Latest News

Tuesday, March 7, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကုလသမဂၢ၌ အလုပ္ လုပ္ေနစဥ္ အာဏာရွင္တို႔က ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ႀကံစည္ခဲ႔တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ ႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ကုလသမဂၢ၌ အလုပ္ လုပ္ေနစဥ္ အာဏာရွင္တို႔က ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ႀကံစည္ခဲ႔တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္အခ်ိဳ ႔


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ ကုလသမဂၢ၌ တစ္ခ်ိန္က ေက်ာင္းတက္ရန္ႏွင့္ မိမိ စားဝတ္ေနေရး ဘဝရပ္္တည္နိူင္ေရး အတြက္ အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ႔ရသည္။

ျမန္မာျပည္က အာဏာရွင္တို႔သည္ ဗီဇာ
အသစ္လဲေပးျခင္းမရွိပဲ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ အကြက္ခ် ညစ္ခဲ႔ႀကေလသည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာနိူင္ငံ၏ ကုလသမဂၢအျမဲတမ္း
ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဦးစိုးတင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးစိုးတင္မွာ စိတ္သေဘာထား ျပည့္ဝ ေျဖာင့္မတ္သူ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။ တေန႔ေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား
ဦးစိုးတင္၏ ေနအိမ္သို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ႀကားခဲ႔ေလသည္။

ဦးစိုးတင္သည္ အစဥ္ယဥ္ေက်း ေဖာ္ေရြသူတစ္
ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ဤ ဖိတ္ႀကားပုံမွာ ထူးျခားေနသျဖင့္
" တခုခုေတာ့ တခုခုပဲ"ဟု ေတြးထင္ခဲႀကသည္။သူ၏
ရီဗားေဒးလ္ေနအိမ္သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ေဒၚ
သန္းေအးတို႔ ေန႔လည္ေလာက္ေရာက္သြားႀကပါသည္။ ဦးစိုးတင္၏ေနအိမ္တြင္ ပန္းမ်ား' ရြက္လွပင္မ်ား'
အနက္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ျခယ္ ျမန္မာယြန္းထည္မ်ားျပည့္ေန
ေသာ ေလးေထာင့္ပုံ အခန္းတြင္းရွိ ဆိုဖာမ်ားႏွင့္
ကုလားထိုင္မ်ားကို အခန္းေဘးသို႔ ကပ္၍ ေရႊ ႔ထားျပီး
ေကာ္ဖီပန္းကန္တင္ စားပြဲႀကီးမ်ားကို ထိုင္ခုံမ်ားေရွ ႔
တြင္စီထား၏။ ဆိုဖာမ်ားႏွင့္ ကုလားထိုင္မ်ားေပၚတြင္
အေထြေထြ ညီလာခံတက္ရန္  ေရာက္ေနႀကေသာ ျမန္
မာသံအမတ္ႀကီးမ်ား တသီတတန္းႀကီး ထိုင္ေနႀက
သည္။

      ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တို႔ႏွင့္ တစ္ခါမွ မေတြ႔ဘူးသူမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုအခန္းတဖက္စြန္း၌ လူႀကီးႏွစ္ေယာက္ႀကားတြင္ ထိုင္ေစပါသည္။ ေဒၚသန္းေအး ကိုမူ  ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္သူ ဗိုလ္မႈးႀကီးေမာင္လြင္ ရွိရာႏွင့္မ
ေဝးလွေသာ လူႏွစ္ဦးႀကားတြင္ ထိုင္ေစပါသည္။

      ဦးစိုးတင္၏ ဇနီးက သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားလိုက္၍ ကမ္းျခင္း' အာလူးေႀကာ္စေသာ သြားရည္စာမ်ား  စားပြဲ
မ်ားေပၚခ်ျခင္း စေသာဝတၱရားမ်ား ျပီးစီးသည္ႏွင့္အထူး
ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္
ထားေသာ ထမင္းပြဲကို အျပီးသတ္စီမံရန္ ကပ္လွ်က္
အခန္းထဲသို႔ ထြက္သြားပါသည္။အားလုံးအလႅာပ' သ
လႅာပ စကားမ်ားေျပာႀကပါသည္။ ဦးစိုးတင္သည္ ယဥ္
ေက်းစြာ ျပံဳးေနေသာ္လည္း အေနရ ခက္ေနပုံ ရသည္။
ေရာက္ရွိေနေသာ လူစုေဝးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေပၚတြင္ စီရင္ခ်က္တမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ရန္ စိုင္းျပင္းေနသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။
   
       ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔
အႀကီးအကဲက ဗိုလ္မႈးႀကီးေမာင္လြင္က စတင္၍ တိုက္
ခိုက္ပါေတာ့သည္။

 ေဒၚစုသည္ "မည္ကဲ႔သို႔ ကုလသမဂၢမွာ အလုပ္ လုပ္ေန
ပါသနည္း' …………

"မည္သည့္နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားပါသ
နည္း"………

ေဒၚစု၏"မိခင္သည္ သံအမတ္ႀကီး မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ ေဒၚစု အေနႏွင့္အေနႏွင့္ သံတမန္မ်ားဆိုင္ရာ နိူင္ငံ
ကူးလတ္မွတ္ကို ျပန္အပ္ရမည္ ျဖစ္သည္"……

"ယခုထိျပန္မအပ္ရေသး ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသလား'…

"သံံတမန္မ်ားဆိုင္ရာနိူင္ငံကူးလတ္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီေႀကာင္းကို ေဒၚစု သိမည္ျဖစ္ပါသည္' အလြန္မွ နည္းလမ္းမက်ေသာ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္သည္ဟု ေျပာဆို တိုက္
ခိုက္ပါေတာ့သည္။

     တစ္စုတေဝးလုံးက ဗိုလ္မႈးႀကီးေမာင္လြင္ ေျပာသမွ်ကို မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ ေအာက္က်ိဳ ႔ေသာ အသြင္ျဖင့္ ေထာက္ခံသံမ်ား ျပဳ ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို
ဝိုင္းႀကည့္ေနပါေတာ့သည္။
     
      သူတို႔အထင္မွာ ထိုသို႔ ေျပာဆိုေသာအခါ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ လြန္စြာ အႀကပ္ရိုက္
ဒုကၡေတြ႔မည္ဟု ထင္ေနႀကပုံရသည္။ သို႔ေသာ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကား အေနမပ်က္ တည္ျငိမ္စြာ ရွိေနခဲ႔ပါသည္။တုန္လႈပ္ျခင္း ' စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း အလွ်င္း
မရွိခဲ႔ေပ။

   ဗိုလ္မႈးႀကီးေမာင္လြင္၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ဣေျႏၵ
ရွိရွိ ေလေအးေအးႏွင့္တည္ျငိမ္စြာ ျပန္ေျဖခဲ႔ေလသည္။

    "နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္ရ ရန္ လန္ဒန္ရွိ ျမန္မာ့ သံရုံးမွာ ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ႀကာသြားျပီ ျဖစ္
ေသာ္လည္းယခုတိုင္ အေျဖမရေသးေႀကာင္း ' …

"မည္ကဲ႔သို႔ ေသာအေႀကာင္းေႀကာင့္ ဤမွ် ထူးထူးျခား
ျခား ႀကံ ႔ႀကာေနရသည္ကို မေျပာနိူင္ေႀကာင္း' ……

" နယူးေယာက္သို႔ ပညာသင္ရန္ လာခဲ႔ရာ၌ ရွိလက္စ
နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္ကိုပင္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ႔ရေႀကာင္း' …

" စားဝတ္ေနေရးအတြက္အလုပ္ရွာရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္၌ ကံအားေလွ်ာ္စြာကုလသမဂၢ၌ အလုပ္ရ ရွိခဲ႔
ေႀကာင္း "………

"  ျမန္မာနိူင္ငံသားျဖစ္ေႀကာင္းအေထာက္အထား ျပရန္ နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္မွာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေႀကာင္း'…

  " နိူင္ငံျခား၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္နိူင္ရန္ နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္ (သံတမံဆိုင္ရာပဲျဖစ္ေစ' ရိုးရိုးပဲ ျဖစ္ေစ) တမ်ိဳးမ်ိဳးလိုအပ္သည္ကို အခန္းတြင္းရွိ ဦးေလးအားလုံး နားလည္ႀကမည္ဟု ယူဆေႀကာင္း ' …………

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္မွ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေသာ အသံေနအသံထားျဖင့္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာစကားလုံးမ်ားကို သုံး၍ ေျပာဆို တုန္႔ ျပန္ခဲ႔ေလသည္။
ထိုသို႔ တည္ျငိမ္ ေအးေဆးစြာ အကြက္က်က် အခ်က္
ခ်ခ် ျပန္လည္ ေခ်ျဖတ္ ေျပာဆို ေသာအခါ

     လန္ဒန္မွ ျမန္မာ သံအမတ္က ထကာ ေဒၚစု အေန
ႏွင့္ နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္အသစ္ရ ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ႔
သည္မွာ လေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီ ျဖစ္ေႀကာင္းကို အတည္
ျပဳကာ ထုံးစံ အတိုင္းေလွ်ာက္လႊာကို ရန္ကုန္သို႔ ပို႔
ထားေႀကာင္း ေျပာပါေတာ့သည္။ အဘယ့္ေႀကာင့္ လ
ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေႀကာင္းမျပန္
ေသးသည္ကို သူမသိရေႀကာင္းလည္း ေျပာပါသည္။

       ထိုသို႔ လန္ဒန္မွ သံအမတ္၏ ထပ္ေလာင္း အ
တည္ျပဳ ေျပာဆိုေပးေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္
ကို ဝိုင္းဝန္းႏွိပ္ကြပ္မည့္သူမ်ား မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္
မကိုက္ျဖစ္ႀကရေလေတာ့သည္။

     ထိုအခါ မွ သူတို႔အကြက္ ခြင္ထဲ ဝင္ေအာင္လုပ္မရသည္ကို သိေသာအခါ အျခားသံအမတ္မ်ားကလည္း
ေဒၚစုအေနႏွင့္ မိမိလုပ္ခဲ႔ပုံမွလြဲ၍ အျခားေရြး
ခ်ယ္ရာလမ္းမရွိ ခဲ႔ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လုပ္ရပ္
ကိုမွန္ကန္ပါသည္ဟုေထာက္ခံမႈျပဳႀကေလသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္မႈးႀကီး ဦးေမာင္
လြင္လည္း အေျခအေနမဟန္မွန္းသိ၍

ေတာင္းပန္သကဲ႔သို႔ေသာ ေလသံႏွင့္ အစက အေျခေန
ကို လုံးေစ့ ပတ္ေစ့ နားမလည္ ခဲ႔ေႀကာင္း ' ရန္ကုန္ျပန္
ေရာက္ေသာအခါ နိူင္ငံကူးလတ္မွတ္ရံုးက လုပ္စရာ ရွိ
သည္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ လုပ္ရန္ သူကိုယ္တိုင္ ညႊန္
ႀကားလိုက္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာပါသည္။

 ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ထက္
အသက္အားျဖင့္ ႀကီးႀကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းအားျဖင့္ ႀကီးသူမ်ားမဟုတ္ႀက
သူမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

  (ဦးေနဝင္းလက္ထက္တြင္ ျမန္မာမ်ားကို သိုးအုပ္စု
ဆိတ္အုပ္စု ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားႀကသည္ ဦးေန
ဝင္းအစိုးရ၏ အလိုေတာ္ရိ ေႀကာက္ဖား အုပ္စုမ်ားကို
သိုးအုပ္စု ဟု သတ္မွတ္ႀကျပီး အမွားအမွန္ ေဝဖန္ရဲ
ေျပာရဲ ဆိုရဲ သူမ်ားကို ဆိတ္မ်ားဟု ေခၚဆိုႀကသည္။)

    အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ထဲတြင္ ျမန္မာျပည္
အေျခေနမ်ားအေႀကာင္းကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေဆြးေႏြး၍ ရေသာ သူတစ္ဦးပါဝင္ပါသည္။ ထိုသူက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား သိပ္ရဲ လြန္း
သည္ဟု ယူဆေသာအခါမ်ား၌ "စု" ကယုံႀကည္ခ်က္
အရ သတၱိရွိယုံမက' အဆက္အႏြယ္ရလည္း သတၱိရွိ
တာကိုး" ဟု ေနာက္ေျပာင္ေလ့ရွိသည္။

သူဆိုလိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ ဖခင္
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚခင္ႀကည္တို႔၏ သမီးျဖစ္သျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ႏွိမ္လို႔ရမည္ မဟုတ္ထင္ပုံရေလ
သည္။

တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္သည္ ေသြးသားအရထက္စိတ္ဓာတ္အရ သူမ၏ မိဘႏွစ္ပါး၏ သမီး ပီသသူ တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေလသည္။

ကုလသမဂၢရံုး၌ သုံးႏွစ္ခန္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ အလုပ္ လုပ္ခဲ႔ေလသည္။

 ေဒၚသန္းေအး၏ ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္္

ဥာဏ္လိႈင္(ခ)ရန္ျငိမ္းသူ

Credit: ဥာဏ္လိႈင္ (ခ) ရန္ၿငိမ္းသူ
ZN.H

No comments:

Post a Comment