’စာအုပ္တြင္ ယင္းအေျခ အေနကို ေအာက္ပါအတုိင္းဖြဲ႕ဆို ထားပါသည္။

‘‘ဒီပန္းခ်ီကားႀကီးဟာ ဧည့္ခံ ပြဲေန႔မွာပဲ လူအမ်ားအတြက္ ၾကည့္ ခြင့္ရခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ေန႔ကစၿပီး မိုက္ကယ္ရဲ႕တစ္ဦးတည္းပိုင္ျဖစ္ သြားခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း သူမကြယ္လြန္မီအခ်ိန္ထိ ၂ ႏွစ္ နီးပါးကာလမွာ စုပံုတူရဲ႕ မ်က္ ေမွာက္ေအာက္မွာ အိပ္သြားခဲ့ ေတာ့တာပါပဲ။ ဒီေနရာေလးဟာ တကယ္ေတာ့ စုနဲ႔မိုက္ကယ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ၾကားက လွ်ိဳ႕ဝွက္ေန ရာေလးအျဖစ္ မိုက္ကယ္မကြယ္ လြန္မခ်င္း တည္ရွိသြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ’’။

7Day News

No comments:

Post a Comment