Latest News

Sunday, March 5, 2017

ကိုယ့္ေရြွကို ႏိုင္ငံၿခားမွာ အပ္ႏံွထားၿပီးl ခုမွ အားခ်င္း အိမ္ျပန္သယ္ ရတာ ဘာေျကာင့္လဲ


""ကိုယ့္ေရြွကို ႏိုင္ငံၿခားမွာ အပ္ႏံွထားၿပီးl ခုမွ အားခ်င္း အိမ္ျပန္သယ္ ရတာ ဘာေျကာင့္လဲ""? ? ?😲
ကမၻာ့မွာ အရံေရြွစုေဆာင္းမွဳ ဒု-အမ်ားဆံုးရိွ ( 3387.2ton ) ဂ်ာမဏီက ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာ အပ္ႏံွထားတဲ့ သူ႔ေရြွ တစ္ဝက္ထက္ မနည္းကို 2013မွ 2020-23ခုႏွစ္အတြင္း ျပန္သယ္ယူဖို႔ မူလစီစဥ္ထားေပမဲ့l ဒီႏွစ္ 2017ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသယ္ယူမယ္လို႔ ဂ်ာမဏီဗဟိုဘဏ္ websideမွာ သာမန္ကာလွ်ံကာ တိုတိုေတာင္းေတာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္မွ စီးပြါးေရးl ႏိုင္ငံေရး ေလာကေတြက အထူး အာရံုစိုက္မိ္ျကပါတယ္။
1950-60ကာလတုန္းကစ၍ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဆိုရွယ္လစ္l ကြန္ျမဴနစ္ ရန္မွ ကာကြယ္ဖ္ုိ႔ သူ႔အရံေရြွ 98%နည္းပါးကို ျပည္ပမွာ အပ္ႏံွထားရာမွ 2000ခုႏွစ္က အဂၤလန္မွ 931-ton ျပန္သယ္တာဟာ အၿကီးမားဆံုး ေျပာင္းေရြ႕မွဳပါဘဲ။
ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ New Yorkမွာ 45%ခန္႔l Londonမွာ 13%ခန္႔l Parisမွာ 11%ခန္႔ႏွင့္ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာ Frankfurt မွာ 31%ခန္႔ အပ္ႏံွသိမ္းဆည္း ထား။ ဒီလို 68.4%ေသာ ကိုယ့္ေရြွကို သူမ်ားဆီ အပ္ထားတာ အေတာ့ကို အူေျကာင္ေျကာင္ ႏိုင္လွတယ္လို႔ ၿပည္တြင္း မီဒီယာၿကီးေတြ က ေစာဒက တက္ဖူး ပါ့ဗ်ာ။
မူလရည္ရြယ္ထားတဲ့ NewYorkမွ 300-ton, ႏွင့္ Parisမွ 374-ton အနက္l 2016ခုႏွစ္ကုန္ အထိမွာ 300-tonႏွင့္ 283-ton သယ္ၿပီးလို႔ 86%သယ္ၿပီးၿပီ ေပါ့ဗ်ာ။
ဒီကိစၥၿပီးရင္ NewYorkမွာ 1236-ton, ႏွင့္ Londonမွာ 432-ton က်န္ရိွ အပ္ႏံွထား ဦးမယ္။ Paris ပါရီမွာေတာ့ ခါလီေပါ့။ ဂ်ာမဏီ ဗဟိုဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖဲြ႔ဝင္ CArI-Ludwig Thiele က ... ... သူတို႔က Trumpရဲ႕ပင္ကိုယ္စရိုက္ႏွင့္စီးပြါးl ေငြေျကး ေပၚလစီေတြ ဆန္းစစ္ဖူးတယ္။ သို႔ေသာ္ USFed ဗဟိုဘဏ္အဖဲြ႔ ကို ေတာ့ယံုတယ္။ Brexitကိုလည္း မစိုးရိမ္ပါဘူး။ London ရဲ႕ ေရြွေစ်းကြက္နဲ႔ သိုေလွာင္အပ္္ႏံွမွဳ အေပၚ စိတ္ခ်ျကပါတယ္။ (ျပင္သစ္ကို No, လားဗ်ာ?)။
အိမ္ျပန္သယ္ျခင္း အေျကာင္းရင္းမ်ားမွာ - - - - - -
- အီတလီlျပင္သစ္မွာ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသာေရး ဝါဒီ အာဏာရလာရင္l EUကို စိန္ေခၚမည့္ ၿပိဳကဲြမွဳ အႏၱရယ္။
- EU ဘံုေငြေျကး မူဝါဒ ဆုတ္ယုတ္မွဳၿဖစ္ရင္ ဂ်ာမဏီကိုထိခိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံၿပိဳကဲြႏိုင္။ (မိုးၿပိဳခဲ့သည္ရိွေသာ္)။
- ကပ္ေဘးအႏၲရယ္ကာလမွာ ေျကြးၿမီဆပ္ရန္ စတာေတြေျကာင့္ "ရိွတံဆာl မရိွဝမ္းစာ" ဘာေျပာေျပာ "ေရြွသည္ ေငြမာ"
ထို႔ေျကာင့္ အေရးျကံုရင္ သက္လံုေကာင္းဖို႔ ကုိယ့္ဟာကို ကိုယ္ကိုင္ထားတာ စိတ္အခ်ရဆံုးေပါ့။
- 1966ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားေရး မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီႏွင့္ စီးပြါးေရး အေျခအေနေတြ ေျကာင့္ ျပင္သစ္သမၼတ Charles De. Gaulle က USAမွ ေရြွေတြ အိမ္ျပန္သယ္တာl ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ US$ ေဘးကပ္ဆိုက္ေတာ့ ျပင္သစ္က ခံသာသြားပါတယ္။ သမိုင္းသာဓက။
ဒီတစ္ၿကိမ္သယ္ယူစရိတ္က EU€ 7-သန္းခန္႔ အျပင္l ဘဏ္သိုေလွာင္ခန္း ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႕ လံုၿခံဳေရး စရိတ္ အမ်ားၿကီး ထပ္သံုးရေသးတယ္။ သူမ်ားဆီ အပ္ထားတာက ပိုသက္သာေသး။ (ေပတီးေခါက္ျကည့္္)။
2013ခုႏွစ္မွာ NewYorkမွ ton-50 သယ္ဖို႔ စီစဥ္တာ 5-tonသာရလိုက္တယ္။ 2013ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာ 1700$ဝန္းက်င္ရိွ ေရြွေစ်းဟာ 2013-04-16မွာ 10%ျပဳတ္က်တာ 1358$ ေရာက္ရိွတာ ႏွစ္ 20အတြင္း 2ရက္ 3ရက္အတြင္း အက်ဆံုး စံခ်ိန္ခ်ိဳး။ 2015-Decအထိ ေရာက္မွ အက်တန္႔သြားပါတယ္။ ေစ်းအျမင့္တန္းမွာ ေရြွမအပ္ဘဲ အခ်ိန္ဆဲြl ေရြွေစ်းထပ္က်ေအာင္ ခြင္ဖန္ၿပီး အနိမ့္တန္းမွာမွ ေစ်းကြက္က ေရြွ အစား ဝယ္အပ္တာ လူလယ္ အၿကီးစားပါ။ (ရသေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္ ပြတ္္ရွာ)
မူလေရြွမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တံဆိပ္စံု ေရြွျဖစ္ေနပါတယ္။ အႏၲရယ္ကင္း (အတုအပကာကြယ္) ဖို႔ ၿကားခံ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ USAက ေရြွေတြကို ျပန္အရည္က်ိဳၿပီး 12.5Kg (7.52ပိသာခန္႔) ေရြွစင္တံုးေတြ အပ္ႏံွရပါတယ္။
USFed ဗဟိုဘဏ္က သူမ်ားအပ္ထားတဲ့ေရြွကို Morgan Stanley တို႔လို အဓိက ဘဏ္ၿကီးေတြကို တဆင့္ခံေခ်းငွါးေပး ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္္လို႔ ယူဆေနျက။
ရုရွား ပညာရွင္ Vladimir Katasonov က ... ... USAဖက္က ကနဦးအဆင္သင့္ ့္မျဖစ္လို႔ ေစ်းကြက္က အစားဝယ္အပ္ ေပးတာl ျမန္ျမန္အဆင္ေျပသြားတာ ေက်းဇူးတင္ရမယ္တဲ့။ (မေပးရင္ေကာ?)။
USAအရံေရြွ ton-8000 ေက်ာ္ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ စာရင္းသာရိွၿပီး အျပင္မွာ လည္ပတ္ သံုးစဲြ ေနေလာက္ၿပီ။
Reff; U K Daily Telegraph Feb-11
www.bundesbank.de
www.weidmann.solutions.cn
www.cnbc.com
ေရြွခ်စ္သူအေပါင္း ရြွင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ျကပါေစ။
စာေပေမတၱာျဖင့္ AungMyint Zht
Credit:AungMyint Zht


No comments:

Post a Comment