Latest News

Tuesday, March 7, 2017

သံဃာေတာ္မ်ားအား သခင္သန္းထြန္း၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

သံဃာေတာ္မ်ားအား သခင္သန္းထြန္း၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

မႏၲေလးျမိဳ႕ ေနျပည္ေတာ္အဖြဲ့ခ်ဳပ္
နာယကဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားထံ
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ (ေသာၾကာေန႕)
ရန္ကုန္ ၁၃၀၇ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း (၁၃) ရက္

ေျခေတာ္ဦးခိုက္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ တပည့္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အလုပ္မအားမလပ္သျဖင့္ စာျဖင့္ ေရးသားေလွ်ာက္ထားပါသည္။ ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္ဘုရား။

ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဂ်ပန္မ်ား ထြက္သြားျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား ပါဝင္သည္ကို မေတြ႕ရသျဖင့္ အထက္ဗမာျပည္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရလွ်င္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုမဟာမိတ္တပ္မ်ား သိမ္းျပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္တို႕ ေရာက္သည့္အခါကစ၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ကုန္သည္အသင္း၊ ေက်ာင္းဆရာအသင္းစေသာ အဖြဲ့အသင္းမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္း စသည္တို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ၾကသျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအသက္ျပန္ဝင္လာသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု မဟာသံဃာ့အဖြဲ့ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးသံဃာ့အဖြဲ့ခ်ဳပ္ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ဂိုဏ္းေပါင္းစံုသံဃာ့အဖြဲ့ခ်ဳပ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာေခတ္အခါက ဖြဲ့စည္းထားေသာ သံဃာ့အဖြဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္ သိရသေလာက္ စည္းမ်ဥ္းမွာ အလြန္က်နျပီး စည္းစည္းလုံးလုံးရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးသံဃာ့အဖြဲ့ခ်ဳပ္မွာ ဂ်ပန္လက္ထက္က တိတ္တိတ္ပုန္း ဖြဲ့စည္းေသာ အဖြဲ့ခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ့ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္က အလုပ္သေဘာခ်င္း မတူေသာ အဖြဲ့၊ ၎အျပင္ ေျဗာင္ဖြဲ့ ထားေသာ အဖြဲ့၊ တိတ္တိတ္ပုံးဖြဲ့ေသာ အဖြဲ့ဟူ၍ သီးျခားျခားနားေသာ အဖြဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ဖြဲ့ကို တဖြဲ့တည္း ျဖစ္ေအာင္ တပည့္ေတာ္တို႕က ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ေသးပါ။ တပည့္ေတာ္၏ သေဘာမွာ -

(က) သံဃာ့ေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ တစည္းတလုံးတည္း ရွိသင့္ပါသည္။
(ခ) သံဃာေတာ္မ်ားအဖြဲ့ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ တဂိုဏ္းတဖြဲ့ကို အားေပးျခင္း မျပဳသင့္ပါ။
(ဂ) သံဃာေတာ္မ်ားအဖြဲ့ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ သာသနာကိစၥမ်ား၊ သာသနာသန္႕ရွင္းေရးကိစၥမ်ားကို အထူးၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။
(ဃ) တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စေသာ အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ တပည့္တပန္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဩဝါဒမ်ားေပးသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္ဘုရား။

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ ေရွးအခါက အရွင္ဘုရားမ်ား သိေတာ္မူသည့္အတိုင္း မသန္႕ရွင္းေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတိုင္း တဂိုဏ္းတဖြဲ့အေနႏွင့္ကား အားေပးရန္ မသင့္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးမွာ လန္းလန္းဆန္းဆန္းရွိျပီး အေတာ္ပင္ သန္႕ရွင္းေနပါသည္။ တတိုင္းတျပည္လုံး ညီညြတ္လိုေသာ ဆႏၵ၊ ျပာက်ေနေသာ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ လြမ္းမိုးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ သန္႕ရွင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုကား ဆရာေတာ္မ်ားက အားေပးရန္ အထူးသင့္ပါသည္။

ညီညြတ္ေရးဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍ တပည့္ေတာ္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းလိုပါသည္။ တပည့္ေတာ္သေဘာအရ ညီညြတ္ေရးထက္ "စည္းလုံးေရး"ဟူေသာ စကားက ပိုမိုမွန္ပါလိမ့္မည္။

အဖြဲ့အသင္းအပင္းဆိုသည္မွာ အလိုအေလ်ာက္ ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကုန္သည္၊ လယ္လုပ္၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းဆရာ စသည္ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူအမ်ိဳးအစားကြဲျပားေနသမွ် မိမိတို႕ဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မည့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ား ရွိေပမည္။ ဥပမာ- ကုန္သည္အသင္း၊ ပြဲစားအသင္း၊ ေက်ာင္းသားအသင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အသင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးစီးပြားတူသည့္အခါ တြဲလုပ္ၾကပါသည္။ မိမိဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္သက္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႕ ဆိုင္ရာအဖြဲ့အတြင္း လုပ္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာလည္း အမွန္အားျဖင့္ တခ်ိဳ႕ပါတီသည္ ကုန္သည္အက်ိဳးကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္မည္။ တခ်ိဳ႕ပါတီသည္ လယ္သမားတို႕၏အက်ိဳးကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္မည္။ သို႕ရာတြင္ တတိုင္းျပည္လုံးကိစၥမ်ားတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုတည္း အတူတူလုပ္မည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မရွိရဟုဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေျဗာင္မလုပ္ရလွ်င္ တိတ္တိတ္ပုန္း လုပ္ၾကပါမည္။ ဂ်ပန္လက္ထက္က တိတ္တိတ္ပုန္း လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဖြဲ့ဆိုင္းဘုတ္မတင္ေစကာမူ ကိုယ္အစုေလးႏွင့္ ကိုယ္ ျဖစ္ေနမည္ကို မေရွာင္ႏိုင္ပါ။

ဖြဲ့စည္းၾကပါသည္။ ကိုယ့္အိမ္နဲ့ ကိုယ္ေနၾက၊ အရပ္ကိစၥ ဝိုင္းလုပ္ၾကဟူေသာ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ့ေတြ ဖ်က္ဆိုလွ်င္ နာမည္ေလာက္ဖ်က္ဆိုလွ်င္ နာမည္ေလာက္ဖ်က္ျပီး တိတ္တိတ္ပုန္းေျခထိုးေသာ အလုပ္မ်ား ပိုလာမည္ကား မလြဲပါ။

ယခုဆိုလွ်င္ -
(က) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရပ္ဆိုင္းေရး၊
(ခ) ယာယီအမ်ိဳးသား အစိုးရ ရရွိေရး၊
(င) ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေရး
(ဃ) တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ရရွိေရး တို႕တြင္ အဖြဲ့ပါတိုင္း အားၾကိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ စီးပြားေရးအားသန္ေသာ ပါတီသည္ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္၍ လယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လယ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ လယ္သမားပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း သေဘာထားရွိၾကပါသည္။

သို႕ျဖစ္၍ အဖြဲ့မ်ား၏ စည္းလုံးေရးမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးမလိုက္ရဟူ၍ တပည့္ေတာ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္မ်ား နားေပါက္သည္ဟု သိရပါသည္။

တပည့္ေတာ္ ဤကဲ့သို႕ ေၾကညာစာတမ္းမ်ိဳး ထုတ္ခဲ့ဖူးသည္ဟု အမွတ္မရပါ။ တပည့္ေတာ္ေျပာသည့္ စကားအခ်ိဳ႕ကို အၾကားလြဲသူတို႕က တမ်ိဳးေျပာခ်င္လည္း ေျပာစရာရွိပါသည္။

(က) ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဗမာ၊ ကရင္၊ ရွမ္းတို႕ ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္ဆလင္၊ ခရစ္ယာန္တို႕ ပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ လူတမ်ိဳး သို႕မဟုတ္ ဘာသာတမ်ိဳးတည္း၏ လုပ္ငန္းမဟုတ္။

(ခ) လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံု ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းတို႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာကိစၥကိုခ်ည္း ေျပာလွ်င္ အျခားလူမ်ိဳး၊အျခားဘာသာတို႕ကို ထိခိုက္စရာရွိသည္။

(ဂ) သို႕ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္စရာရွိလွ်င္ သန္႕သန္႕ေဆာင္ရြက္ သင့္ေပသည္။ လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံုပါဝင္ေသာ အဖြဲ့ သို႕မဟုတ္ လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္။

ဃ) သို႕ေသာ္ တိုင္းျပည္ကိစၥမွာ သံဃာေတာ္မ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားႏိုင္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိစၥတခုတည္း သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဒကာဒကာမအက်ိဳး ရည္စူး၍ တတ္စြမ္းသမွ်ဩဝါဒေပးသင့္သည္။ ကူညီသင့္သည္။

တပည့္ေတာ္ အယူအဆမွာ သည္အတိုင္းျဖစ္၍ ဒီအတိုင္းေျပာတတ္သည္ကို အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

တပည့္ေတာ္အေတြ႕အၾကံုအရ ေအာက္ဗမာျပည္ႏွင့္ အထက္ဗမာျပည္မွာ မတူပါ။ အထက္ဗမာျပည္၌မူ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဒကာ၊ဒကာမမ်ားမွာ အထူးနီးစပ္ပါသည္။ ေအာက္ဗမာျပည္ႏွင့္ မတူပါ။ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ဒကာ၊ဒကာမမ်ားအား ကူညီရန္ ပိုမိုတာဝန္ၾကီးပါသည္။ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားကို လွ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႕ျဖစ္၍ အထက္ဗမာျပည္၌မူ ေအာက္ဗမာျပည္မွာထက္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

တပည့္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးဟူေသာ စကားကို မသုံးလိုပါ။ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဟူေသာ စကားသာ သုံးလိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုလွ်င္ တဂိုဏ္းတပါတီကို အားေပးလွ်င္ ယခင္လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးမ်ားကို သတိရစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ ေျခရွုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ကား သံဃာေတာ္မ်ား ပါဝင္ထိုက္သည္ဟု တပည့္ေတာ္ မယူဆပါ။

ရခိုင္ျပည္တြင္ ဦးပညာသီဟကိုယ္ေတာ္သည္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုကား တပည့္ေတာ္ သေဘာက်ပါသည္။

တပည့္ေတာ္၏ သေဘာအတိုခ်ဳပ္မွာ ေျခရွုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးမပါပဲ သန္႕ရွင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

သန္႕ရွင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လွ်င္ ျပာက်ေနေသာ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္မည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မည္။ တိုင္းျပည္သာယာမည္။ သို႕မွသာလွ်င္ ေရျမင့္မွ ၾကာျမင့္စကားကဲ့သို႕ သာသနာေတာ္လည္း သန္႕ရွင္းစရာ ရွိပါသည္။

တပည့္ေတာ္ ဤမွ်အက်ိဳးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ ရွင္းလင္းျပီဟု ယူဆပါေၾကာင္း အဆုံးသတ္ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဘုရား။

သန္းထြန္း၊ အတြင္းေရးမႉး
ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ့ခ်ဳပ္
ရန္ကုန္

ရည္ညြန္း: သခင္သန္းထြန္းမိန္႕ခြန္းေပါင္းခ်ဳပ္ ၊ ယဥ္ထြန္း (ယဥ္မ်ိဳးစာေပ)၊ အမွတ္ ၂၇၄ B၊ လမ္း ၄၀၊ အေပၚလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ တန္ဖိုး ၃၅၀၀ က်ပ္

No comments:

Post a Comment