Latest News

Wednesday, March 15, 2017

ဝန္ထမ္းေကာင္း၍ ႏုိင္ငံေကာင္းေစလိုလွ်င္

ဝန္ထမ္းေကာင္း၍ ႏုိင္ငံေကာင္းေစလိုလွ်င္


ယေန႔ အစိုးရယႏၲရားကို ကိုင္တြယ္ေနသည့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ျပည္သူအမ်ားစု အစစ္အမွန္ ေထာက္ခံၿပီး ျပည္သူ အမ်ားစု ႏွစ္သက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္ကို အစိုးရထိပ္ပိုင္းေနရာမွ တာဝန္ရွိသူေတြ အစဥ္အၿမဲ သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလနီးမွ ရႊန္းရႊန္းေဝေအာင္ ေျပာဆိုစည္း႐ံုး၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္သည့္ အမတ္အေနအထား ရၿပီးေနာက္ အစိုးရလည္းျဖစ္ေရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ (ဒီေနရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြသည္လည္း ျပည္သူျဖစ္သည့္အတြက္) ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆႏၵကိုလည္း တေလးတစား အေလးထားဖို႔ လိုပါသည္။ သာဓက အေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ အဲဒီအထဲကမွ ဝန္ထမ္းေတြခ်ည္း ေနထိုင္သည္ဟု ေျပာလို႔ရသည့္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ယခင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံခဲ့သည့္ နယ္ေျမတြင္ လက္ရွိ အမတ္ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းဝန္ထမ္း အမ်ားစုကပင္ အေၾကာက္တရား၊ စိုးရိမ္မႈတို႔ ေဘးဖယ္ထားကာ ၎တို႔ရဲ႕ ဆႏၵအမွန္ကို သတၲိရွိရွိ ရဲဝံ့စြာျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေပသည္။ ဒါက သိသာထင္ရွား ျမင္သာသည့္ေနရာကို ျပဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္လည္း မင္စြန္းခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္း အမ်ားစု၏ လက္သန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ျငင္းဆိုဖြယ္ မရွိေပ။

ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား လႈပ္ခတ္သြားသည့္သတင္းက မဟာသႀကၤန္ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္ကာလကို ယခင္ ၁၀ ရက္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ရာမွ ၅ ရက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး၏ ၁၀.၃.၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၃၁/၂၀၁၇) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္စာပင္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ၅ ရက္ ေလွ်ာ့ခ်လိုသည့္ကိစၥအား အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွ ၈.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စာအမွတ္ ၄/၄၆၄ အားလပ္ ရက္/အဖရ (၂၀၁၇) ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ သေဘာထား ေတာင္းရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနႏွင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိ မရွိ၊ အဆင္ေျပမႈ ရွိ မရွိသာ ေမးျမန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ဝန္ထမ္းအမ်ားစု၏ သေဘာထားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္မွာ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဤကိစၥအား ႐ံုးစာဦးစားေပး အဆင့္အတန္း (အျမန္) ျဖင့္ ၈.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ စာထုတ္ၿပီး ၉ ရက္ေန႔ ၁၅းဝ၀ နာရီအေရာက္ ေတာင္းခံသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ယခုလိုအခ်ိန္က်မွ ေကာက္ကာငင္ကာ လုပ္ေဆာင္ရသည္ကိုလည္း ေဝခြဲမရ ျဖစ္မိသည္။ ဤစာကိုရသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား အေနႏွင့္လည္း စာရလွ်င္ရခ်င္း လက္ေအာက္ဌာန အသီးသီးသို႔ ေမးျမန္းခ်ိန္ပင္ ရမည္မထင္၊ ေမးျမန္းခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ေအာက္ဌာနမ်ားမွလည္း ေရွးအစဥ္အလာလိုျဖစ္ေနသည့္ အထက္႐ံုးက ဒီလို ျဖစ္ေစခ်င္ေနသည့္ သေဘာပါေနလွ်င္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္လွေၾကာင္းပါ၊ အခက္အခဲ မရွိပါေၾကာင္း၊ အဆင္ေျပပါေၾကာင္းတို႔သာ ျပန္ၾကားလိမ့္မည္ထင္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ရရွိၿပီးသကာလ တိက်ျမန္ဆန္လြန္းလွသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ျဖင့္ ၁၀.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ၅ ရက္ သတ္မွတ္သည့္အေၾကာင္း အမိန္႔စာတစ္ရပ္ကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိလာေပေတာ့သည္။ အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး Website တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၂/၂၀၁၇) ထြက္လာျပန္သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မဟာသႀကၤန္ ႐ံုးပိတ္ရက္ ၅ ရက္ သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ၅ ရက္အား သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္တိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွစ္သစ္ကူးရက္မ်ားတြင္ အစားထိုး ျဖည့္ေပးသည့္သေဘာ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အနားယူခ်ိန္ ၁၀ ရက္ကဲ့သို႔ ရရွိေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအစဥ္မွာ ယခုႏွစ္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေနာက္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္ ၅ ရက္သာ ရရွိေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သည္မွာ ႐ံုးပိတ္ရက္ကာလ ရက္ရွည္ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အတြက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ အစိုးရ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အေၾကာင္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ရက္ရွည္႐ံုးပိတ္ရက္ ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ အက်ိဳးရလဒ္ မည္ေရြ႕မည္မွ် ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေပ။ ေသခ်ာစြာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ထားလွ်င္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္း ေျပာသင့္သည္ဟု ထင္သည္။ အကယ္၍ ယင္း ၅ ရက္ အတိုင္းအတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပမာဏ အတိုင္းအတာတစ္ခု နစ္နာမည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရလဒ္ျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးၿပီး စာနာ နားလည္ စဥ္းစားေပးသင့္သည္။

ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္ ၅ ရက္ကို အျခား ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ ထပ္တိုးေပးထားသည္ဟု ပ်ားရည္ျဖင့္ ဝမ္းခ်ထားေသာ္လည္း ဝန္ထမ္း အမ်ားစုသည္ ဟိုလ ႏွစ္ရက္၊ ဒီလသံုးရက္ ပိတ္ျခင္းမ်ိဳးထက္ အမွန္တကယ္ လိုလားသည္မွာ တစ္ႏွစ္တြင္ ရက္ရွည္ပိတ္ရက္၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယတြင္သာ ရယူလိုၿပီး ေဆြမ်ိဳးဉာတိမ်ားရွိရာ မိမိေနရပ္ေဒသ အသီးသီးသို႔ ေနာက္ဆံမတင္း ေအးရာေအးေၾကာင္း ျပန္လိုၾကသည္။ ဟိုေရာက္လွ်င္ တတ္အားသေရြ႕ အလွဴဒါနျပဳၾကမည္။ ရသည့္အခ်ိန္ေလးအတြင္း တရားဘာဝနာ အားထုတ္ၾကမည္၊ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ၾကမည္။ အခ်ိဳ႕ တစ္နယ္တစ္ေက်း ေဝးကြာေနသည့္ မိသားစုမ်ား ဤအခ်ိန္ကို အားထား၍ ဘိုးဘြား၊ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလံုး ဆံုရပ္အျဖစ္ လာေရာက္စုဆံုၾကၿပီး ေပ်ာ္ၾကရႊင္ၾကမည္၊ ဤသို႔ အခြင့္အေရး ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခင္အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ သႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္ေရာက္ေတာ့ မည္ဆိုလွ်င္ ကားဂိတ္ အသီးသီး ကားလက္မွတ္ က်ပ္ၾက၊ ေဈးတက္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾက၊ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သလို ၾကပ္ညႇပ္ၿပီး လိုက္ပါၾကရေသာ္လည္း မိမိ ရပ္ေျမ ျပန္ရမည့္အေရး အားေဆးတစ္ခြက္ကဲ့သို႔ မွတ္ယူကာ တက္ၾကြေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ပံုရိပ္ကို ယေန႔အစိုးရ သတိမမူခဲ့ေလသလား။ အမွန္ဆို လူထုတင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ယင္းကဲ့သို႔ ဌာေနျပန္ၾကလွ်င္ ဌာနမွ သင့္ေတာ္သည့္ယာဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ အရင္အစိုးရက ဒီလို၊ တို႔အစိုးရက ဒီလိုဟု အမွတ္ေတာင္ယူ၍ ရႏိုင္ေသးဟု အေတြးေရာက္မိသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ရက္ရွည္ကာလ အနားယူလိုလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒအရ ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ခြင့္ရက္ရွည္ယူႏိုင္သည္ဟု အစိုးရအေနႏွင့္ ဆင္ေျခေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ဆိုလာလွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒတြင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးလွ်င္ လုပ္သက္ခြင့္ စုေဆာင္းထားသည္မ်ား ပ်က္ျပယ္သည္ဟု မွတ္ယူေနျခင္းေၾကာင့္ မတ္လကုန္သည္အထိ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္တြင္ လုပ္သက္ခြင့္ မည္မွ်ပဲ ယူ၍ရသည္ကို ယေန႔ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု သိရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္ခြင့္ စုေဆာင္းခြင့္ ႏွစ္လအထိ ရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀ဝ စီမံကိန္းတြင္ ဆိုထားေသာ္လည္း ယေန႔ထိ အမိန္႔ တစ္စံုတစ္ရာ မထြက္ရွိေသးဘဲ ၾကန္႔ၾကာေနသည္မွာ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အက်ိဳးခံစားမႈအေပၚ အာ႐ံုစိုက္မႈ နည္းသည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။

တစ္ခါ နည္းဥပေဒ ၈၀ တြင္ “ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အတြင္း ခြင့္စာရင္း၌ က်န္ရွိေသာ လုပ္သက္ခြင့္ရက္မ်ားအတြက္ ဆုေၾကးအျဖစ္ ပ်မ္းမွ်လစာျဖင့္ ခံစားခြင့္ျပဳရမည္”ဟု အတိအလင္း ဖြင့္ဆိုထားသည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တစ္ရပ္ကို ယခင္အစိုးရေရာ၊ ယေန႔ အစိုးရေရာ ေဆာင္ရြက္မေပးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးလွ်င္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္သက္ခြင့္ယူလွ်င္ ယူသည့္ရက္ကို ပ်မ္းမွ်လစာျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ေပး မေပး၊ မေပးပါက ျပန္လည္ ေပးသြင္းရန္ ေထာက္ျပမႈသာရွိၿပီး ယင္းနည္းဥပေဒ ၈၀ အရ ဝန္ထမ္းမ်ား ခံစားရမည့္ အခြင့္အေရးကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔မွလည္း ေထာက္ျပန္ရန္ ႏွာေစးေနၾကသည္။ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္မွ ဤကဲ့သို႔ ေပးရန္မွာ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္အေနႏွင့္ အခက္အခဲရွိ၍ဟု ဆိုထားျခင္းကို ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ ဪ ... တို႔အစိုးရ ႏွစ္တိုင္း လိုေငြျပေနရွာတာပဲဟု သိရွိနားလည္ေပးခဲ့သလို အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး မည္သည့္ဘက္မွ ျပဳလုပ္ေပးမည္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးသင့္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း ယေန႔အစိုးရ မွတ္မိေကာင္း မွတ္မိေအာင္ ေဖာ္ျပလိုေပသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႔ထိ ဤစာအေပၚ လႊမ္းမိုးပယ္ဖ်က္သည့္စာ မေတြ႔ရေသး၍ ယင္းစာသည္ ယေန႔ခ်ိန္အထိ သက္ဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၇.၁.၂၀၁၃ ေန႔က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးကပင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၅/၁၅၂ ဝန္ထမ္း/ အဖရ (၂၀၁၃) စာျဖစ္သည္။ ယင္းစာတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အခ်ိန္ပိုဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ယင္းစာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား အခ်ိန္ပိုဆင္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္အခါ အခ်ိန္ပို လုပ္အားခ ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ္လည္း ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ဝန္ထမ္းမ်ား အခ်ိန္ပိုေၾကးဆိုသည္မွာ ဘာမွန္းပင္ မသိေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို သတိရမိေစရန္ အစေဖာ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုအေပၚ သိသာေအာင္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့၏။ ေနျပည္ေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ခ်ထားေပးျခင္း၊ လစာမ်ား တစ္ႀကိမ္ထက္မက တိုးေပးခဲ့ျခင္း၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ေဈးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးႏႈန္းမ်ား ယခင္ကထက္ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်လာျခင္း စသည္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ယင္းထက္ပို၍ စီမံေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္သည္ထားဦး ဒီေအာက္ေတာ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မက်ေစခ်င္ေပ။

အစိုးရတိုင္း ေျပာေလ့ရွိသည္မွာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းႏိုင္ဖို႔ရာမွာ အဓိက အေျခခံလစာ လံုေလာက္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဝန္ႏွင့္အား မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းေသာ ရာထူးတက္လမ္း ဖန္တီးေပးမႈ၊ အနာဂတ္ ရပ္တည္ရန္ အာမခံခ်က္ ေကာင္းမြန္မႈ၊ အထက္ေအာက္ ဖိႏွိပ္ျခင္း ကင္းရွင္းမႈ စသည့္စသည့္အခ်က္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အဂတိကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးသကာလ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ရရွိေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဌာနအသီးသီးအား တြန္းအားေပးမွသာ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ အမိႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္သည္လည္း ကမၻာ့အလယ္ မ်က္ႏွာပန္းလွ တင့္တယ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကိုစကားဝါ

The Voice

No comments:

Post a Comment