Latest News

Wednesday, March 8, 2017

ခ်ိန္းဆိုတဲ့အခါ လာမွာလား

ခ်ိန္းဆိုတဲ့အခါ လာမွာလား(တစ္)

တစ္ခါက ေျမလတ္ေဒသရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းကေလးတစ္ ေက်ာင္း၌ တာဝန္က်ခဲ့ဖူးပါသည္။ ေက်ာင္းက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဟု ဆိုေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္ကေလး ငယ္သည့္ တကၠသိုလ္ေပါက္စ ကေလးျဖစ္ပါသည္။ ဌာနအႀကီး အကဲက အမ်ိဳးသမီး။ ထုိ႔အျပင္ အပ်ိဳႀကီးတစ္ေယာက္။ ေယဘုယ် အေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာေလာကတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အႀကီးအကဲတာဝန္ျဖင့္ ေရာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေလ့ရွိၾကၿပီး ထိုအ မ်ိဳးသမီးက အပ်ိဳႀကီးပါျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ ဆုိလွ်င္ကား အားလံုးလိုလိုမွာ မ်က္ႏွာမေကာင္းၾကပါေလေတာ့။ သူတုိ႔က သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ စည္းႀကီးကမ္းႀကီး စာအုပ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မလူးသာ မလြန္႔သာေအာင္ တင္းက်ပ္ေတာ့မည္။ ပံုေသကားက် ေလွနံဓားထစ္ အေလွ်ာ့အ တင္းမရွိ စီမံခန္႔ခြဲေတာ့မည္ဟူေသာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စိတ္ပ်က္မိၾကၿမဲျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ရည္ၫႊန္းေနသည့္ ဌာနအႀကီးအကဲ အပ်ိဳ ႀကီးကမူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ အေတြး အျမင္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္လန္သြားေစပါသည္။ သူက မထင္မွတ္ ေလာက္ေအာင္ စိတ္သဘာဝႀကီးမားကာ အရာရာကို ဆင္ျခင္တြက္ ဆႏုိင္လြန္း၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဌာနတြင္း၌ အစည္းအေဝး က်င္းပၾကေတာ့မည္ဟု ဆုိေသာအခါ သူခ်ိန္းဆိုပံုက လွလြန္း၍ ျဖစ္ပါသည္။ သူက ဆရာတုိ႔၊ ဆရာမတုိ႔အားလံုး မနက္ျဖန္ ဘယ္အခ်ိန္အားပါသလဲတဲ့။ အားလံုး အဆင္ေျပမယ့္အခ်ိန္ကို ေျပာပါတဲ့။ ကြၽန္မက တစ္ေယာက္တည္းသမားတဲ့။ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပတယ္တဲ့။ အားလံုး သေဘာက်တဲ့အခ်ိန္ေျပာပါ။ အစည္းအေဝးလုပ္မယ္တဲ့။

ကြၽန္ေတာ္ က်က္သေရရွိသည့္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ မ်က္ႏွာကို ေလးစားစြာ ၾကည့္ေနမိခဲ့ဖူးပါသည္။ သူခ်ိန္းဆိုပံုက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္္မဟုတ္။ အမ်ားႀကိဳက္ အခ်ိန္။ အမ်ားအဆင္ေျပႏိုင္သည့္ ကာလ။

(ႏွစ္)

တစ္ခါတစ္ရံ အေၾကာင္းသင့္သည့္အခါ ညေနခင္းကေလးမ်ား၌ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးရင္း စကားစျမည္ေျပာၾကဖို႔ လွမ္းလွမ္းခ်ိန္းတတ္သည့္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ရွိပါသည္။

သူ႔ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲ၌ စြဲထင္ေနသည္ဟုဆုိလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ဟူ၍ သိခ်င္ၾကေလမလားမဆိုတတ္။ သူခ်ိန္းသည့္ ေဒသ၊ သူခ်ိန္းသည့္ေနရာကို သေဘာက်မိတာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူက.. ခင္ဗ်ားတုိ႔ေနရာကိုေတာ့ မလာႏုိင္ဘူးဗ်ာတဲ့။ က်ဳပ္ေနရာက်ေတာ့လည္း ခင္ဗ်ားအတြက္က နည္းနည္းလွမ္းတယ္တဲ့။ ဒီလိုလုပ္ရေအာင္တဲ့။ တံတားကေလးလမ္းဝနားကို ခ်ိန္းရေအာင္တဲ့။ အဲဒါဆို သမုိင္းလမ္းဆံုနဲ႔ေရာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာနဲ႔ေရာ ၾကားက် တယ္တဲ့။ မွ်တတယ္တဲ့။ ခင္ဗ်ားလာဖို႔ အဆင္ေျပရင္ ခ်ိန္းရေအာင္တဲ့။

ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္သြားပါသည္။ သူေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ေနရာကို ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဦးသားေနထိုင္ၾကရာ ၾကားတစ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္လိုက္၍ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူတို႔၏ သေဘာထားက ေနရာကိုလည္း ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ္အဆင္ေျပရာကိုသာ ေရြးတတ္ၾကၿမဲျဖစ္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါငါတည္ခင္း ဧည့္ခံတဲ့ပြဲ၊ ငါ့ဆီလာခဲ့ၾကဆုိသည့္ စိတ္မ်ိဳးက လူမ်ားစုကို လႊမ္းမိုးထား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ကြၽန္ေတာ့္ကို ေကြၽးေမြးမည့္မိတ္ေဆြက ႏွစ္ဦးသားလာေရာက္ရန္ မွ်တလြယ္ကူေသာေနရာတဲ့။ အမ်ားအဆင္ေျပႏုိင္သည့္ေဒသ။

(သံုး)

ကြၽန္ေတာ္က မည္ကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုၾကမွာလဲဆုိသည္ကိုလည္း စိတ္ဝင္စားပါသည္။

ဤေနရာ၌ ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ဖူးသည့္ ဗဟုသုတအတိုအစ ကေလးကို မွ်ေဝခ်င္ပါသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဂ်ပန္က ဗံုးႀကဲလိုက္သျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ထဲသို႔ ပါဝင္လာခဲ့ေသာ အေမရိကန္က ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဟီ႐ိုရွီးမားႏွင့္ နာဂါဆာကီၿမိဳ႕မ်ားေပၚသိုိ႔ အဏုျမဴဗံုးႀကဲခ်လိုက္သည့္အခါ စစ္ဝါဒီ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုဂ်ိဳလက္နက္ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီး ၿပီးသြားပါသည္။ ဂ်ပန္ဘုရင္က လက္နက္ခ်ၾကဖို႔ အမိန္႔ ေပးပါသည္။

လက္နက္ခ်ပြဲကို အေမရိကန္စစ္သေဘၤာေပၚတြင္ က်င္းပသည္ ဟုဆုိပါသည္။ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွာ မက္အာသာ (McArthur)ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ စစ္သည္တုိ႔က သေဘၤာေပၚ၌ ဂ်ပန္တို႔ေရာက္လာေသာအခါ စစ္လက္နက္ကိရိယာ အစံုအလင္ စစ္ဝတ္စံုအသစ္စက္ စက္မ်ားျဖင့္ ဝတ္ဆင္ကာ ေတြ႕ဆံုရမည္လားဟု ေမးပါသည္။ ဤတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာ ဆံုး ျဖတ္ပံုက ဤခ်ိန္းဆိုပြဲတြင္ အေမ ရိကန္စစ္မႈထမ္းတုိ႔ မည္သည့္ လက္နက္ကိရိယာမွ ကိုင္ေဆာင္မထားရ၊ ခါးဝတ္ခါးစား ၾကည့္ ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ ဝတ္စံုကေလးမွ်ျဖင့္သာ ခ်ိန္းဆိုပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကရမည္တဲ့။

ႏုိင္သူႏွင့္ ႐ႈံးသူတုိ႔ ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ပြဲ၊ အားႀကီးသူႏွင့္ အားနည္းသူတုိ႔ ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ပြဲ၊ အ ျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္တို႔ ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ ပြဲတြင္ ႏုိင္သူ၊ အားႀကီးသူ၊ ျမင့္သူ တုိ႔က ေတာက္ေတာက္ပပ သား သားနားနား ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အေနအထားကို ေရွာင္ကြင္းထားေၾကာင္း ဖတ္မိခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္ သေဘာက်သြားမိပါသည္။

(ေလး)

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး လူဟူ၍ ျဖစ္လာခဲ့ၾကၿပီမို႔ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား ျဖင့္ နပန္းလံုးေနၾကရသည္မွာ ေန႔ စဥ္ႏွင့္အမွ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈေရးကိစၥ ခ်ိန္းၾကရပါ၏။ စီးပြားေရးကိစၥခ်ိန္းၾကရပါ၏။ ပညာေရးကိစၥ ခ်ိန္းၾကရပါ၏။ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ ခ်ိန္း ၾကရပါ၏။ စေနေန႔ ည ၉ နာရီလား။

 ဒီေဒး (D-Day) သို႔မဟုတ္ ၁၉၄၄ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔လား။ရ ႏၲပိုရြာကေလးမွာလား။ ေနာ္မန္ ဒီကမ္းေျခ (Normandy) မွာလား။ ရြာဦးက ထေနာင္းပင္ေအာက္မွာလား။ မသိ။ ခ်ိန္းေတာ့ျဖင့္ ခ်ိန္းၾကရပါ၏။

မည္သည့္အခ်ိန္၌ ေတြ႕ၾကမလဲ၊ မည္သည့္ေနရာ၌ ေတြ႕ၾကမလဲ၊ မည္သို႔ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေတြ႕ ၾကမလဲဆုိသည္မ်ားကမူ ခ်ိန္းဆိုသူတုိ႔၏ သေဘာထားအႀကီးအေသးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဩာ္.. ခ်ိန္း၍ မဆံုးႏိုင္သည့္ ကမၻာႀကီး။     ။7Day News Journal

No comments:

Post a Comment