Latest News

Thursday, June 15, 2017

ေတာင္က်ေရ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကုိင္း၊ မေကြးႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔တြင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ အထူးသတိျပဳရန္ ထုတ္ျပန္

ေတာင္က်ေရ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကုိင္း၊ မေကြးႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔တြင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ အထူးသတိျပဳရန္ ထုတ္ျပန္

ေတာင္က်ေရ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စစ္ကုိင္း၊ မေကြးႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔တြင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အတြက္ အထူးသတိျပဳရန္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၁၅ ရက္က အသိေပးထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ပုံမွန္ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္းမ်ဳိး သာမက မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းရာမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးျခင္းမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း သတိထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းပါက ေတာင္က်ေရက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကုိင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔ တြင္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ကုိ အထူးသတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကိဳတင္စီမံျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္အရ မုိးေလ၀သ သတင္းမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ရန္၊ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အသင့္ရွိေနေစရန္ တုိက္တြန္းထားသည့္အျပင္ မိသားစုမ်ား၊ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ရန္ေနရာ၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဆုံရပ္ကုိ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္လုိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေရစုိပ်က္စီးႏုိင္ေသာအရာမ်ားကုိ ေျခာက္ေသြ႕၍ ျမင့္ေသာေနရာတြင္ ထားရွိရန္၊ ေသာက္သုံးေရမ်ား ႀကိဳတင္စုေဆာင္း ထားရွိရန္၊ ေျမနိမ့္ေဒသ၊ ခ်ဳိင့္၊ ေရႏုတ္ေျမာင္း အစရွိသည့္ ေရလႊမ္းမုိးပါက အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ ျမင္သာေသာ အမွတ္အသားထားရွိရန္၊ အသက္ကယ္အက်ႌ၊ ေဘာကြင္း၊ ေလလုံပိတ္ေရပုံးအလြတ္၊ ငွက္ေပ်ာတုံး၊ သစ္တုံး၊ ကားတာယာကြၽတ္ အစရွိသည့္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။

ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ေခ်ာင္းဖ်ား၊ ျမစ္ဖ်ားမ်ားတြင္ မုိးႀကီးပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဘးလြတ္ရာေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိလႈံရန္၊ ေရႀကီးေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါး တုိက္စားၿပီး ၿပိဳက်တတ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါးအနီးသို႔ မသြားရန္၊ ေရထဲတြင္ မလုိအပ္ဘဲ ေရကူးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ေရစုိေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးမျပဳရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။                

ေအာင္ရဲကို

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment