Latest News

Tuesday, March 14, 2017

ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာနအားလံုး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါရန္


ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးသန္းစိုးေအာင္(ပ်ဥ္းမနား) တင္သြင္းသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ ေရးစြဲထုတ္ျပန္ထားေသာ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႒ာနအားလံုး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးၾကပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ေလးမ်က္ႏွာအမတ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းမွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္မွ သတိေပး
စကားေျပာၾကားစဥ္ ။

No comments:

Post a Comment