Latest News

Thursday, April 6, 2017

ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း (၂)

ဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း (၂)

‘‘တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈပိုင္းမွာ ဆြဲတင္ႏိုင္ရင္ တခ်ိဳ႕တင္းမာမႈပုိင္းေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္’’

ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ပါတီတစ္ခု မၾကာမီေပၚထြက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ႀကီးစိုးထား ေသာ ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာ ပါတီသစ္တစ္ခု တိုးလာသည့္ အလားအလာလည္း ျဖစ္သည္။ ပါတီသစ္ေပၚေပါက္လာေရး  ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကို ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (၁) ကို မတ္လ ၂၉ ရက္ထုတ္ 7 Day  New ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ပါတီသစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ဆက္ဆံေရး၊ ပါတီသစ္၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတို႔အျပင္ ဦးကိုကိုႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္အခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ဆက္လက္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ တပ္မေတာ္က ေတာက္ေလွ်ာက္ပါခဲ့တယ္။ ဦးေဆာင္သူ ေနရာကေနပါေအာင္ သူတို႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ အခုလည္း ဖြဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ဆက္ပါေနဦးမယ္။ ပါတီအေနနဲ႔က တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲခင္ဗ်။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့အခါ ေ၀့ဝိုက္မေနဘဲ တဲ့ေျပာရရင္ပါတီ ေထာင္ၿပီဆိုကတည္းက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီးေတာ့မွ တည္ေထာင္ရတာပါ။ ႀကိဳက္တာ၊ မႀကိဳက္တာနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႀကိဳက္တဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေထာက္ခံပါတယ္လို႔ ကတိက၀တ္ျပဳၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရၿပီ။ ဒါကအေရးႀကီးတဲ့ သေဘာထားဆိုင္ရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျငင္းပြားၾကတာေတြ ရွိတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ရမယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုလက္မခံဘူး။ မႀကိဳက္ဘူး။ မႀကိဳက္တာကေတာ့ သူသူကိုယ္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေထာင္က်ခံၿပီး ေတာ့ကို ေညာင္ႏွစ္ပင္ကို ဆန္႔ က်င္ခဲ့တာ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအ ခင္းအက်င္းမွာေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လက္ခံၿပီးေတာ့ ပါတီေထာင္မယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္တာပဲ။ လက္ခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ရတယ္။ ဒါကတစ္ပိုင္း။ တကယ့္ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္တဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အဲဒီကို ေရာက္ေအာင္သြားတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းလမ္းေတြ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေတြ၊ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေရြးခ်ယ္တာေတြမွာ ပါတီရဲ႕လက္ေတြ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။

အဲဒီေတာ့ တပ္မေတာ္ကမပါဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္လို႔မရေသးတဲ့အေနအထားမွာ ဒီေပးထားခ်က္ထဲကေနပဲ ဘယ္လိုအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမလဲခင္ဗ်။

လက္ေတြ႕က်က်ေျပာရရင္ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုကို မႀကိဳက္ဘူး။ မႀကိဳက္တာကေတာ့ အားလံုးေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးေျပာၾကေဟ့ဆိုရင္ တပ္္မေတာ္ကိုယ္၌က တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဒါကို ျပဳျပင္သြားဖို႔ သေဘာတူထားတယ္ဆိုေတာ့ ျပင္ဖို႔ကို သေဘာထားကြဲေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ျပင္မလဲ၊ ဘယ္္လိုျပင္မလဲဆိုတာအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကတာလို႔  ျမင္တယ္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ထူေထာင္ေရးကိစၥကို ေျပာၿပီဆိုတာနဲ႔ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုက ျပင္ကိုျပင္ရေတာ့မွာ။ သက္တမ္းရွည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျဖရွင္းေတာ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအက်ပ္အတည္းက ေရာက္လာမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပင္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုျပင္မလဲ၊ အခ်ိန္အခါကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ။ ဒါအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ဆိုရင္ (၁) အခ်က္စစ္တပ္ပါမွ ျဖစ္မယ္။ စစ္တပ္ပါလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ပါခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရင္ပါမယ္။ မပါရင္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ခင္ဗ်ား ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ မျပင္ရင္တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ပ္အတည္းဟာ စစ္တပ္အပါအ၀င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ေရာက္လာရင္ျပင္မယ္။ သူကိုယ္တိုင္လိုလုိလားလား ျပင္ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ သူပါခ်င္လာေအာင္၊ ျပင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔အတြက္လည္း အႏၲရာယ္မရွိဘူး၊ လံုၿခံဳမႈကိုလည္း မထိခိုက္ပါဘူးဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ျပႏိုင္မယ္ဆိုပါမယ္။ မျပင္လို႔မျဖစ္မယ့္အေျခအေန ေရာက္လာရင္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္တဲ့အ ခန္းက႑ဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဟာက သံုးပြင့္ဆိုင္ျပႆနာလို႔ ျမင္တယ္။ အရပ္ဘက္၊စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္းကို ေျပာေနလို႔ မရဘူး။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ေႂကြးေၾကာ္မႈဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေပါ့ေနာ္။အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေရွ႕ေရာက္လာတယ္။ ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ ပါတီကလည္း ဘာကို ဦးစားေပး လုပ္ မွာပါလဲ။

တစ္ခါတေလက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကိုုယ့္မွာရွိတဲ့အားသာခ်က္ေတြကို ရွာေဖြဖို႔လိုတယ္။ ခုနကေျပာတဲ့ စစ္တပ္ေၾကာင့္တို႔၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေၾကာင့္တို႔ ဆိုတာကလည္း အားနည္းခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပတာ။ တစ္ဖက္က အားသာခ်က္ေတြကို မိမိရရ အသံုးခ်ဖို႔အတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပင္ဆင္ေစခ်င္တယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သာမန္ ဥပေဒေတြ အားလံုးက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထက္၀က္ေက်ာ္ မဲနဲ႔ ျပင္ႏုိင္တယ္၊ ဖ်က္ႏုိင္တယ္၊အသစ္ေရးဆဲြႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ ဧရာမအားသာခ်က္ႀကီးပဲ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဖို႔ ကိစၥလုပ္လို႔မရႏုိင္ေသးေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းတံတား၊ ဘဏ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစရွိသျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိစၥေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထက္၀က္ေက်ာ္ မဲနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အစိုးရအဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ ခြင့္ရသြားၿပီဆိုရင္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးကလဲြလု႔ိ တျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တကယ့္ကို ထိေရာက္တဲ့ ယႏၲရားျဖစ္လာေအာင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈက လုပ္ႏုိင္ရင္ လုပ္ႏုိင္သေလာက္ရမယ္။ အကန္႔အသတ္ေတြရွိတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း နားလည္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ကိုယ္လုပ္ႏုိင္ရင္ လုပ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္လို႔ရေသးတဲ့ နယ္ပယ္ေတြဟာ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဘက္က တုိင္းျပည္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပိုင္းမွာ ဆဲြတင္ႏုိင္ရင္ တခ်ိဳ႕တင္းမာမႈပိုင္း ေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ဖက္က တင္းမာမႈေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့အပိုင္းက တစ္ပိုင္း၊တစ္ဖက္က ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္အားစိုက္တာကတစ္ပိုင္း လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။

အစိုးရက ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆုိၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ေန တာရွိတယ္။ ပါတီသစ္အေနနဲ႔က လည္း ဒီကိစၥအေပၚ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါသလဲ။

စၿပီး တာထြက္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိခဲ့တာ။ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီဟာသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရ မယ့္ကိစၥ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဟာ ခဲြလုိ႔မရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္က စီးပြားေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက အာ႐ံုစိုက္ဖို႔လိုတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မေပ်ာက္ေအာင္ သြားဖို႔လိုတယ္။

အခုဆို အစိုးရသစ္ကလည္း တစ္ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ။ တစ္ႏွစ္ျပည့္အစိုးရအေပၚမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး အေနနဲ႔ေရာ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ပါ အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္ေပါ့ေလ ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိလား။

ဒါကေတာ့ အျမင္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေပါ့။ မီဒီယာေတြ ရွိမယ္၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းေတြရွိမယ္။ သူတို႔ဟာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ ေပါင္းကူးေပးတာျဖစ္လုိ႔ အဲဒီ အသံေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ နားေထာင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ တစ္ခါ တေလက်ေတာ့ ကိုယ့္ကို ေထာက္ခံသလိုလိုနဲ႔ ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္ သည္ျဖစ္ေစ ေခ်ာက္က်ႏုိင္တဲ့ ျပႆနာရွိတယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ေကာင္းပါတယ္ မွန္ပါတယ္လို႔ ေျပာတဲ့ အသံေတြ လႊမ္းမိုးေနရင္ တကယ့္ အေျခအေနမွန္ေတြသိဖို႔ ေ၀းသြားလိမ့္မယ္လု႔ိ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ Public Opinion ဆုိတဲ့ လူထုရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြမွာ တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ Silent Voice ေတြရွိတယ္။ မေျပာခ်င္လုိ႔ အသံမထြက္တဲ့အသံေတြရွိတယ္။ အဲဒီအသံေတြကိုပါ ၾကားႏုိင္ေအာင္ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးေပးရမယ္။ ႀကိဳးစားေပးရမယ္။ အဲဒါ ဆုိရင္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြလည္း ပိုထိေရာက္လာမယ္။ ထက္ျမက္လာမယ္လို႔ျမင္တယ္။

ေျပာင္းလဲခ်ိိန္တန္ၿပီလို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ခဲ့တဲ့အစိုးရက တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘာေတြေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလဲလို႔ ျမင္ပါသလဲခင္ဗ်။

အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာရရင္ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မၾကားရဘူး။ ဒါေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေျဖသာတဲ့အခ်က္ေပါ့။ က်န္တ့ဲဟာ ေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြ၊သာ မန္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတုိ႔၊ လူလတ္တန္းစားဆုိရင္ ေငြလဲႏႈန္းတို႔ အစရွိသျဖင့္ တျခားကိစၥေတြမွာေတာ့ ညည္းညဴၾကတာေတြ ၾကားလာရတယ္။ ညည္းရင္းညဴရင္းနဲ႔ပဲ သည္းညည္းခံၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ မွာလည္း အရင္ေခတ္ကို ျပန္ေရာက္သြားမွာကိုေတာ့ အားလံုးက စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီစိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ပဲ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ ဒီအေျပာင္းအလဲကို ေထာက္ခံေနၾကတုန္းပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဦးကိုကုိႀကီးရဲ႕ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္းကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ အခုေက်ာင္းျပန္တက္ေနတယ္ၾကားတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာပါလာတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေပါ့။ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တရား၀င္ထြက္စာတင္လိုက္တယ္။ ထြက္စာတင္ၿပီး မၾကာပါဘူး။ တစ္လေတာင္မျပည့္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အဖမ္းခံရတယ္။ ေက်ာင္းနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေ၀းသြားတာေပါ့။ ေ၀းသြားေတာ့ အခု ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း မဲေပးခဲ့တဲ့ အစုိးရလက္ထက္မွာ ေက်ာင္းျပန္တက္ဖို႔ ျပန္ေလွ်ာက္တယ္။ ျပန္ေလွ်ာက္ေတာ့ သူတို႔လည္း အထူး အဆန္းလည္းျဖစ္ေနတယ္။ ဆုိတာက ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာရပ္က စာေပးစာယူလည္းမရွိဘူး။ အရင္ကေတာ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေဆးတကၠသုိလ္ေတြ၊ စက္္မႈတကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ ေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆို ဆရာ၀န္ေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြ ျပန္ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္က်ေတာ့ ေက္တာက ေက်ာင္းလည္း ျပန္တက္ခြင့္မေပးဘူး။ စာေပးစာယူမွာလည္း ဒီဘာသာရပ္ကမရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာပါတယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြကို။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ေလာက္ကမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ခ်က္ရတယ္။ ျပင္ပေက်ာင္းသားအျဖစ္နဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျဖခြင့္ျပဳ တယ္။

ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ ျပဳ တယ္ဆုိၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ စာထြက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စာကကၽြန္ ေတာ့္ဆီ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ ေလာက္မွရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း စာေမးပဲြက ၂၀ ရက္ေန႔ ေျဖရမွာဆိုေတာ့ ဖုတ္ပူမီးတုိက္နဲ႔ အိမ္မွာကေလးေတြနဲ႔ စာက်က္လုိ႔ မရေတာ့ တစ္ေနရာသြားၿပီး စာက်က္ရတယ္။ အဲဒီမွာပဲ တစ္ေနကုန္စာက်က္ၿပီး ေက်ာင္းသားျပန္လုပ္ေနတာေပါ့။  ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ေျဖႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ပါ။

ကေလးကလည္း ႏွစ္ေယာက္ရ လာၿပီဆိုေတာ့ ဟိုးအရင္တုန္းက ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခဲ့တဲ့ခံစားမႈနဲ႔ မိသားစုဘဝ ပိုင္ဆုိင္ၿပီးေနာက္ ခံစားရတဲ့ ခံစားမႈက ဘာကြာသြားလဲ။

ေျပာရရင္ေတာ့ လူပ်ိဴလူ လြတ္ဘဝမွာေတာ့ အေႏွာင္အဖြဲ႕ မရွိဘူးေပါ့။ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ ပါတယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ အိမ္ ေထာင္မက်ခင္က အားသာခ်က္ ေပါ့။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေတာ့ သားေတြ၊သမီးေတြရလာေတာ့ ေနာက္ ထပ္ အားသာခ်က္ ဘာထပ္ျဖစ္ လဲ ဆိုေတာ့ ငါ့သားသမီးေတြလက္ ထက္မွာ ငါတို႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အနိ႒ာ႐ံု ေတြ မျဖစ္ရဘူး။ အဲဒါက ကိုယ့္ သားသမီးနဲ႔ ရြယ္တူျဖစ္တဲ့ မ်ိဳး ဆက္အားလံုးအတြြက္ကို ရည္ ရြယ္တာ။ အဲဒီတြန္းအားေပါ့။ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနသမွ် ကာလ အေတာအတြင္းမွာ ငါ့သားသမီး မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ အေမြ ေကာင္းေပးခဲ့ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ကို စြမ္းႏုိင္သမွ် ႀကိဳးစားသြားမယ္ ဆုိတဲ့ ေနာက္ထပ္ ခြန္အားတစ္ခု ထပ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။

တျခားဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာ ရွိပါသလဲ။

လူေတြႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားလာ တာကို ကြၽန္ေတာ္က ႀကိဳဆိုတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္တစားေလး နည္းနည္းပိုၿပီးေတာ့ ေလ့လာၾကဖို႔ လိုမယ္လို႔ထင္တယ္။ တက္ႂကြတဲ့၊ ႏိုးၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အခုဟာကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြဘ္ခ္မွာ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ဆိုတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ အေတြးမပါဘူးေပါ့။ ဒီအဆင့္ကို ေက်ာ္ေစခ်င္ၿပီး၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္၊ က႑အလိုက္ ဒီကိစၥက ေတာ့ သူ႔ကို ေထာက္ခံသင့္တယ္။ ဒီကိစၥမွာေတာ့ သူ႔ကိုအႀကံျပဳသင့္တယ္၊ ေ၀ဖန္သင့္တယ္ အစရွိသ ျဖင့္ အခ်က္အလက္နဲ႔ စဥ္းစားတာမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွလည္း တက္ႂကြတဲ့ ႏိုင္ငံသားေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳး ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံေရးသမားေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတုန္းကဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို စာရင္းေကာက္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ႏိုင္ ငံေရးသမားလို႔ မေရးဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္ထိုင္ေနတာေတာင္မွ ကိုယ့္အလုပ္အကိုင္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားလို႔ မသိဘူး။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားကို ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံေရးသမားလုပ္မယ္လို႔ ပိုင္း ျဖတ္ၿပီးေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ဘာလဲ၊ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကဘာလဲဆိုတာကို ဂဃနဏသိၿပီး လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳး ျဖစ္လာေစခ်င္တယ္။ ဒါမွကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕က တကယ္ကို အားေကာင္းတဲ့၊ခိုင္မာတဲ့ အေရြ႕ျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္က ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတြကလည္း ႏိုးၾကားတဲ့၊ တက္ႂကြတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြကလည္း အေသအခ်ာ ျပင္ ဆင္ၿပီးေတာ့၊ ပိုင္းျဖတ္ၿပီးလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ေပၚလာေစခ်င္တယ္။

အခုလိုေျဖၾကား ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

( 7Day News )

No comments:

Post a Comment