Latest News

Monday, June 26, 2017

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ တကၠသိုလ္ေလးခုတြင္ ဝင္ခြင့္စနစ္ စတင္ေျပာင္းလဲမည္

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ တကၠသိုလ္ေလးခုတြင္ ဝင္ခြင့္စနစ္ စတင္ေျပာင္းလဲမည္

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စနစ္ကို တကၠသိုလ္ေလးခုတြင္ စတင္ေျပာင္းလဲမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ မင္းကေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၄ရက္ႏွင့္၂၅ရက္တုိ႔တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္၌ က်င္းပေသာအဆင့္ျမင့္ပညာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ၎င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲ အမွတ္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ဘဲ တကၠသိုလ္က သီးျခားဝင္ခြင့္လက္ခံ သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘တကၠသိုလ္အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေရွ႕ေျပးစမ္း သပ္တဲ့အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေလးခုစမယ္။ ေဆးကတၠသိုလ္ႏွစ္ခု ေလာက္လည္း သူတို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ရင္ပါလာႏုိင္တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာ သည္။

တကၠသိုလ္မ်ား၏ဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္လက္ခံမည့္ နည္းလမ္း မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြာျခား မႈရွိႏုိင္ၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္မ်ား၏ ပဋိညာဥ္စာတမ္းမ်ားကို အေသး စိတ္ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားမည္ ဟု သိရသည္။

ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲအမွတ္ျဖင့္သာ ေရြး ခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတက္ ေရာက္ေနသူ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ စနစ္သစ္ကို စတင္ႀကံဳေတြ႕ ရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘အမွတ္နဲ႔ဆံုးျဖတ္တဲ့စနစ္ က ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကို ေျပာင္းသြားႏိုင္တာမို႔ အားလံုးက သေဘာမက်ၾကတာၾကာၿပီ။ အခု စေျပာင္းမယ္။ အကုန္လံုးကိုတန္း မေျပာင္းဘဲ နည္းနည္းခ်င္းစီ စ မယ္ဆိုတာ သေဘာက်ပါတယ္’’ ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ကတိ ကဆရာတစ္ဦးကေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ၂၀၁၅ အဆင့္ျမင့္ ပညာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲတြင္ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့့သည္။
7Day News

No comments:

Post a Comment