Latest News

Wednesday, April 5, 2017

Myanmar Now သတင္းေအဂ်င္စီဦးေဆြ၀င္း ကိုတရားစြဲအမွဳဖြင့္ခံထားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတင္ျပလာျခင္းႏွင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း

Myanmar Now သတင္းေအဂ်င္စီဦးေဆြ၀င္း ကိုတရားစြဲအမွဳဖြင့္ခံထားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားတင္ျပလာျခင္းႏွင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း

No comments:

Post a Comment