Latest News

Tuesday, March 7, 2017

လ ွ်ပ္စစ္န႔ဲပက္သက္ျပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာ (၂)

လ ွ်ပ္စစ္န႔ဲပက္သက္ျပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာ (၂)

လူထုုဘက္ကေရအားလ ွ်ပ္စစ္ ၊ ေက်ာက္မီးေသြးလ ွ်ပ္စစ္ေပးမလုုပ္တာေၾကာင့္ သူတုုိ႔မွာ အခက္အခဲရွိေနတယ္ဆိုုတဲ့ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန အတြင္းဝန္ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ပက္သက္ျပီး ႏုုိင္ငံျခားမွာရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု အင္တာနက္မွာရွာေဖြတင္ေပးလုုိက္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုုန္မွာ ကမာၻ႕အၾကီးဆံုုး ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေပၚမွာ တရုုတ္ဘက္ပညာရွင္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္အဆက္ –

သူတိုု႔ရဲ႕လ ွ်ပ္စစ္ပညာရွင္ ေရအရငး္ျမစ္ပညာရွင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပညာရွင္ အားလံုုးေထာက္ခံတာက ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္တာ ေကာင္းက်ဳိးနဲ႔ ဆိုုးက်ဳိး တြဲျပီးရွိေနတာပဲ။ ဆိုုးက်ဳိးကိုုေရွာင္ ၊ ေကာင္းက်ဳိးကိုုေဖာ္ေဆာင္ဆိုုတဲ့ အခ်က္က ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရဲ႕ အျမဲတမ္းအာရုုံထားရမယ့္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပဲ ။ ေကာင္းက်ဳိးပဲၾကည့့္ျပီး ဆိုုးက်ုုဳိးဂရုုမစိုုက္တာ တဖက္စြန္းက်သလိုု ဆိုုးက်ဳိးကိုု ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာျပီး ဘာမွမလုုပ္ရဲတာကလည္း တဖက္စြန္းေရာက္တာပဲ။

ေရအားလ ွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္တာ လ ွ်ပ္စစ္တခုုတည္းလိုုအပ္တာမဟုုတ္ပါ ။ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ဖိုု႔ ၊ ျမစ္ေၾကာင္းပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖိုု႔ဆိုုတာ ဆည္တည္ေဆာက္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တခုုပဲလိုု႔ ေနာက္ဆံုုးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အားလံုုးေထာက္ခံေျပာၾကားတယ္။ ေရအားလ ွ်ပ္စစ္ပညာရွင္ မစၥတာ က်န္းေပၚထင္ကဒီလိုုစီမံကိန္းမ်ဳိးက လ ွ်ပ္စစ္ထုုတ္ဖိုု႔အတြက္ ေရရဲ႕စြမ္းအင္ကိုုရယူလိုုက္တယ္ ၊ အဓိပၺာယ္ေဖာ္ျပမယ္ဆိုုရင္ ေရစီးဆင္းမႈမွာပါေနတဲ့စြမ္းအင္ ၊ ျမစ္ကမ္းေဘးကိုု တုုိက္စားတဲ့စြမ္းအင္ ၊ ဒီစက္ရုုံကေနတဆင့္ ထုုတ္ယူလိုုက္တာေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းေဘးတိုုက္စားခံ၇မႈကိုု ကာကြယ္လိုုက္တာပဲ။ ၂၀၀၆ ကေန ၂၀၁၁ အထိ သူတိုု႔ရဲ႕သုုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မွာ ဘူမိဆိုုင္ရာ သဘာဝေဘးျဖစ္တဲ့ ေတာင္ျပဳိမႈ ၊ ေျမဆီေလ ွ်ာက်မႈကိုု ဆည္ေဆာက္တာက အေကာင္းဆံုုးကာကြယ္ေပးတဲ့နည္းျဖစ္ေနတယ္။ လူထုုၾကားသိရတဲ့ဆည္ေဆာက္လိုုက္လိုု႔ ေရဝပ္ဧရိယာမွာဒီလိုုသဘာဝေဘးျဖစ္ေပၚတယ္ဆိုုတဲ့ အေျပာအဆိုုကမမွန္ဘူး။ ဆည္ေရစသြင္းသြင္းခ်င္းအခ်ိန္တိုုကာလေတြမွာ ပံုုမွန္ထက္ပိုုျပီးေတြ႕ရတာက မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက လာမယ့္ႏွစ္မ်ားထဲသဘာဝအတိုုင္းအျမဲျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကိုု တခ်ိန္တည္းစုုစညး္ျဖစ္လိုုက္တာေၾကာင့္ မ်ားတယ္လိုု႔ထင္သြားတာ ၊ တည္ျငိမ္သြားတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ ေနာက္ပိုုင္းမွာမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုုနည္းနဲ႔သဘာဝမွာ အျမဲတမ္းဒုုကၡၾကံုုေနရတဲ့ ေဒသခံမ်ားကိုု ကာကြယ္လိုုက္တဲ့သေဘာပဲ။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ မစၥဝမ္ယြီနန္ က အေမရိကန္မွာ လ ွ်ပ္စစ္ဆည္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သမိုုင္းကာလက ႏွစ္ ၁၀၀ ျဖစ္ေနျပီ ၊ ဆည္ေပါင္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတယ္။ သမိုုင္းမွာ ေရၾကီးမႈအမ်ားအျပားျဖစ္တဲ့ျမစ္တိုုင္းမွာ သူတိုု႔က ဆည္ေပါင္းမ်ားစြာေဆာက္တယ္ ။ သိုုေလွာင္ႏုုိင္စြမ္းနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုုရင္ တႏွစ္လံုုးရြာခ်တဲ့မိုုးေရေတာင္ လံုုးဝမလြတ္ပဲေလွာင္ႏုုိင္တဲ့ျမစ္ေတာင္ရွိတယ္။ ဒီလိုုျမစ္မ်ဳိးမွာဆိုုရင္ ျမစ္ၾကီးစီးဆင္းတဲ့ေဒသ ျမစ္ၾကီးရဲ႕ေဘးမွာေရၾကီးမႈလံုုးဝမရွိေတာ့ဘူး ။ ေနြရာသီက်ေတာ့ မိုုးမရြာပဲနဲ႔ေတာင္ ဆည္ထဲကေရလႊတ္ေတာ့ ျမစ္ေၾကာင္းခမ္းေျခာက္တာမရွိဘူး။ တရုုတ္ထက္ အေမရိကန္က ေရသိုုေလွာင္ႏုုိင္စြမ္းပိုုၾကီးတယ္။ ျမစ္ေၾကာင္းရဲ႕ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္လည္း မ်ားစြာေကာင္းမြန္တယ္။ ႏွစ္တရာေက်ာ္က်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ဆည္ေလးက ပ်က္ေနျပီ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုုထိခိုုက္ေနျပီ ၊ ၂၀၀၂ နဲ႔၂၀၁၂ ၾကားမွာ ဆည္ေပါင္း ၄၀၀ ကိုုျဖဳတ္လိုုက္တယ္။ လူထုုက ဒါကိုုပဲသိေနတယ္။ တကယ္ေလ့လာၾကည့္မွ အားလံုုးကအေသးေလးပါပဲ ၊ ၉၀% ကသက္တမ္းကုုန္ျပီး အလုုပ္မလုုပ္ေတာ့တဲဆည္ပါ ။ ျပီးရင္ဆည္ဖ်က္တာလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ကိုုထိခိုုက္စရာအေၾကာင္းရွိတဲ့ အတြက္ဆည္ဖ်က္ဖိုု႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူတာ ဆည္ေဆာက္တဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္လိုုပဲ အတူတူခက္ခဲတယ္။ ေနာက္ျပီး လူထုုမသိတာက ဆည္ဖ်က္ေနတဲ့ၾကားမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ဆည္က ၁ ေထာင္ေက်ာ္ပါတယ္။ သိုုေလွာင္ႏုုိ္င္စြမ္းလည္းၾကီးပါတယ္။


Credit - Kanaung

No comments:

Post a Comment