Latest News

Thursday, March 16, 2017

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က MOU မ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနဟုဆို

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က MOU မ်ား ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနဟုဆို

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MOU) စုစုေပါင္း ၁၀၁ ခု အနက္ ၆၀ ခုကို NLD အစိုးရက ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပန္လည္ သုံးသပ္ေနသည့္ MOU မွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၄ ခု၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၅၆ ခု စုစုေပါင္း ၆၀ ခု ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ နိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၁၅ ခု၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၁၀ ခု၊ စက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ ၅ ခု၊ ေဆာက္လုပ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တြင္ ၁၀ ခု၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၆၁ ခု ရွိရာ စုစုေပါင္း ၁၀၁ ခု ျဖစ္သည္။

လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မို႔မို႔ေအာင္က ယခင္ အစိုးရ ၅ ႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၾကသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏရွိ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ သိရွိနိုင္ရန္ ခ်ျပနိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚခင္မို႔မို႔ေအာင္က “နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားဟာ အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကို တိုင္ပင္ခဲ့တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ မွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေလာင္းလုံ ေရနံခ်က္စက္႐ုံ၊ ေ႐ႊဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၊ အဆိုျပဳထားသည့္ မိုင္းတုန္ ေရကာတာ စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ သေဘာထားမ်ား  ရယူမႈ မရွိျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈ မရွိျခင္း၊ ေျမယာ သိမ္း ဆည္းခံရမႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏရွိ လုပ္ငန္းမ်ား သာမက ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီအမည္စာရင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ လစဥ္ဝင္ေရာက္မႈ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က႑အလိုက္၊ နိုင္ငံအလိုက္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ အမ်ား ျပည္သူ သိရွိနိုင္ေစရန္ တင္ျပေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

MOU စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက တႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေလ့ရွိၿပီး မလုပ္နိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္လည္း အေထာက္အကူမျပဳနိုင္ပါက ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ေၾကာင္း စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ ေဒါက္တာ ဝင္းမ်ိဳးသူက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ေျပာရရင္ ရပ္လိုက္တာက ပိုအက်ိဳးရွိမယ္။ MOA အဆင့္အထိ မေရာက္ေသးတဲ့ စီမံကိန္းေတြဆိုရင္ လုပ္ရတာ လြယ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ အထိ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳၿပီးေသာ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏရွိေသာ လုပ္ငန္း ၅ ခုရွိခဲ့သည္။

၎တို႔မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း၊ စင္ကာပူနိုင္ငံမွ Ooredoo Myanmar Limited ၊ Telecommunications Services and Related Activities က KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd လုပ္ငန္းႏွင့္  တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ တႏွစ္လွ်င္ မက္ထရစ္တန္ ၅ သန္းခန႔္ထြက္ရွိမည့္ ေရနံခ်က္ စက္႐ုံႏွင့္ ေရနံ တင္၊ ခ် ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္၍ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Topics: စီမံကိန်း

YOUR THOUGHTS …

ထက္နိုင္ေဇာ္ / ဧရာဝတီ


No comments:

Post a Comment