Latest News

Wednesday, February 15, 2017

ဖင္လန္က ကေလးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ေတာ္

ဖင္လန္က ကေလးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ေတာ္

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးသည္ ကမၻာေက်ာ္သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာကိုေက်ာ္ေလာက္ေအာင္ ေတာ္ရသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာအနက္ ကေလးမ်ားကို ပညာေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ စနစ္က်ၿပီး မည္ သည့္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္မွ မတူေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ဖင္လန္ကေလးမ်ားသည္ ကမၻာကိုယွဥ္ၿပီး သခၤ်ာေတာ္ၾကသည္။ စာဖတ္ႏႈန္းလည္း ျမင့္မားၾကသည္။ သိပၸံစြမ္း ရည္လည္း ထက္ျမက္ေနၾကသည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ေက်ာင္းစတက္သည့္ သူတို႔ကေလးေတြ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတာ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ထူးခၽြန္ၾကသနည္း။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ မူႀကိဳႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရက အေလးထားၿပီး ေကာင္းေအာင္ ထူေထာင္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အေျခခံတြင္ အေျခခိုင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Washington Post သတင္းစာတြင္ ေဆာင္ပါးရွင္ မိုက္ကယ္ အယလ္လီဆန္ ခ်န္ဒလာက

“သူတို႔ႏိုင္ငံပညာေရးက အေစာႀကီးကတည္းက ေကာင္းေအာင္လုပ္ထားတယ္။ အစိုးရက မူႀကိဳေတြ၊ ေန႔ကေလးထိန္း ဌာနေတြကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ ပံုေအာၿပီးေပးထားတယ္။ မူႀကိဳေတြ၊ ကေလးထိန္းဌာန ေတြမွာ ေလ့က်င့္ေပးေနတာေတြက ေနာက္တက္မယ့္ အတန္းစနစ္ေတြကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျပဳေနတာလည္း ေတြ႔ရတယ္။ အေျခခံကို ေကာင္းေကာင္းစေနတာပါ။ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္အထိ မူႀကိဳကို မျဖစ္မေနတက္လာခဲ့ရၿပီး လိုခ်င္တဲ့ပံုစံကို တစ္ခါတည္း ႐ိုက္သြင္းေပးလိုက္ၾကတာ” ဟုဆိုသည္။

ခ်န္ဒလာက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီး ကရစၥတာ ကီ႐ူးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကီ႐ူးက ဝါရွင္တန္ရွိ ပညာေရးအရာရွိမ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို လာေရာက္စဥ္ အခြင့္အေရးတစ္ခုရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကီ႐ူးက ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားသို႔ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၆ ႏွစ္ထက္ ငယ္သူမ်ားကို သူတို႔က ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္ေပးၾကသည္။

READ  ေက်ာက္ေတာင္ေပၚမွ ႀကိဳးခ်ိတ္ၿပီး ခုန္ခ်သူ ေအာက္ေျခ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ႐ိုက္မိေသဆံုး
“ကၽြန္မတို႔က ေန႔ကေလးထိန္းဌာနကို လူမႈဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ကေန ပညာေရးဌာနလက္ေအာက္ကို လႊဲယူလိုက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေန႔ကေလးထိန္းလုပ္ငန္းနဲ႔ မူႀကိဳဟာ ေက်ာင္းေတြကိုဝင္ဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုး ေနရာဌာနေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ သူတို႔ကို ပညာေရးဌာနကေန ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတြကို လက္လႊဲႏိုင္မွျဖစ္မွာ။ ဒါမွလည္း သူတို႔ရဲ႕ ရလဒ္ကို ေကာင္းေကာင္းပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ မွာေပါ့။ အေစာပိုင္းကတည္းက ပညာေရးမွာ ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးလိုက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ကီ႐ူးကဆိုသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ၂၀၁၆ မွာကတည္းက ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ မူႀကိဳေတြမွာ သင္႐ိုးသစ္ေတြနဲ႔ စၿပီးေတာ့ သင္ခဲ့တယ္။ ဖင္လန္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ကေလးတိုင္း အားလံုးတန္းတူညီမွ် ပညာကိုရႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထား တယ္”

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားသည့္ ေန႔ကေလးထိန္း ဆရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ေန႔ကေလး ထိန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည့္ အနည္းဆံုး ဘြဲ႔တစ္ခုခုေတာ့ ရထားၾက ရသည္။

ကီ႐ူးက ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၏ အေရးပါပံုကို ဤသို႔ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္မတို႔က လုပ္အားက႑ကို တိုးျမႇင့္ခ်င္တယ္။ မိခင္ေလာင္းေတြ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ သူတို႔သားသမီးေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားပါ့မယ္လို႔ အာမခံခ်က္ ေပးထားႏိုင္ရမယ္။ အစိုးရက ဘာေၾကာင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းေတြကို အေလးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရသလဲဆိုတဲ့ အထဲမွာ အဲဒီအခ်က္လည္း ပါတယ္။ မိဘေတြစိတ္ခ်စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးကလည္း ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔လိုတယ္”

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မူႀကိဳႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားကို သားသမီးမ်ားအား အခမဲ့လာပို႔ႏိုင္သည္။ မည္သည့္မိဘမွ အခေၾကးေငြေပးၿပီး လာထားစရာမလိုေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူမ်ားထံက အခြန္ အေကာက္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ေကာက္ယူထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ၏တာဝန္တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

READ  နာရီပတ္ထားသူရဲ့ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္းကိုတြက္ခ်က္ေပးျပီး လက္က်န္အခ်ိန္ကို ေရတြက္ေပးေနမယ့္ Tikker လက္ပတ္နာရီ
“ဖင္လန္မွာ ဆင္းရဲတဲ့ မိဘေတြက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ကေလးေတြလည္း တကယ့္ ထိပ္တန္းေက်ာင္းႀကီးေတြကို တက္ေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားႏိုင္တယ္။ အေမရိကမွာဆိုရင္ ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးေတြက ဆင္းရဲတဲ့ ေက်ာင္း ေတြမွာပဲ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားၾကရတယ္။ အဲဒါ အေမရိကနဲ႔ ဖင္လန္ ကြာျခားခ်က္ေတြပဲ” ဟု ကီ႐ူးက ဆိုသည္။

ဖင္လန္တြင္ ဆင္းရဲသည့္ ၄ ႏွစ္ကေလးက မူႀကိဳေက်ာင္းကို ပိုက္ဆံတစ္ျပားမွ မေပးဘဲ လာတက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မိဘမ်ားမွာ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ေရာက္လွ်င္ပင္ ေက်ာင္းမပို႔ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနသည္။ ယင္းမွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ တိုးတက္ေနရ သနည္းဆိုသည့္ အေျဖပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး အေျဖထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဖင္လန္ပညာေရးေကာင္းသည္ဆိုျခင္းမွာ လူတိုင္းပညာသင္ၾကားခြင့္၊ အရြယ္မေရြး ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏို္င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(Ref : Finland’s Approach to Child Care and Preschool Programs, Alyssa Haywoode)
Credit: maukkha

www.maukkha.org

TAGSဖင္လန္
   

No comments:

Post a Comment