Latest News

Sunday, February 12, 2017

ဘ၀ေနနည္း (၁၅)ခ်က္

ဘ၀ေနနည္း (၁၅)ခ်က္

၁။မလိမ္ပါနဲ႕။
လူနွစ္ဦးရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ယံုၾကည္မွုအေပၚမွာ အေျခခံတယ္။
ဒါေၾကာင္႕ တဖက္သားကို ေလးစားမွု ျပေသာအားျဖင္႕ လူပီသစြာ
မလိမ္ညာပါနဲ႕။ ယံုၾကည္မွုဆိုတာ ဆံုးရွံုးျပီးသြားရင္ ျပန္ရခဲတယ္။

၂။လွည္႕စား၊သစၥာမဖာက္ပါနဲ႕။
အဆိုးရြားဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ကို ရွင္လၽက္နွင္႕ အေသသတ္သလို
ျဖစ္တတ္တယ္။

၃။မမုန္းပါနဲ႕။
ခဏတာရွင္သန္ရတဲ႕ ဘ၀ေလးကို အမုန္းေတြနဲ႕ မဖန္းတီးပါနဲ႕။
ခၽစ္ပါ။ မိမိကိုကိုယ္ နွင္႕ တဖက္သားကို ခၽစ္ပါ။

၄။စိတ္မပူပါနဲ႕။
ကိုယ္႕ကိုကိုယ္ ညွင္းပန္းတဲ႕ နည္းတစ္မၽိဳ းျဖစ္တယ္။
အေကာင္းျမင္တတ္ေအာင္ ၾကိဳ းစားပါ။
ေလာကမွာ ရွိတဲ႕ ျပသနာေတြ၊ဒုကၡေတြဟာ ဒုနွင္႕ေဒးပါ။
ျပသနာ အစိတ္မပိုင္းေလးတစ္ခုအတြက္နဲ႕ စိတ္ဆင္းရဲမခံပါနဲ႕။

၆။အျမင္႕ဆံုးမွန္းပါ။
ေခါင္းေလာက္မွန္းမွ ဒူးေလာက္ေရာက္တတ္တယ္။
ေအာင္ျမင္ျခင္း အညြန္႕အဖူးကို စားၾကည္႕စမ္းပါ။ဒါဟာ
ရွင္သန္ျခင္းအရသာ တစ္မၽိဳ းပဲ။

၇။လူေတြ ဆီက အနည္းငယ္သာ ေမၽွာ္လင္႕ပါ။
ကိုယ္ေမၽွာ္လင္႕ထားတဲ႕ အတိုင္း ျဖစ္မလာရင္ ကိုယ္ပဲ
နာကၽင္တတ္တယ္။
ျပီးေတာ႕ တစ္ဖက္သားကိုလဲ ေမၽာ္လင္႕ခၽက္ေတြေပးျပီး
ျပန္မရုတ္သိမ္းပါနဲ႕။
အၾကီးမားဆံုး ရန္သူကို သင္ရတတ္တယ္။

၇။ရိုးစင္းစြာ ရွင္သန္ပါ။
တန္ဖိုးၾကီး နာရီ၀တ္ ၊ ကားစီးနိုင္မွ လူရာ၀င္တာ မဟုတ္ဘူး။
ရထားတဲ႕ဘ၀ကို ေပၽာ္ေပၽာ္ေန ၊ေကၽးဇူးတင္တတ္ပါေစ။

၈။ေရြးခၽယ္မွုတိုင္းကို ေပၽာ္ရႊင္ျခင္းနွင္႕ အရင္တိုင္းတာ။
ေရြးခၽယ္မွုဆိုတာ တစ္ခါပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႕ တန္ဖိုးထား ပါ။

၈။မၽားမၽားေပးကမ္း။
ဒါဟာ လူ႕ကၽင္႔၀တ္တစ္မၽိဳ းျဖစ္တယ္။
ခင္မင္ရင္နွီးမွုမွာ မၽားစြာမွာ ေပးကမ္းျခင္းပါျပီး သစၥာရွိတဲ႕
မိတ္ေဆြေတြကို သင္ျပန္ရတတ္တယ္။

၁၀။အျမဲတမ္းျပံဳ းပါ။
ဒါဟာ ပတ္၀န္းကၽင္နွင္႕ သင္႕အၾကားက တံခါးပဲ ျဖစ္တယ္။

၁၁။လက္မေလၽွာ႕နဲ႕။
ဆင္ေျခမေပးပါနဲ႕။မေတြးနဲ႕။လူကို နုံးပန္းေစသြားနိုင္တာဟာ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြ ျဖစ္တယ္။ စတဲ႕ခရီးကို အဆံုးထိသြား
နိုင္ေအာင္ၾကိဳ းစားပါ။
ေပးဆပ္မွုတိုင္းမွာ ေကာင္းမြန္တဲ႕ အဖူးအပြင္႕ ရွိတတ္တယ္။

၁၂။လက္လႊတ္တတ္ပါ။
ဖူးစာမွားၾကီးကို ဆက္တြယ္ထားေနသ၍ေတာ႕ ဖူးစာမွန္ကို
ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး။

၁၃။အခြင္႕အေရးဟာ နွစ္ခါ မရေၾကာင္း နားလည္ပါ။
လူတိုင္းဟာ ဒုတိယအခြင္႕အေရးနွင္႕ေတာ႕ ထိုက္တန္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႕ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျဖစ္ပါေစ။ ကိုယ္႕ဘ၀ကို
နွစ္ၾကိမ္စံုကန္ နင္းထြက္သြားျပီ ဆိုရင္ေတာ႕သူဟာ
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ဒီလို လုပ္ဖို႕ ၀န္ေလးမွာ မဟုတ္ဘူး။

၁၄။ေ၀ဖန္ျခင္းကို လက္ခံတတ္ပါ။
တဖက္သားရဲ႕ မိမိအေပၚအျမင္ဟာ အေရးမၾကီးပါဘူး။
သို႕ေသာ္ သူတို႕ရဲ႕ ေ၀ဖန္ခၽက္ဟာ တစ္ခါတစ္ေလ အမွားကို ေထာက္ျပတတ္တယ္။

၁၅။အခၽိန္ကို ေနရာေပးပါ၊သို႕ ေသာ္ မေစာင္႔ပါနဲ႕။
အခၽိန္ဟာ အရာအားလံုးနီးပါးကို ေျဖေဖၽာက္ေပးနိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႕ အခၽိန္ကို မေစာင္႕ပါနဲ႕။ လုပ္စရာ ရွိတာကို ထလုပ္ပါ။
ေတြးေတာေနတာထက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ အိပ္မက္ဟာ
ပို ပီျပင္လာပါလိမ္႕မယ္။
________________________

Credit. ; Mang-မာန္

No comments:

Post a Comment