Latest News

Wednesday, March 1, 2017

NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ရပ္တည္မႈအေပၚ အဖြဲ႕၀င္အားလုံး လုိက္နာရမည္ဟု UNFC ေျပာ

NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ရပ္တည္မႈအေပၚ အဖြဲ႕၀င္အားလုံး

လုိက္နာရမည္ဟု UNFC ေျပာ


တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)လမ္းေၾကာင္းအ တိုင္း ရပ္တည္မႈအေပၚ အဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အားလုံးလုိက္နာရမည္ဟု လက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC)အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခူးဦးရယ္က ေျပာသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ရွိဒီ ေန႔အထိ ရပ္တည္ခ်က္က NCA လမ္းေၾကာင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕  NCA လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္အ ေပၚမွာ အေျခခံသလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ ခ်က္အေပၚ အေျခခံပါတယ္။ ဒီ အတုိင္းပဲ ရပ္တည္ဆဲျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္စုံတစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းထုိင္ၿပီးေတာ့ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အေျပာင္းအလဲမရွိမ ခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႕၀င္အား လုံးရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ဒီအတိုင္း ပဲရွိပါတယ္။ ဒါက အဖြဲ႕၀င္တုိင္း က လိုက္နာရမယ့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ UNFCရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ပါပဲ’’ဟု UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကုိယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ေခါင္း ေဆာင္လည္းျဖစ္ေသာ ခူးဦးရယ္ က ေျပာသည္။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment