Latest News

Friday, March 3, 2017

ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ အပိုင္း (၂)

ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ အပိုင္း (၂)

ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ားအခန္းက႑

၁) ကိုဟန္ရွင္ဝင္း
အေရးအခင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ားအခန္းက႑ကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေခ်။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဗုဒၶဘာသာအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုဟန္ရွင္ဝင္းသည္ လူခ်စ္လူခင္ေပါသည္။ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕၌ သိပၸံထူးခြၽန္ဆုရၿပီး သခၤ်ာအဓိက ျဖင့္ ေက်ာင္းလာတက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ျဖစ္ သည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုဟန္ရွင္ဝင္းသည္ သခၤ်ာအဓိက ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ ပင္းယေဆာင္ အေပၚဆုံးထပ္ အခန္း(၁၁၄) တြင္ ေနသည္။ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းသည္ အရပ္ပုပု ၅ေပ၃ လက္မခန္႔ ရွိ သည္။ မ်က္လုံးေမွးေမွးႏွင့္ သြားအနည္းငယ္ေခါသည္။ ပြင့္လင္း ေဖာ္ေရြေသာ သူ႔အၿပံဳးက လူအမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ သူ႔မ်က္လုံးမ်ားက သူယုံၾကည္ရာကို လုပ္မည့္သူတစ္ဦးဟု ေဖာ္ျပ ေနၾကသည္။ အရပ္ပုသေလာက္ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္သူ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္သည္။

ကိုဟန္ရွင္ဝင္း၏ ပြင့္လင္းေဖာ္ေရႊမႈ၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္သည့္ ဝိဇၨာသိပၸံမဂၢဇင္း၊ သခ်ၤာအသင္း၊ 'အ'သုံးလုံးေကာ္မတီ စသည္တို႔တြင္ တက္ၾ<ြကစြာ ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ အေပါင္းအသင္း မ်ားသည္၊ လူဝင္ဆန္႔သည္။ ေအာက္တိုဘာ သီတင္းကြၽတ္ကထိန္ပြဲ အတြက္ မုန္႔ဟင္းခါးခ်က္လွ်င္ ကိုဟန္ရွင္ဝင္းကို အားကိုးရသည္။ သူဦးစီးလုပ္လွ်င္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပသည္။

ဗုဒၶဘာသာအသင္းတြင္ ယခင္က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုေက်ာ္ဝင္းကို ဆရာမ်ား သေဘာက် ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ရာ တြင္ ကိုေက်ာ္ဝင္းက အေပါင္းအသင္းနည္းသည္၊ အသင္းကို ဦး မေဆာင္ႏုိင္။ ဗုဒၶဘာသာအသင္း ျပကၡဒိန္ထုတ္ေဝသင့္ မသင့္ကို ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ၾကည္ (စီးပြားေရးတကၠ သိုလ္)က ထုတ္ေဝသင့္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္းျဖင့္ အသင္းကို လူသိ ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေပးသည္၊ ထိုကိစၥကို ကိုေက်ာ္ဝင္း မလုပ္ႏုိင္၊ ကုိဟန္ရွင္ဝင္း ဦးစီးလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု အမ်ားက ျမင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးလုပ္ ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစသည္။ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းက ျပကၡဒိန္အတြက္ ကမၻာေအးပိဋကတ္ပုံႏွိပ္စက္သို႔ သြားခ်ည္ျပန္ခ်ည္ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။

ကိုဟန္ရွင္ဝင္းသည္ အေပါင္းအသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္း႐ုံ မဟုတ္။ Óဏ္လည္း အလြန္ေကာင္းသည္၊ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္မွ စ၍ သိပၸံထူးခြၽန္ဆုရၿပီး သခၤ်ာအဓိကျဖင့္ ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ အထိ နံပါတ္(၁)စြဲသူ (Roll No. 1)အျဖစ္ လူသိမ်ားသူ ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ ကြယ္လြန္၍ သူ႔အေလာင္းကို ရန္ကုန္သယ္လာသည့္အခါ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ဦးသန္႔စ်ာပန ပို႔ေဆာင္ ေရးသည္ လုပ္သင့္သည့္ အလုပ္၊ ဂုဏ္ျပဳသင့္သည့္ အလုပ္ဟူ၍ ေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ အရာရာတြင္ စပ္စပ္၊ စပ္စပ္ ပါဝင္တတ္ ေသာ ကိုဟန္ရွင္ဝင္းကလည္း လုပ္သင့္သည္ဟု ထင္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ထိုကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ စိတ္ပညာေက်ာင္းသား မ်ားရွိရာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ရွိ ေတာင္ငူေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕အေဆာက္ အအံုတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ကိုစိန္ျမင့္ေမာင္တို႔ အေဆာင္ ေန ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေန႔ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ေန႔ေက်ာင္းသားထဲမွ ကိုတင္ေမာင္ဦးက “ဦးသန္႔စ်ာပန ကို ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သုိက္ၿမိဳက္စြာ ပို႔ေဆာင္ ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္တည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ ေက်ာင္း သားသမဂၢကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရမယ္''ဟု တင္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခါ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းက ''ဒါျဖင့္ အဲဒါဆို ႏုိင္ငံေရးေတြပါေနမွာေပါ့၊ ဒီလို ဆိုရင္ က်ဳပ္တို႔ႏွိပ္ကြပ္ခံရလိမ့္မယ္''ဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ကိုစိန္ ျမင့္ေမာင္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ပါရမယ္၊ အစိုးရကလဲ လက္ခံရမယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြ မပါရင္ စည္ကားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ စည္စည္ကားကားပို႔ေဆာင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမပါဘဲပို႔ရင္ ပိုေကာင္းမယ္'' ဟု ေဆြးေႏြးသည္။ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းတို႔အုပ္စုတြင္ ဗုဒၶဘာသာအသင္း မွ ဘာသာရပ္အလိုက္ႏွင့္ တကၠသိုလ္အလုိက္ တာဝန္ခံမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးနဲ႔မပတ္သက္ဘဲ ဦးသန္႔စ်ာပနကို သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း လိုက္ပို႔သင့္သည္ဟု တင္ျပေသာ ကိုစိန္ျမင့္ေမာင္၏ တင္ျပခ်က္ကို ကုိဟန္ရွင္ဝင္းတို႔အုပ္စုက ႀကိဳက္သည္၊ ေထာက္ခံသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုက္ကို(စိတ္ပညာ)ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကိုတင္ေမာင္ဦးတို႔ကလည္း ေက်ာင္းသားသမဂၢ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးကို မေလွ်ာ့တမ္း တင္ျပ လာေနသည့္အတြက္ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းတို႔အုပ္စု(ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ပဲခူး၊ သထုံအုပ္စု) အစည္းအေဝးမွ လစ္ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္သင့္၊ လုပ္လွ်င္လည္း မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု ထင္၍ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုဟန္ ရွင္ဝင္းကို ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနအရာရွိ ဦးေ႒းျမင့္က ေခၚယူ ေမးျမန္းလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢကိစၥ ပါသလား၊ ဟုတ္သလား ဟု ျဖစ္သည္။ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းက ''ဟုတ္တယ္၊ ၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမပါခ်င္လို႔ ျပန္လာခဲ့တယ္။ ဘယ္က လူေတြလဲ မသိဘူး''ဟု ေျဖာင့္ကြယ္ၿပီး မယုတ္မလြန္ ေျဖသည္။ ဦးေ႒းျမင့္က ''သူတို႔နဲ႔မေရာနဲ႔ သတိထား၊ ေထာက္လွမ္းေရးက လုိက္ ေနၿပီ။ မင္းတို႔ပါ ျပႆနာတက္လိမ့္မယ္''ဟု သတိေပးသည္။

ကုိဟန္ရွင္ဝင္းက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္မဝင္စားပါ ဘူး။ ဦးသန္႔စ်ာပနကို စည္စည္ကားကားျဖစ္ခ်င္တာ တစ္ခုပါပဲ''ဟု ေျပာရာ ဦးမင္းေဆြ(ျပည္ခ်စ္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းေရႊ၏ ေယာက္ခမႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာနမွဴး)က ဘာလိုခ်င္သလဲဟုေမး၍ ေပးလုိက္ေသာ ပစၥည္းမွာ လက္ကိုင္မိုက္ခြက္တစ္လုံး ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနပိုင္ျဖစ္ၿပီး 'အ'သံုးလုံး၊ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ စသည္တုိ႔ လုပ္စဥ္က အသုံးျပဳေသာ လက္က်န္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ မုိက္ကို ကိုင္ ေသာသူကသာ လူအုပ္ကို ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ မလႊတ္ရန္ သတိေပးေသးသည္။ ကုိဟန္ရွင္ဝင္းတို႔အေနႏွင့္ ဦးသန္႔ ကို အလြန္ၾကည္ညိဳသည္။ စည္စည္ကားကားလိုက္ပို႔ရန္ ဆႏၵတစ္ခု တည္းသာ ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္က၊ ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ ေၾကာက္ရ ေသာ ေက်ာင္းသားေရးရာကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းႀကီးမ်ား ကပါ မီးစိမ္းျပသလုိ အလုိတူအလိုပါ အားေပးလာသည့္အခါ ပိုမို ရဲတင္းလာၾကသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း ရဲတင္းစြာ လိုက္လံစည္း႐ုံးၾကသည္။ အတန္းယူေသာ ဆရာမ်ားကလည္း လုိ လားစြာ ခြင့္ျပဳသည္။ ခါတုိင္းလည္း ဗုဒၶဘာသာအသင္း၊ သခ်ၤာ အသင္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေနၾက ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား ျဖစ္ေလ၍လား မသိ။ လိုလားဟန္ျပသသည္ကို ¤င္းတို႔မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အထင္းသား ျမင္ေနရသည္။ သခၤ်ာအသင္း၊ EC မ်ားပါ ပါဝင္ၿပီး အသင္းလုိက္ လႈပ္ရွားမႈႀကီး အသြင္အလိုလို ျဖစ္လာသည္။ ေငြစုသည္၊ စာရင္းစု သည္၊ ကားစီစဥ္သည္၊ ေကြၽးေမြးေရးကို စီစဥ္သည္။ အစုလုိက္ လူ မကြဲရန္၊ အမွတ္အသားမ်ား ေဝငွျခင္း၊ အတန္းလုိက္ အခန္းလုိက္ လုိက္ပါရမည့္ကားမ်ားကို နံပါတ္သတ္မွတ္ျခင္း စသျဖင့္ အုပ္စုလုိက္ ေရာ၊ အသင္းလုိက္ေရာ စုစုေဝးေဝး စ်ာပနကိစၥကို လိုက္ပို႔ၾကဖုိ႔ ႏႈိး ေဆာ္သည္။ ဦးသန္႔လို ဂုဏ္ျပဳထိုက္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးကို ယခုကဲ့သို႔ ကြင္းလယ္ေကာင္ က်ဳိကၠဆံမွာ အခမ္းအနားမဲ့စြာ ေခြးေသလိုထား ျခင္းကို ငါတို႔ ဘာလုပ္သင့္သနည္းဆိုေသာ အေမးမ်ားမွာ ေက်ာင္း သားမ်ားကို ေမး႐ိုးေၾကာမ်ား ေထာင္ထလာေအာင္ ေဒါသထြက္ ခံျပင္းေစေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

မီးေသြးခဲလဲ မဲသလို၊ ေက်ာင္းေတာ္သားလည္း ရဲတယ္မို႔လား?
ေၾကာက္သလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ႕! ပို႔မွာလားေဟ့ ေမာင္တို႔ေရ႕!
ကမၻာကသိတဲ့ တု႔ိဦးသန္႔ကို ေခြးလုိ၊ ၾကမ္းပိုးလို အျဖစ္ခံမွာ
လားေဟ့?

ေၾကာက္တဲ့သူ ေနခဲ့ၾက၊ ပ႔ိုမယ့္သူ လုိက္ခဲ့ၾက”ဆိုေသာ ေသြး ဆူေစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးသည့္အခါ အားလုံး ပိ႔ုမယ့္သူခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့သည္။

ပြားႏႈန္းက ကုိဟန္ရွင္ဝင္းတို႔ တစ္မနက္ပဲ စည္း႐ုံးရသည္။ ေန႔ လယ္ ၁၂နာရီေက်ာ္ေတာ့ အဓိပတိလမ္း အျပည့္၊ အေဆာင္ေရွ႕ မွာ အျပည့္၊ ရင္ျပင္နီ(တကၠသိုလ္စာတုိက္ေရွ႕) အျပည့္၊ အေဆာင္ ေန ေဟာက်ဴတာဆရာ ဦးမ်ိဳးျမင့္ (ေနာင္ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ျဖစ္မည့္သူ)ႏွင့္ ဆရာဦးသင္းလႈိင္တို႔သည္လည္း အုပ္ထိန္း ရေသာဆရာအျဖစ္မွ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ''၁၉၇ဝ ေရႊရတုၿပီးရင္ ဒါ အစည္ ဆုံးပဲဟ''ဟု ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားမွာ လုိက္ေျပာေနသည္ကို ဝမ္း ေျမာက္စြာ ေတြ႕ရသည္။ ဆိုရလွ်င္၊ ဆရာမ်ားေရာ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားပါ မတုိင္ပင္ဘဲ ညီၫြတ္ၾကသည္ဆိုက မမွားေခ်။

ႏိုင္ငံေတာ္စ်ာပနအျဖစ္ အစိုးရက မသတ္မွတ္ေသာ္လည္း ျပည္သူက ကိုယ့္အသိစိတ္ျဖင့္ကိုယ္ ညီၫြတ္စြာ သတ္မွတ္လာခဲ့ သည္။ လမ္းစဥ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း သူ႔အုပ္စုႏွင့္သူ ပါလာသည္ကုိ ကိုဟန္ရွင္ဝင္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုစဥ္က ကိုေဇာ္ ၿငိမ္းလတ္သည္ (ယခု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း ဥကၠ႒၊ မဲေဆာက္)၊ ရန္ကုန္ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္၏ လမ္းစဥ္လူငယ္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကလည္း ကားတစ္စီးႏွင့္ မိုက္ခ႐ို ဖုန္းႏွင့္ ျဖစ္သည္။

၂) စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ကိုစိုးၫြန္႔(ေျပာင္ႀကီး)
ဦးသန္႔အေရးအခင္းကိုေရးလွ်င္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေဘာဂ ေဗဒအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုစိုးၫြန္႔ (ေျပာင္ႀကီး- ယခု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕)ကိုလည္း ခ်န္လွပ္ထား၍ မရပါ။

ကိုစိုးၫြန္႔အေမ၏ မိဘမ်ားသည္ အညာမုံရြာမွျဖစ္ၿပီး အေဖ ကေတာ့ ဖ်ာပုံဇာတိ။ အသားညိဳညိဳ ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္ ေကာင္း ေကာင္း၊ မ်က္ႏွာထားတည္တည္ႏွင့္ ကိုစိုးၫြန္႔သည္ လုပ္မည္ဆို လွ်င္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ စကားမ်ားမ်ားမေျပာ၊ ၾကင္ နာေသာ မ်က္လုံး၊ ႏႈတ္ခမ္းထူထူႏွင့္ စကားေျပာလွ်င္ ျပတ္ျပတ္ ေျပာတတ္သူျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာထားၾကည့္႐ုံႏွင့္ ယုံၾကည္ထိုက္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ခံစားမိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဘာဂေဗဒအသင္း၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ၾကည့္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္ ဦးသန္႔အေလာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာ ၿပီးေနာက္ သြားေရာက္ႀကိဳဆိုခဲ့သူ ပညာေရးဒုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထြန္း ကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ကိုစိုးၫြန္႔သည္ ေဒး(ေန႔)ေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲရက္ နီးေနသျဖင့္ အုန္းေတာေဆာင္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စာလာ က်က္ေနသည္။ ကိုစိုးၫြန္႔၏ အလြန္ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဝါဏိဇၨေဗဒမွ ကိုေဇာ္မင္းက ကိုစိုးၫြန္႔ စာက်က္ရာသုိ႔ ေပါက္ ခ်လာသည္။
''ေဟ့ စိုးၫြန္႔ ဦးသန္႔အေလာင္း ရန္ကုန္ေရာက္လာၿပီကြ၊ အဲဒါ ငါတို႔ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္အေနနဲ႔ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ခ်ခ်င္တယ္၊ မင္း ဘယ္လိုသေဘာရသလဲ''ဟု ေမးသည္။

ကုိစိုးၫြန္႔က''ေအး ငါ မနက္ျဖန္အေၾကာင္းျပန္မယ္၊ အီကိုေရွ႕ မွာ ေတြ႕မယ္''ဟု ေျပာလႊတ္လိုက္သည္။ ကိုေဇာ္မင္းက မိုးညႇင္းသား ဇြဲကပင္ေဆာင္တြင္ ေနသည္။ ''ေအး ေကာင္းၿပီ၊ မနက္ျဖန္မွာေတြ႕ မယ္''ဟု ေျပာၿပီး ကုိေဇာ္မင္း ျပန္သြားသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္တြင္ ကုိစိုးၫြန္႔ ေက်ာင္းသုိ႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ အတန္းက မြန္းတည့္ ၁၂နာရီမွစမည္။ ေက်ာင္း ေရာက္ေတာ့ ၉နာရီခန္႔ရွိၿပီ။ ကုိေဇာ္မင္း အတန္းက မနက္ ၇နာရီ ခန္႔ စသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကုိစိုးၫြန္႔ႏွင့္ လြဲမည္စိုး၍ အတန္းမတက္ဘဲ အီကိုေရွ႕မွ ေစာင့္ေနသည္။ ေတြ႕သည္ႏွင့္ ကုိေဇာ္မင္းက ဘယ္လို လဲဟု ေမးေငါ့ၿပီး ေမးသည္။ ကုိစိုးၫြန္႔က ''ေအး လုပ္ၾကတာေပါ့ ကြာ''ဟု ေျပာလိုက္သည္။

ကုိစိုးၫြန္႔က ''ငါလုပ္ႏုိင္တာက ပန္းေခြပို႔ေပးမယ္၊ ေငြေကာက္ မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီ့ျပင္အသင္းေတြကိုေတာ့ ငါ မေကာက္ရဲဘူးကြ၊ ငါ့ အသင္းမဟုတ္ဘူး၊ စာရင္းအင္းတို႔ ဝါဏိဇၨတို႔က ငါနဲ႔မဆိုင္ဘူး''။

ကုိေဇာ္မင္းက''ေအးပါကြာ၊ မင္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ စမ္းပါ''ဟု ဆိုသည္။

ကုိစိုးၫြန္႔တို႔အုပ္စု ပထမစစခ်င္း ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပိုက္ဆံေကာက္သည္။ ဒုတိယႏွစ္ ၿပီး ေတာ့ တတိယႏွစ္၊ ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေဘာဂေဗဒ အတန္းသို႔ သြားၿပီးေကာက္သည္။ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အားတက္သေရာ ေငြထည့္ဝင္ၾကသည္။ ေလး စားထိုက္သူကို ေလးစားရမွန္း အသိတရားရွိၾကသည္။ ပညာတတ္ မ်ား ျဖစ္ေပသကိုး၊ စစ္အာဏာ႐ူးေတြနဲ႔ ဘယ္တူႏုိင္ပါ့မလဲ။ ပိုက္ဆံ ေရၾကည့္ေတာ့ ေငြ ေထာင့္ငါးရာခန္႔ ရသည္။ ထိုေခတ္က ေငြတန္ဖိုး ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အေတာ္မ်ားသည္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။ အီကိုကင္တင္း တြင္ ဦးလွေမာင္ထမင္းဆိုင္၌ ထမင္းအဝစား ၆၅ျပားပဲ ေပးရသည္။ မုန္႔ဟင္းခါး အေၾကာ္ႏွင့္တစ္ပြဲကို ၂၅ျပားဆိုေတာ့ ေငြေထာင့္ငါးရာ သည္ အေတာ္မ်ားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ကုိစိုးၫြန္႔ ၿမိဳ႕မခင္သို႔သြားၿပီး ယပ္ေတာင္ ၁ဝဝဝ မွာသည္။ ၿမိဳ႕ထဲသို႔သြားၿပီး ၂၈လမ္းမွာ ပန္းေခြမွာသည္။ ဘတ္စ္ကား ၁၁စီး စရန္ေပးၿပီးငွားသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ့္အစုႏွင့္ကိုယ္ နီးစပ္ရာ ဖိတ္ၾကားၿပီး ဦးသန္႔စ်ာပနကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

( ေနာက္တစ္ပတ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ )
#YangonTimesJournal #Article

No comments:

Post a Comment