Latest News

Monday, April 10, 2017

" အ ႏၲ ရယ္ ေတာ့ ရွိ လာ ၿပီ "

" အ ႏၲ ရယ္ ေတာ့ ရွိ လာ ၿပီ "

ဆီ ရီး ယား မွာ အ ေမ ရိ ကန္ လုပ္ သြား တာ လံုး ဝ ခြင့္ လႊတ္ စ ရာ မ ရွိ ဘူး ၊ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ဟာ စစ္ ေရး စြမ္း ရည္ မွာ ျမင့္ မား တယ္ ဆို တာ သိ ဖို႔ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ ခ် လိုက္ တယ္ ။

ဒါ က ေျမာက္ ကို ရီး ယား ေခါင္း ေဆာင္ ငယ္ ကင္ ဂ်ံဳ အမ္း ရဲ႕ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ လုပ္ ရပ္ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး ျပန္ ႀကိမ္း ဝါး လိုက္ တဲ့ စ ကား ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

သူ႔ ရဲ႕ သ ေဘာ က ေတာ့ အ ေမ ရိ ကန္ ကို စစ္ ေရး နဲ႔ ပဲ ျပန္ တံု႔ ျပန္ ေတာ့ မယ္ လို႔ ဆံုး ျဖတ္ လုိက္ တယ္ ဆို တဲ့ သ ေဘာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ တစ္ ျခား ဘာ ကိ စၥ ကို မွ မ ညႇိ နိႈ္င္း ေတာ့ ဘူး ဆို တဲ့ သ ေဘာ သက္ ေရာက္ တယ္ ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ရဲ႕ ႏ်ဴ လက္ နက္ အ ႏၲ ရယ္ ကို စိုး ရိမ္ ၿပီး ေတာင္ ကို ရီး ယား မွာ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ အ ဆင့္ ျမင့္ ဒံုး က်ည္ ဖ်က္ စ နစ္ THAAD ကို သြား ထား ေတာ့ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ရုပ္ ပ်က္ ဆင္း ပ်က္ ကန္႔ ကြက္ တယ္ ။ တ ရုတ္ ကန္႔ ကြက္ တာ ပါး စပ္ က ေန တင္ မ ဟုတ္ ဘူး ေတာင္ ကို ရီး ယား ခ ရီး သြား လုပ္ ငန္း ေတြ ေကာ သီ ခ်င္း ေတြ ေကာ TV စီး ရီး ေတြ ေကာ အ ကုန္ ေလွ်ာက္ ပိတ္ တယ္ ။

တ ရုတ္ ကို ဘာ လို႔ အဲ့ ဒီ ေလာက္ ရုပ္ ပ်က္ ဆင္း ပ်က္ အ တင္း ကန္႔ ကြက္ ေန ရ တာ လဲ လို႔ ေမး ေတာ့ THAAD ကာ ကြယ္ ေရး စ နစ္ က ဘယ္ လို အ လုပ္ လုပ္ သ လဲ ဆို တာ မ သိ လို႔ ပါ လို႔ ျပန္ ေျဖ တယ္ ။ အ ခု တ ရုတ္ သ မၼ တ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ နဲ႔ ဖ ေလာ္ ရီ ဒါ မွာ သြား ေတြ႕ မွ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ က THAAD ဒံုး က်ည္ ကာ ကြယ္ ေရး စ နစ္ အ ေၾကာင္း ကို ရွင္း ျပ ရ တယ္ ။

အာ ဖ ဂန္ န စၥ တန္ မွာ အ ေမ ရိ ကန္ စစ္ တပ္ က တပ္ စု တစ္ ခု သူ ပုန္ ေတြ ရဲ႕ အ ဝိုင္း ကို ခံ ရ ၿပီး မ လြတ္ ေျမာက္ နိုင္ ေတာ့ တဲ့ အ ေျခ အ ေန မွာ အ ေမ ရိ ကန္ တပ္ က စစ္ ကူ လွမ္း ေခၚ ပါ တယ္ ။ ရာ သီ ဥ တု က တိမ္ ေတြ နဲ႔ ပိတ္ ေန တဲ့ အ ျပင္ အ လင္း ေရာင္ လည္း မ ရွိ ေတာ့ စစ္ ကူ လာ တဲ့ တိုက္ ေလ ယာဥ္ ေတြ ေအာက္ ကို မ ျမင္ ရ လို႔ ဘယ္ လို မွ ဗံုး ႀကဲ ၿပီး မ ကူ ညီ နိုင္ ဘူး ။

ဒီ လို ပဲ ဆက္ ေန ရင္ အ ခ်ိန္ အ နည္း ငယ္ အ တြင္း မွာ ေျမ ျပင္ က တပ္ စု အ ေခ် မႈန္း ခံ ရ ေတာ့ မယ္ ။ သူ ပုန္ တပ္ က လည္း ေလ ယာဥ္ သံ ၾကား က တည္း က ေလ ယာဥ္ ပစ္ ဒံုး ေတြ ကို အ ဆင္ သင့္ ျပင္ ၿပီး ေစာင့္ ေန ၾက တယ္ ။ ေလ ယာဥ္ မွဴး မွာ စဥ္း စား စ ရာ အ ခ်ိန္ မ က်န္ ေတာ့ ဘူး ။ သူ႔ လက္ နက္ ေတြ ကို လည္း လံုး ဝ သံုး လို႔ မ ရ သ လို ျဖစ္ ေန တယ္ ။

ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ Fighter လုပ္ သက္ ၂၀ ရွိ ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ေလ ယာဥ္ မွဴး က သူ႔ ရဲ႕ F16 တိုက္ ေလ ယာဥ္ ကို ေလ ထဲ က ေန အ သံ ထက္ ျမန္ တဲ့ နႈန္း နဲ႔ ေဒါင္ လိုက္ ထိုး စိုက္ ဆင္း လိုက္ ၿပီး ေျမ ျပင္ နဲ႔ မီ တာ ၃၀၀၀ အ ကြာ အ ေဝး အ ေရာက္ မွာ ေလ ေပၚ ကို ျပန္ ေကာ့ တက္ လိုက္ တယ္ ။

အ သက္ နဲ႔ ရင္း ၿပီး စြန္႔ စား လိုက္ တာ ပါ ။

ေလ ယာဥ္ ပ်ံ ေတြ ဟာ အ သံ ထက္ ျမန္ တဲ့ အ ရိွန္ နဲ႔ ပ်ံ ရင္ ေလ ထု ကို ခြဲ ထြက္ တဲ့ ေပါက္ ကြဲ သံ ႀကီး ထြက္ ပါ တယ္ ။ ေလ ယာဥ္ က ဆက္ ပ်ံ သန္း ေန သ ေ႐ြ႕ ေလ ယာဥ္ နဲ႔ အ တူ အ သံ လိႈင္း ႀကီး က တြဲ ပါ ေန တယ္ ။

ဒါ ကို ေလ ယာဥ္ မွဴး က အဲ့ ဒီ အ သံ လိႈင္း ႀကီး ေျမ ႀကီး နဲ႔ ေဆာင့္ မိ ေအာင္ ေလ ယာဥ္ ကို စိုက္ ဆင္း ခဲ့ တာ ။ ေျမ ျပင္ အ နား ေရာက္ ေတာ့ ရုတ္ တ ရက္ ျပန္ ေကာ့ တက္ လိုက္ ၿပီး က မာၻ ေျမ ႀကီး ဆြဲ အား ရယ္ အင္ နား ရွား သီ အို ရီ ရယ္ ကို အ သံုး ျပဳ ၿပီး ေလ ယာဥ္ နဲ႔ အ တူ ပါ လာ တဲ့  အ သံ လိႈင္း ကို ေျမ ႀကီး နဲ႔ ေဆာင့္ မိ ေစ ကာ ထိ မိ ၿပီး ေပါက္ ကြဲ တုန္ ခါ တဲ့ အ ေျခ အ ေန ရ ေအာင္ ဖန္ တီး လိုက္ တယ္ ။

ေျမ ျပင္ မွာ ရွိ ေန တဲ့ သူ ပုန္ ေတြ အ တြက္ ႀကီး မား တဲ့ ေပါက္ ကြဲ သံ ႀကီး ရယ္ ၊ ျပင္း ထန္ တဲ့ တုန္ ခါ မႈ ရယ္ ေၾကာင့္ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ အ ရမ္း ဖ်က္ အား ႀကီး တဲ့ လက္ နက္ နဲ႔ တိုက္ ခိုက္ ၿပီ လို႔ ထင္ ၿပီး ေၾကာက္ လန္႔ တ ၾကား ထြက္ ေျပး ၾက တယ္ ။

ေလ ယာဥ္ ထိုး ဆင္း လာ က တည္း က ေလ ယာဥ္ ကို Missile နဲ႔ ပစ္ လိုက္ တာ ေလ ယာဥ္ ျပန္ ေကာ့ တက္ သြား ေတာ့ လည္း Missile က ေလ ယာဥ္ ေနာက္ ကို လိုက္ သြား တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ့္ အ သံ ထက္ ျမန္ တဲ့ ေလ ယာဥ္ ကို Missile လိုက္ မ မွီ ပါ ဘူး ။

ဘာ လက္ နက္ မွ အ သံုး မ ျပဳ ပဲ ပိတ္ မိ ေန တဲ့ စစ္ သည္ ေတြ ရဲ႕ အ သက္ ကို ပ ညာ နဲ႔ ကယ္ တင္ နိုင္ ခဲ့ တယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ စစ္ ေရး နည္း ပ ညာ က ဘယ္ အ ဆင့္ ကို ေရာက္ ေန ၿပီ လဲ ဆို တာ အ ေမ ရိ ကန္ တာ ဝန္ ရွိ သူ ေတြ သာ သိ နိုင္ ၾက တယ္ ။ နီး နီး စပ္ စပ္ ေတြး လို႔ ရ ေအာင္ အ ရင္ နွစ္ က အ ၾကမ္း ဖ်ဥ္း ေရး ခဲ့ ဖူး ေသး တယ္ ။ ပု ဂံ ျပား ပ်ံ ေတြ ေတြ႕ တယ္ ဆို တာ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ပဲ အ မ်ား ဆံုး ၾကား ရ တယ္ ။ ပု ဂံ ျပား ပ်ံ ဆို တာ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ ဝွက္ စစ္ ေလ ယာဥ္ ေတြ မ ျဖစ္ ႏုိင္ ဘူး လား ဆို ၿပီး အ ပါ အ ဝင္ ပါ ။

ႏ်ဴ ဗံုး ၁၀ လံုး ေလာက္ ထုတ္ နိုင္ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား သာ မ က ဘူး သူ႔ ဆ ရာ တ ရုတ္ ပါ အ ေမ ရိ ကန္ ၿပိဳင္ ဘက္ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။ စစ္ သား ခ်င္း ၿပိဳင္ လည္း အ ေမ ရိ ကန္ စစ္ သား ေတြ ရဲ႕ စြမ္း ရည္ ကို တ ရုတ္ ေကာ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ေကာ ရု ရွား ပါ မ ယွဥ္ နိုင္ ေသး ပါ ဘူး ။

ေျမာက္ ကို ရီး ယား ဟာ လည္း ဆီ ရီး ယား ၿပီး ရင္ သူ႔ အ လွည့္ ဆို တာ ေသ ခ်ာ ေပါက္ သိ ထား လို႔ မ ေျပး ေသာ္ ကန္ ရာ ရွိ ဆို သ လို ႀကိဳ ၿပီး ႀကိမ္း ဝါး ျပ ရ ျခင္း ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ့ ၿပိဳင္ ဖက္ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။ ထိပ္ တိုက္ ရင္ ဆိုင္ လို႔ မ ျဖစ္ နိုင္ ပါ ဘူး ။

ဒီ လို ပဲ ႏ်ဴ ရွိ တဲ့ ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို လည္း အ ရမ္း ေဆာင္ ႐ြက္ လို႔ မ ရ ပါ ဘူး ။

တစ္ ခု ေတာ့ ရွိ တယ္ ။ ႏ်ဴ ကို ထိမ္း ဖို႔ THAAD ကို အ ရင္ ခ် ထား တယ္ ။ THAAD တ ကယ္ အ လုပ္ ျဖစ္ မ ျဖစ္ ေတာ့ မ သိ ပါ ။

စည္း ကမ္း ေတြ ကန္႔ သတ္ ခ်က္ ေတြ ကို အ ေလး မ ထား တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ထ ရမ့္ ကို သူ႔ ရဲ႕ နိုင္ ငံ ျခား ေရး ဝန္ ႀကီး က က်ဳပ္ တို႔ ဆီ မွာ ေသ နတ္ ထုတ္ ဖို႔ ဝန္ မ ေလး တဲ့ အ ရာ ရွိ တစ္ ေယာက္ ရွိ ေန ၿပီ ဆို တာ သိ ထား ၾက ဖို႔ လို ၿပီ လို႔ ေျပာ ခဲ့ တယ္ ။

ကန္႔ ကြက္ မႈ ေတြ ဘယ္ ေလာက္ လုပ္ လုပ္ ထ ရမ့္ က အ ခြင့္ အ ေရး ရ တာ နဲ႔ သူ႔ စိတ္ ထဲ က ေပၚ လာ တဲ့ အ တိုင္း ဆီး နိတ္ လည္း ခြင့္ ေတာင္း မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ၊ လံု ၿခံဳ ေရး ေကာင္ စီ လည္း ခြင့္ ေတာင္း မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ဆို တာ ဆီ ရီး ယား က သက္ ေသ ပါ ပဲ ။

ထ ရမ့္ က အ ေျပာ သ မား မ ဟုတ္ ဘူး ဆို သိ ဖို႔ USS Carl Vinson ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား ကို လႊတ္ လိုက္ ၿပီ ။ ေျမာက္ ကို ရီး ယား နဲ႔ တ ရုတ္ အ တြက္ ေ႐ြး ခ်ယ္ ဖို႔ လမ္း နဲ႔ အ ခ်ိန္ နည္း နည္း ပဲ ရွိ ေတာ့ တယ္ ။

ဖား တု ၿပီး ခ ရု မ ခုန္ သင့္ ဘူး ။

က မာၻ ႀကီး က ပို လံု ၿခံဳ လာ မ လား ပို ဆိုး လာ မ လား နွစ္ ခု ထဲ က တစ္ ခု ခု ျဖစ္ ေတာ့ မယ္ ။ ေသ ခ်ာ တာ ဒီ အ တိုင္း ေတာ့ ဟုတ္ ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ တ ကယ္ လို႔ ေျမာက္ ကို ရီး ယား နဲ႔ တ ရုတ္ ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ မွား ၿပီး အ ေန အ ထိုင္ အ ေျပာ အ ဆို မ တတ္ ရင္ ေပါ့ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၉ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၇

                                                မိုး တင့္ ေဆြ
                                              ၁၀ ၊ ၄ ၊ ၂၀၁၇
                                                 တ န လၤာ ။

No comments:

Post a Comment