Latest News

Monday, May 12, 2014

လယ္ကိုေရာင္းလိုက္ရံုနဲ့ ခင္ဗ်ားတို့ ဘယ္လိုမွ ဆင္းရဲသြားစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး(ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္)

လယ္ကိုေရာင္းလိုက္ရံုနဲ့ ခင္ဗ်ားတို့ ဘယ္လိုမွ ဆင္းရဲသြားစရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး(ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေအာင္)

No comments:

Post a Comment