Latest News

Monday, May 12, 2014

ဧရာ၀တီတုိင္းတြင္ သိမ္းဆည္းေျမဧက ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ယာယီ လယ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ခ်ထား

ဆလိုင္းသန္႔စင္| May 12, 2014 |
ေျမသိမ္းမႈ, လယ္ေျမ, ဧရာ၀တီတုိင္း, ဧရာေရႊြ၀ါ, ေငြပင္လယ္, စစ္တပ္, ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဧရာ၀တီတုိင္း သိမ္းဆည္းေျမ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္အခမ္းအနား (ဓာတ္ပုံ – ဆလိုင္းသန္႔စင္ / ဧရာ၀တီ)

ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ စစ္တပ္၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမဧက ၅ ေသာင္း ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္လုိက္ရာ ယင္းေျမမ်ားအနက္မွ လယ္ဧက  ၃ ေသာင္း ၅ ေထာင္ေက်ာ္ကို ဧရာ၀တီတိုင္း အစိုးရက လယ္သမားမ်ားထံ ယာယီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၊ ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသုိ႔ သိမ္းဆည္း ေျမတခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ၿပီး ပုိင္ရွင္အမည္ေပါက္ လယ္ေျမမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ မူလပိုင္ရွင္ လယ္သမားမ်ားထံသုိ႔  ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ေျမမ်ားကုိ ယာယီ လယ္ေျမလုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားကာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဆက္လက္စိစစ္၍ ျပန္လည္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ အပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ လယ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ယခင္ေခတ္က ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ လယ္ယာေျမ၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းေတြကို တပ္မေတာ္နဲ႔ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးက သိမ္းယူၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့လို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြက ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္တာ ရွိသလို တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းကလည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတြရွိပါတယ္။ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာကို ႏိုင္ငံေတာ္က စီမံခ်က္ခ် ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုေပးအပ္ျခင္းက ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားရဲ႕ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဥိးသိန္းေအာင္ က ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ သိမ္းဆည္းေျမ မ်ား ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီႏွင့္ ေငြပင္လယ္ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမဧကေပါင္း ၅၀၇၁၁ ဧကရွိေၾကာင္း၊

စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအနက္ ၁၀၇၆ ဧကကို မူလပုိင္ရွင္ လယ္သမား ၁၅၈ ဦးထံ အၿပီးအျပတ္ ျပန္လည္ လဲႊေပးလုိက္ၿပီး လယ္သမားမ်ားအၾကား ပုိင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ေျမ ၃၅၃၃၀ ဧကကို ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ခရိုင္ ၆ ခုမွ လယ္သမား ၃၈၅၉ ဦး ကုိ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးေၾကာင္း၊ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသည့္ လယ္ေျမ မ်ားတြင္ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီမွ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္အပ္ထားသည့္ေျမ ၂၈၇၀၅ ဧကပါ၀င္ၿပီး ဧရိယာ ပမာဏ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးတယ္ဆုိတာက လယ္ကြက္တကြက္ကို ပိုင္ရွင္က ၃ ဦး ၄ ဦးျဖစ္ေနတယ္။ သူရထုိက္တယ္ ငါရထိုက္တယ္ဆုိတာကို ေျမယာမႈခင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးစစ္ေဆးေနတယ္။ စစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်လာတာနဲ႔ အဲဒီလူကို အတည္ေပးမယ္။ေျမယာမႈခင္း စစ္ေဆးဆဲကာလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈမေလ်ာ့က်ေအာင္ ယာယီလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၀န္ႀကီး ဦးစန္းေမာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းအစိုးရသည္ စြန္႔လႊတ္ေျမဧကစုစုေပါင္း၏ ၇၁ ဒသမ၇၉ရာခိုင္ႏႈန္းကို လယ္သမားမ်ားထံ ေပးအပ္ၿပီးျဖစ္ကာ ေျမဧက ၁ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာကိစၥမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေပးအပ္ရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ဧကေပါင္း ၉၅၅၄ ဒသမ ၉၁ ဧက စြန္႔လႊတ္ ထားၿပီး ယမန္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ၂၆၈၂ ဒသမ ၄၃ ဧကကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

“အခုလို သိမ္းဆည္းေျမေတြ ျပန္ေပးတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ မဟုတ္ရင္ ဒီျပႆနာက အႀကီးႀကီးပဲ။ အခုလို ျပန္ေပး ျခင္းဟာ ျပႆနာ အႀကီးႀကီး ရဲ႕ တစိတ္တေဒသကိုၿဖိဳဖ်က္ျခင္းလို႔ပဲ ယူဆတယ္။ ဆက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုပါေသးတယ္”ဟု ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးမန္းသက္တင္က ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းေျမ စြန္႔လႊတ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လယ္ေျမ အသိမ္းခံရၿပီး လုံး၀ ျပန္လည္ရရွိျခင္းမရွိေသးသည့္ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားတခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ထံ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔လယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿငိမ္းၿမိဳင္က ၂၀၀၃ခုႏွစ္မွာ သိမ္းသြားခဲ့တာ။ တဧကကို ၄၅၀၀ ေပးတယ္။ ပိုက္ဆံ ယူယူ မယူယူ လယ္ေတြကို ဘူဒိုဇာနဲ႔၀င္ထိုးၿပီး ငါးကန္ေတြ တူးပစ္တယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ စနစ္တက်ငါးေမြးတာက ဧကနည္းနည္းပဲ။ က်န္တာက ဘာငါးမွ မေမြးဘဲ လယ္ေတြကိုဒီအတိုင္းပစ္ထားတာ။ အဲဒီ အေၾကာင္း ကို ဒုသမၼတဆီတင္ျပခဲ့တယ္။ ဒုသမၼတကလည္းဥပေဒအရ ေျဖရွင္းေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္”ဟု ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အိုးဘိုအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းဖ်ားႀကီးေက်းရြာမွ ကို၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အိုးဘိုေက်းရြာအုပ္စုအနီးတ၀ိုက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးၿငိမ္းၿမိဳင္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ဧက ၁၂၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥကိုၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တုိင္းစသျဖင့္ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပထား ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ျပန္မရေသးေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။
Irrawaddy

No comments:

Post a Comment