Latest News

Sunday, February 26, 2017

ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအျပီး လူအမ်ားၾကားေရပန္းစားလာေသာ လူငယ္မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ့ဆိုသည့္စကားလံုးႏွင့္ဓာတ္ပံုတစ္ပံု

 လင္းေဇာ္ထြန္း
 ေဇယ်ာျဖဳိး
 ေအာင္ဝင္းခုိင္

ဦးကိုနီ လုပ္ၾကံမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအျပီး လူအမ်ားၾကားေရပန္းစားလာေသာ လူငယ္မ်ိဳးခ်စ္အဖြဲ့ဆိုသည့္စကားလံုးႏွင့္ဓာတ္ပံုတစ္ပံု

No comments:

Post a Comment