Latest News

Wednesday, March 1, 2017

ဟာရာကာ အယ္လ္ယာကင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းက ပုန္ကန္မႈအသစ္

ဟာရာကာ အယ္လ္ယာကင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းက

ပုန္ကန္မႈအသစ္

   

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီ ၆၆,ဝ၀ဝ ခန္႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွထြက္ေျပးကာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဝင္ေရာက္ ခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ခေနာ္ခနဲ႔ ေလွမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပလတ္စတစ္ပံုးမ်ားကို ဖက္တြယ္၍လည္းေကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွျမစ္ကို ျဖတ္ကူးသြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ ရခိုင္မ်ားထံမွ ထြက္ေျပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔၏အစိုးရထံမွ ထြက္ေျပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ ရရွိသြားေသာအခါ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ထြက္ေပၚလာမည့္ အရပ္သား အစိုးရသစ္အေပၚ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ တိုက္ပြဲဝင္မႈေၾကာင့္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ရရွိခဲ့သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သူမ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိလွ်င္ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၂၀၁၆ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ သူမ၏ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတြးအေခၚကို ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ NLD ပါတီ အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူ ဦးဝင္းထိန္က “ဘဂၤါလီကိစၥထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးရမယ့္ အရာေတြ ရွိတယ္”ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးထဲတြင္ ပါဝင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈဟု ယူဆၾကသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း အစိုးရသစ္က ဆက္လက္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ တရားမဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမ်ားစုက သတ္မွတ္ၾကသည္။ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေသာအခ်က္ ပါဝင္သည္။ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အုပ္စုျဖစ္သည္။

ကာလမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာေသာ္

၂၀၁၂ ဇြန္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အစိုးရက ျပည္နယ္အတြင္း အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ ဘဂၤါလီ ၁၄၀,ဝ၀ဝ ခန္႔သည္ သီးျခားခြဲထားေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အေျခခံက်ေသာ သန္႔ရွင္းမႈစနစ္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရးတို႔ကို မရရွိခဲ့ၾကေပ။ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ခံရေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးလ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီတို႔၏ မဲေပးခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းခံလိုက္ရေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္ၾကဥ္ ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ထိုသို႔ ကန္႔သတ္ခ်ိဳးႏွိမ္မႈ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

READ  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ Facebook အသံုးျပဳသူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕က အၾကမ္းဖက္ နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္လာၾကသည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ဘဂၤါလီအုပ္စုမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲဌာနခ်ဳပ္ စခန္းသံုးခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းကာ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကို လုယူသြားခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ကိုးဦး က်ဆံုးခဲ့သည္။ တစ္လခန္႔အၾကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ၎လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ေနာက္ထပ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့သည္။

၎တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ဟာရာကာ အယ္လ္ ယာကင္ဟု ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ေၾကညာေသာ စစ္ေသြးၾကြအုပ္စု၏ ပုန္ကန္မႈ စတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ားက ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းကာ ႏိုင္ငံတကာ သင္တန္းဆင္း ဘဂၤါလီတစ္ဦးက ေရွ႕တန္းေျမျပင္တြင္ ကြပ္ကဲလႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ တရားေဟာဆရာမ်ား ထုတ္ျပန္ေသာ ဖတ္တဝါ ဘာသာေရး စာတမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာေရးအရ ေဘာင္ဝင္မႈ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအဖြဲ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းအဆင့္သာ ျဖစ္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေရး၊ ႏိုင္ငံသားအဆင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး တို႔ျဖစ္သည္ဟု International Crisis Group ၏ အဆိုအရ သိရသည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ စစ္ေသြးၾကြအုပ္စု၏ ပစ္မွတ္ထားမႈသည္ တပ္မေတာ္က စစ္ေသြးၾကြမ်ား ဖမ္းဆီးရမိရန္ႏွင့္ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟု ေျပာဆိုေသာ အင္အား အလြန္အကၽြံသံုး လက္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအား အခင္းျဖစ္နယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္မွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ အခက္ ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း ဘဂၤါလီ ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ကုလ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဘဂၤါလီ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒ ေဘာင္ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႐ြာမီး႐ိႈ႕ျခင္းတို႔ အပါအဝင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး OHCHR ၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားတို႔အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခြင့္ အာဏာသဖြယ္ ျဖစ္တည္ေနသည္ကို ညႊန္ျပေနသည္။ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသမီး ၁၀၁ ဦးအနက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္က အသက္မေသေသာ မုဒိမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ စစ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္႐ြာသားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။ ဘဂၤါလီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ လက္သရမ္း ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း စသည့္ပံုစံမ်ိဳးစံုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းကို Human Rights Watch ၏ သီးျခား စံုစမ္းမႈမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ OHCHR ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိသည္။

READ  ကယားမွာ ဘယ္သူေအာင္ပြဲခံမလဲ
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစီရင္ခံစာတြင္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဘဂၤါလီ အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္း ပန္းမႈမ်ားႏွင့္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တာဝန္ပိမႈကို ပုတ္ထုတ္ျခင္း

ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေထာက္အထားမ်ား ႀကီးထြားလာေသာအခါ ကုလသမဂၢ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ကိုးဦး ပါဝင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ အျပစ္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသူမ်ားကိုလည္း အစိုးရက အေရးယူ အျပစ္ေပးမည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကတိေပးခဲ့သည္။ ၎ေၾကညာခ်က္သည္ ထိုကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမရွိဟု အစိုးရက အေစာပိုင္းတြင္ ဘူးကြယ္ျငင္းဆန္ခဲ့ရာမွ ေျပာင္းလဲလာျခင္းကို ထင္ဟပ္သည္။ အသစ္ထပ္မံ ျဖစ္ပြားေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးဖို႔ အခ်ိန္ရရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမည့္ မူလ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္ ေကာ္မတီက ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈအေပၚ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ ေပးႏိုင္မလား ဆိုသည့္အခ်က္ကို သံသယ ေမးခြန္းမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ၎စံုစမ္းေရးေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အကဲခတ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။ ေကာ္မတီက ဇန္နဝါရီလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ “ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုအၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားႏွိပ္စက္မႈမ်ား မရွိပါ”ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ မုဒိမ္းမႈ ေကာလာဟလမ်ားမွာ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈသာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သံေယာင္လိုက္ကာ “ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားမရွိ”ဟု စံုစမ္းေရးေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာမ်ားကို လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မီး႐ိႈ႕သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္စြပ္စြဲခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္သံ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာသံုးခုက အစိုးရ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ထားသည္။ စစ္တပ္ ဝင္ေရာက္ၿပီးမွ မီးေလာင္ေနေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံုမ်ားက ျပသေနသည္။

NLM
Ref: Foreign Affairs
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Credit: The Voice Myanmar

No comments:

Post a Comment