Latest News

Friday, June 30, 2017

ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မ်ားနားခိုရာ အလိုရွိသည္

ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္မ်ားနားခိုရာ အလိုရွိသည္

 မစႏၵာတစ္ေယာက္လကုန္ေတာ့မည့္အခ်ိန္ကို ရင္ခုန္ေပ်ာ္ရႊင္ရင္း တစ္ဖက္၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈတစ္ ဖက္လြန္ဆြဲရင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနရပါ ၿပီ။

မီးဖြားရန္ Due Date တစ္ ပတ္ခန္႔အလိုက်မွ ခြင့္စယူရမည့္ မစႏၵာအတြက္ ယခုဇြန္လကုန္ တြင္ ခြင့္ရက္စတင္မည္ျဖစ္၍ အ နားလည္းယူရင္း၊ ေမြးဖြားေတာ့ မည့္ ရင္ေသြးကိုလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ႀကိဳဆိုရင္း အေတြ႕အႀကံဳသစ္၌ ရင္ခုန္ေပ်ာ္ရႊင္ရသေလာက္ တစ္ ဖက္တြင္လည္း ေရာက္လာေတာ့ မည့္ ရင္ေသြးေလးေၾကာင့္ပင္ ေရွ႕ဆက္တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲသြား မည့္ ဘဝခရီးအတြက္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈပိုလာေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး မိ သားစုအစံုအလင္လည္း ရွိကာ ဝင္ေငြရွာေဖြႏုိင္ေသာ ခင္ပြန္း သည္ႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ဝင္ေငြရွာ ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းျဖစ္ ေသာ မစႏၵာအတြက္ လက္ရွိ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈကေတာ့ ကေလးသံုး လျပည့္ၿပီးပါက ကေလးကို လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထား၍ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ႏုိင္ေရး ပင္ျဖစ္ပါသည္။

‘‘မိဘေတြကလည္း အသက္ ႀကီးၿပီ။ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ကို ထိန္းဖို႔အတြက္ အဆင္မေျပ ဘူး။ အျပင္ ဆရာမေခၚထိန္းဖို႔က် ေတာ့လည္း ကိုယ့္လစာနဲ႔ လက္ လွမ္းမမီဘူး။ အလုပ္ထြက္ဆုိရင္ လည္း ကြၽန္မလစာနဲ႔၊ အမ်ိဳးသား လစာနဲ႔၊ အိမ္ငွားေနတဲ့စရိတ္နဲ႔၊ ႏွစ္ဖက္မိဘ ေထာက္ပံ့ရတာနဲ႔ ဘယ္လိုမွ ထြက္လို႔ မရဘူး။ ကေလးထိန္းေက်ာင္းေတြ၊ မူႀကိဳေတြက်ေတာ့လည္း အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ေလာက္မွ စၿပီးထားလို႔ ရမယ္ဆိုေတာ့ ကေလးေမြးၿပီးလို႔ မီးဖြား ခြင့္ျပည့္ရင္ ကြၽန္မဘယ္လိုလုပ္ရ မလဲ စဥ္းစားလို႔ေတာင္မရဘူး’’ဟု မစႏၵာက ေျပာသည္။

မစႏၵာကဲ့သို႔ပင္ ကေလးမီး ဖြားၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ ႏိုင္ဖို႔အေရး တြက္ခ်က္တိုင္းတာ ပူပင္ေနရေသာ မိခင္ေလာင္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ား မ်ားစြာရွိေန ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မစႏၵာကဲ့ သို႔ပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမဟုတ္၊ မိသားစုလည္း မစံုလင္ၾကေပ။ ထိုသို႔ ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားအ တြက္မူ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေက်ာခိုင္း လိုက္၍ ကေလးကို ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္ နည္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုက္စရာရွိေနပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေသာ ေန႔က ေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက မွ ဖြင့္လွစ္ေသာ မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္းမ်ားရွိၿပီး ေမြးကင္းစသံုး လမွ ေျခာက္လအတြင္း ရင္ခြင္ ပိုက္ ကေလးငယ္မ်ားကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာမွာမူ အစိုးရတြင္ေရာ ပုဂၢလိကပိုင္းတြင္ပါ နည္းပါးလွသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွိေနသည့္ အနည္းစုေသာ ပုဂၢလိကပိုင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးထိန္းစင္တာ မ်ား၏တစ္ရက္တာ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္မွာလည္း အေျခခံလူတန္း စားမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ ေစ်း ႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ရင္ခြင္ပိုက္ ကေလးထိန္းဝန္ေဆာင္မႈဟု သီး သန္႔အငွားလိုက္သည့္ လုပ္ငန္းအ ခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္းက တစ္ ရက္လွ်င္ နာရီျဖင့္တြက္၍ က်ပ္ ေသာင္းဂဏန္းက စတင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္က်ခံရျခင္း ျဖစ္ သည္။ သူနာျပဳအကူသင္တန္း ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ တစ္ရက္ က်ပ္ ငါးေထာင္မွ ခုနစ္ေထာင္ၾကားရွိ  သူနာျပဳအကူမ်ားကို ကေလးထိန္းအျဖစ္ သံုးစြဲၾကျခင္း၊ အလံုကရင္ၿခံမွ တစ္လက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ကေလးထိန္းအကူ ငွားရမ္းျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေနရ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေျဖရွင္း နည္းသည္ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြကို တုိင္းထြာသံုးစြဲေနရေသာ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအ တြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။

လတ္တေလာတြင္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းႀကီးအနည္းငယ္တို႔တြင္ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏  ရင္ခြင္ပိုက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေန႔က ေလးထိန္းစင္တာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးထားရာ အလြန္အဆင္ေျပေန ၾကၿပီး သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လည္း ယင္းကဲ့သို႔ စင္တာမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ မစႏၵာအပါ အဝင္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ဝင္ေငြ ရွာေဖြရေသာ မိခင္အမ်ားစု လို လားမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာန မွာေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ အမႈထမ္း ေတြအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းေလး လုပ္ေပးထားတယ္။ တျခားဌာန ေတြကလည္း လာအပ္ၾကတယ္။ က်န္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာလည္း အလားတူ စင္တာေလးဖြင့္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေနတာေတြရွိတယ္။ ေနာက္ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ဌာနေတြအလိုက္ ေပါ့။ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ ေသးဘူး။ ကေလးငယ္ငယ္ေလး ေတြ ေစာင့္ေရွာက္ရတာဆိုေတာ့။ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔အခုလို ရင္ခြင္ပိုက္က ေလးေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေပးႏုိင္မယ့္ စင္တာေလး ေတြ လုပ္ပါမယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၆ ဧၿပီလ အစိုးရတာဝန္စယူစဥ္ကတည္းက စိတ္ ရွိခဲ့တယ္။ အခု ၁၉၉၃ ကေလးသူ ငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္လအ တြင္း လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီဥပေဒေပၚေပါက္လာရင္ အဲဒီလိုစင္တာေတြက အျမန္အေကာင္ အထည္ေပၚလာမွာပါ’’ဟု လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္ တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနေအာက္တြင္ အသက္(၃)ႏွစ္ မွ (၅)ႏွစ္အထိ စံျပမူႀကိဳေက်ာင္း ၈၀ ခန္႔ရွိၿပီး ေမြးကင္းစကေလးျပဳ စုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန ေျခာက္ ခုခန္႔သာရွိသည္။ အစိုးရ၏ေန႔ ကေလးထိန္းဌာနသည္ စြန္႔ပစ္ခံ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကိုုသာ လက္ခံ ျပဳစုျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ပ ပုဂၢလိက ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ကေလးထိန္း မ်ားကို သီးသန္႔ေလ့က်င့္ေစလႊတ္ ျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။

‘‘လုပ္ငန္းခြင္က အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ရင္ခြင္ ပိုက္ကေလးကို ႐ံုးေခၚလာၿပီး အ လုပ္လုပ္လို႔လည္း အဆင္မေျပ ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မက ႐ံုးနဲ႔ညႇိ လိုက္တယ္။ အေရးႀကီးအလုပ္ရွိ တဲ့ရက္ကို ျဖစ္ေအာင္ ႐ံုးတက္ လုပ္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ရက္ကို အိမ္ မွာ ကေလးထိန္းရင္းတစ္ဖက္နဲ႔ လုပ္လိုက္တယ္။ ႐ံုးတက္တဲ့ရက္ အတြက္ပဲ လစာရမယ္။ မတက္ တဲ့ရက္ေတြကေတာ့ လစာမဲ့ေပါ့’’ ဟု ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ (၈)လအရြယ္ သမီးတစ္ဦးမိခင္ မသီတာက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရင္ခြင္ပိုက္က ေလးငယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေပးမည့္စင္တာမ်ားအား ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ အစိုး ရက စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးေစရန္ မသီ တာက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာသည္။

‘‘ေနာက္ခံအင္အားမျပည့္စံု တဲ့မိသားစုက ကေလးအေမေတြ က အရမ္းပင္ပန္းၾကတယ္။ ႀကီး ျမင့္လာတဲ့ လူေနမႈစရိတ္ေတြကို ကာမိဖို႔အတြက္ ကေလးအေမ အလုပ္ထြက္ၿပီး ကေလးကို ျပဳစုဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ကေလး ထိန္းေခၚဖို႔အတြက္ကလည္း ေပး ရမယ့္ေငြေၾကးက ရွိေသးတယ္။ ကေလးထိန္းက တစ္လကို သိန္း ခ်ီေပးရတယ္။ ကြၽန္မလိုခ်င္တဲ့ ပံုစံကေတာ့ ကေလးထိန္းစင္တာ ေတြကို သံုးလသားကေန စၿပီး လက္ခံတယ္။ ေစ်းကလည္း က်ပ္ သံုးေသာင္းေလာက္စတင္တာ။ အဲဒီလိုဆို စရိတ္နည္းနည္းေလး နဲ႔ အဆင္ေျပႏုိင္တယ္။ အစိုးရ အေနနဲ႔ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ စေစခ်င္တယ္’’ဟု ေျပာသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment