Latest News

Monday, January 2, 2017

အႀကိမ္ႀကိမ္လာေတာ့မည့္ ႏွစ္သစ္မ်ားမွာ

အႀကိမ္ႀကိမ္လာေတာ့မည့္ ႏွစ္သစ္မ်ားမွာ


(၁)

ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ေရာက္ၿပီမို႔ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ၾက၊ ေရာက္လာသည့္ႏွစ္ အတြက္ ဘာလုပ္မလဲတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းၾက၊ အစီအစဥ္ဆြဲၾကႏွင့္ လူသားကမၻာမွာေရာ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ပါ လႈပ္လႈပ္သည္းသည္းရွိၾကခ်ိန္။

ပုဂၢလလူသားေတြအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆု ေတာင္း၊ ေျဗာင္က်က်ဆႏၵ၊ ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုလုပ္ကိုင္မႈ၊ မ်ဳိသိပ္ေအာင့္အည္းေစာင့္စည္း လိုက္ရျခင္းမ်ဳိးေတြက နိစၥဓူ၀ေန႔ စဥ္ဘ၀ေတြထဲ အၿမဲမျပတ္ရွိေန ၾကပါ၏။ ယခုလိုကာလကိုေတာ့ စပယ္ရွယ္ ‘‘အထူး’’သီးသန္႔ထား ၾကမွာလည္း အမ်ားစုျဖစ္ပါမည္။ ေလာကနိယာမတစ္ရပ္ေပပဲ။ မဆန္းလွဟု မေျပာလိုေသာ္ျငား ေပ်ာ္ျခင္း၊ ေမာျခင္းေတြယွဥ္တြဲ ေနတတ္သည့္ ဓမၼတာကိုလည္း ခ်ိန္ဆေတြးေတာျဖစ္ေနပါ၏။ ေပ်ာ္စရာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစဟု ေမတၱာကူးလူးဆုေတာင္းေပးၾက တာ ေကာင္းသည္ပင္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ ေတာ္၊ မံုရြာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေတာင္ ႀကီးတို႔လို လူဦးေရထူထပ္သိပ္ သည္းသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ဤ အေပ်ာ္ေတြပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမွာပိုမ်ားေပ မည္။ ပိုေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ေသခ်ာ သည္ကလည္း အမွန္ျဖစ္ေပမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေသာကတ ခ်ဳိ႕လည္း ခဏတစ္ျဖဳတ္ျဖစ္ျဖစ္ ေလ်ာ့ပါးသြားၾကပါမည္။ ကူးလူး ပ်ံ႕ႏွံ႔ယွက္ႏႊယ္ဆက္စပ္တတ္ ေသာ လူႏွင့္ မိမိ၀န္းက်င္၏ ခ်ိတ္ ဆက္မႈကို ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ညက ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ရအလြယ္ဆံုးဟု ေျပာ ႏုိင္သည္။

ဟုတ္ၿပီ။ ႏွစ္သစ္ကို၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို စတင္၀င္ေရာက္လာပါ ၿပီ။

(၂)

လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ရပ္လံုး မွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ လူ႕အဖြဲဲ႕အစည္းတစ္ ရပ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္က်င္လည္ရာအ၀န္းအ၀ိုင္း (ေတြ)မွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ အသိုက္အၿမံဳ ကြန္ျမဴနတီငယ္ေလးနီးစပ္ရာ တူညီရာစုဖြဲ႕ထားၾကသည္မွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၊ လူတစ္ ေယာက္စီမွာပဲ ျဖစ္ေစ...ဘ၀သံုး မ်ဳိး (ေလာကေလာကီဘ၀ကို ဆို လို၏) ကိုယ္စီရွိေနၾကပါ၏။ ႏိုင္ငံ ေရးဘ၀၊ စီးပြားေရးဘ၀၊ လူမႈ ဆိုင္ရာလူေရးလူရာျဖစ္တည္မႈ ဘ၀...။

အေမရိကန္သမၼတအိုဘား မားကေန နယူးေယာက္က ေျခ သလံုးအိမ္တိုင္လူေပလူေတတစ္ ဦးအထိ ရွိသည္။ ပူတင္၊ ရွိစီက်င္းဟင္ကေန ေအာ္တိုကေရစီဒဏ္ကို နင့္ေနေအာင္ခံစားရေသာ သာမန္အလုပ္သမားတစ္ဦးအထိ ရွိသည္။ဆယ္စု သံုးစုေက်ာ္အာဏာရွင္ႀကီး ဂမ္ဘီယာသမၼတ (ယခုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟန္ျပလုပ္တာ ႐ႈံးသြားၿပီး အာဏာလက္မလႊတ္ရေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးေနေသာ အသက္ကိုးဆယ္) ယာယာဂ်ေမးကေန ျပကၡဒိန္ေတာင္မျမင္ဖူးသည့္ ဂမ္ဘီယာလယ္သူရင္းငွား (လယ္ကူလီ)တစ္ဦးစီအထိရွိ သည္။ အာဖရိကဆာဟာရသဲကႏၲာရ၀န္းက်င္ေဒသႏုိင္ငံမ်ား မွာ လက္နက္ေမွာင္ခိုသြင္းေန သည့္ ေခတ္ပ်က္မိစၧာသူေဌးတစ္ ဦး (ဘီလ်ံနာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္) ကေန ေရတစ္ခြက္ေသာက္ရဖို႔ ငါးမိုင္ေလာက္သြားရွာေနရသူ (မ်ား) အထိရွိသည္။ အိုင္တီပေဂး ဘီလ္ဂိတ္ကေန မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္႐ုံး ခြဲေလးတစ္ခုက သန္႔ရွင္းေရးသမ ေလးဆီအထိရွိသည္။

ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာေကာ..သမၼတ ႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ကေန မူလတန္းပင္မေအာင္၊ ေမြးရပ္စြန္႔၍ ရန္ကုန္အထည္ခ်ဳပ္ မွာေန႔စားလရွင္း၀င္လုပ္ေနရင္း ၃၁ ရက္ စေနေန႔ညဆိုင္းမဆင္းျဖစ္ေတာ့ လခမထုတ္ရေသးေသာ ႏွစ္သစ္မနက္မွာ အခန္းခလာ ေတာင္းခ်ိန္ လက္ထဲေငြက်ပ္တစ္ ေသာင္းခြဲမရွိသည့္ စက္မႈဇုန္အ လုပ္သမားေလးအထိရွိသည္။ ကာခ်ဳပ္ႀကီးကေန ကခ်င္ေရွ႕တန္းကတုတ္က်င္းထဲက အသက္ ၂၀ မျပည့္တျပည့္စစ္သည္ပ်ဳိေလးဆီ အထိရွိသည္။ ညက ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ၿခံထဲမွာ ပါတီႀကီးေတြေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္သစ္မနက္ အရက္နာက်ေနသူတခ်ဳိ႕ကေန က်ိန္းစပ္ေနေသာ မ်က္လံုးေတြကို ပြတ္ရင္းအိမ္အျပန္ဘတ္စ္ကားေပၚက အသက္ ၆၀ လံုၿခံဳေရး၀န္ ထမ္းႀကီးဆီအထိရွိသည္။

ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဖင္ လန္၊ ဂ်ပန္တို႔မွာလည္း ယခုေျပာ ထားသေလာက္မဟုတ္သည့္တိုင္ ခပ္နာနာျဖစ္ရပ္ေတြရွိမွာ ေသခ်ာ ၏။ သူတို႔လည္း ထိုသို႔ဘ၀သံုးမ်ဳိး ထဲမွ မထြက္ႏိုင္ၾကပါ။

အႏုပညာပါရမီအင္မတန္ ႀကီးမားရင့္သန္လွသည္ဟု အမ်ားစုက နားလည္ထားၾကေသာ ဗင္း ဆင့္ဗန္ဂိုး၊ ဂ်ိမ္းစ္ဂြၽဳိက္စ္တို႔ပင္ ဗာဟီရကိစၥလုပ္ခ်ိန္မ်ဳိး၌ ဤဘ၀ သံုးမ်ဳိး႐ိုက္ခတ္ခံၾကရမွာ ေသခ်ာ ပါ၏။ ႏိုင္ငံေရးကို ျငင္းပယ္ဖယ္ ထုတ္ထားသူေတြမွာပင္ ရွိေန၏။

(၃)

လူအမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြတို႔ ျဖစ္တည္ရာသည္ ေလာကီေလာ က ေျမကမၻာႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ ကိုယ္စီရွိၾကေသာ စိတ္ႏွစ္ရပ္အေပၚ၌ မ်ားစြာမူ တည္၊ တည္မွီပါ၏။ ထိုထဲမွာမွ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ီရိယထပ္အရင္းတည္ သည္။ သာမန္ပ်မ္းမွ် (Average) လူသားတိုင္း လူစဥ္မီသည့္ ဉာဏ္ ရွိၾကသည္ဟု ယူၾကလွ်င္ ကံ (အလုပ္)ႏွင့္ ၀ီရိယအရာေၾကာင့္ နိမ့္ျမင့္ကြာဟခ်က္ျဖစ္ေပၚသည္။ ရလဒ္ထြက္သည္။ အခ်ိန္ကာလ ပမာဏတစ္ရပ္ေပၚမူတည္ျပန္ သည္။ လူအမ်ားစုက အေၾကာက္တရားႏွင့္ မက္လံုးၾကားႏွစ္ရပ္ တည္းထဲမွာ လႈပ္ခါယမ္းေနၾက တတ္စၿမဲမို႔ ပတ္၀န္းက်င္သက္ ေရာက္ခ်က္ကလည္း အေတာ္ႀကီး မားသည္ဟု ယူၾကလွ်င္လည္း ယူ ႏိုင္ပါ၏။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုရာ၌ ကိုယ့္ေဘးနားကပ္လ်က္ကေန ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္ရြာ၊ ကိုယ့္ႏုိင္ငံဆီ အထိ ပါ၀င္သြားသလို လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္လံုးဆီအထိလည္း ျဖန္႔ၾကက္ၾကည့္ျမင္ေတြးဆႏိုင္ ၾကျပန္ပါ၏။

လူေတြေပ်ာ္ခ်င္ၾကသည္။ ေပ်ာ္သည္ဆိုရာ၌ေတာ့ ေနာက္ ကြယ္အနက္အဓိပၸာယ္ေတြ နက္ ႐ိႈင္း႐ႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားစြာ ရွိေနမည္ ေသခ်ာ၏။ ႐ိုး႐ိုးရွင္း ရွင္းၾကည့္လိုက္လွ်င္ေတာ့ (၁) မိမိအေပ်ာ္သည္ တစ္ပါးသူနစ္နာၿပီး မွ ေပ်ာ္ရျခင္းလား။ (၂) တစ္ပါး သူကို အသံုးခ်၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ယူၿပီးရေသာအေပ်ာ္လား။ (၃) မွန္ကန္႐ိုးစင္းေျဖာင့္မတ္ ေသာ အေပ်ာ္လား...။ ဘာထရန္ ရပ္ဆဲလ္ကေတာ့ ‘‘ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း’’စာအုပ္မွာ ဤသံုး ခ်က္ကို အဓိက ‘တည္’၍ လူပီသ ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြစူးစမ္း လွစ္ဟျပသြားခဲ့သည္။ စာေရးသူ ကေတာ့ အတၱ-ပရမွ်ေျခညီေသာ အျပစ္ကင္းသည့္ အေပ်ာ္မ်ဳိးကို လိုလားသည္။ လူပီသစြာ ႐ုပ္၊ နာမ္ႏွစ္ပါးျမင့္မားေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္သည္။ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာမႈက လာဘ္ လာဘေတြထဲမွာ ထိပ္ဆံုးကပါ ၏။ စိိတ္က်န္းမာေရးေဒါင္ေဒါင္ ျမည္ဖို႔က လူသားပီသေသာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားေတြႏွင့္ ဆင္ျခင္တံု ဉာဏ္စြမ္းျမင့္မားမွ ရႏိုင္၏။ ႀကိဳး စားလွ်င္ ေလ့က်င့္ယူလွ်င္ လူ တိုင္းႏွင့္ လက္တစ္ကမ္းမွာပဲရွိ၍ ရၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။

(၄)

လစ္ဘရယ္ပညာေရး၊ တစ္ နည္းေျပာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီပညာ ေရး၌ ႏိုင္ငံသားေကာင္းစိတ္ ဓာတ္၊ သေဘာထားႀကီးရင့္က်က္ မႈ၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈကို အဖန္ဖန္ေလ့ က်က္ေစၿပီး မွ်တစြာဆင္ျခင္ခ်က္ ဦးတည္ျခင္း၊ မိမိသူတစ္ပါးႏွင့္ ၀န္းက်င္ကိုပါ အက်ဳိးရွိေစသည့္ စိတ္ထားတိမ္းၫႊတ္ခ်က္၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းမႈျဖင့္ မတူကြဲျပားစြာ အတူ တကြေနထုိင္ျဖစ္တည္ႏိုင္ေရး... စသျဖင့္တို႔ကို မူလတန္းေလာက္ ကတည္းက စသင္ေပး၊ ေလ့က်င့္ ေပး (ကိုယ္တိုင္ေတြး၍ လုပ္ေစ ျခင္း)တာမ်ဳိးျဖစ္ေစ၏။ ဤေနရာ မွာ လူေတြျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ကြဲျပား ျခားနားခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းပဲ ျဖစ္၏။

ႏိုင္ငံေရးသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ပုခက္ထဲအထိ ေရာက္ႏိုင္၏။ ေရာက္၏။ စီးပြားေရးသည္ႏွစ္ ဖက္ျဖစ္ေစ၊ ဘက္အားလံုးျဖစ္ေစ မွ်တေျပျပစ္ခံစားၾကရမွ ေရရွည္ တည္ၿမဲခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္တိုးတက္ ၏။

လူမႈေရးသည္ လူပီသခ်က္ ဘယ္မွ် (ပ်မ္းမွ်)ရွိသည္လဲအေပၚ တည္မီွ၍ တစ္ဦးခ်င္းမွစ၍ အ သိုက္အၿမံဳ၊ အ၀န္းအ၀ိုင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ႏိုင္ငံ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း..ဆီအ ထိ ေျခဆန္႔သြား၏။

ေလာကီလူသားျဖစ္ရျခင္း တြင္ ထိုအရာ၌ တန္းမွ်ညီတူေန ၾကျခင္း ျဖစ္ရာ ‘‘ယူေသာ္ရ၏’’ နိယာမျဖစ္လာေစပါသည္။ တရားသျဖင့္ႏွင့္ မတရားမႈက ကြဲလြဲခ်က္ ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က် (သာမန္လူျဖစ္လွ်င္ ကိုပဲ) သိႏုိင္ပါ၏။ မိမိလုပ္ရပ္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေပတံေတြ မ်ားစြာရွိပါလ်က္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလွ်င္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္။ အဓမၼ လူသားပဲ စာရင္းေပါက္သြားေပမည္။

(၅)

မိမိတို႔ ဤပညာေရးႏွင့္ ရာစု ႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ကင္းကြာခံခဲ့ ၾကရပါ၏။ ဘာသာတရား (တို႔) ၏ ဆိုဆံုးမမႈမ်ားအနီးကပ္ဆံုးရွိ ေနပါလ်က္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဘ၀ (မ်ား) ပံုစံသြင္းစနစ္ခ်ခံ၊ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္ ‘‘ၾကား တုန္းခဏပဲ’’အျဖစ္ခံခဲ့ၾကရသလို ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀၁၆ ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (ဘယ္ေလာက္ပဲ၊ ဘာပဲ၊ ညာပဲ ဆိုသည္ကို ခဏေလးထားေပးပါ။ အားလံုးနီးပါးနားလည္ၾကပါ၏) စတင္ေျပာင္းလဲေရြ႕လ်ားလာခဲ့ပါ ၿပီ။ တည္ၿငိမ္စြာေရွ႕ဆက္ေရးအ ျပဳသေဘာမွ်ေျခတစ္ခုဆီ ေရာက္ ရန္ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္၊ စိန္ေခၚမႈ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ တစ္ၿပံဳတမ ရွိေနဆဲ။ ဘြင္းဘြင္းပိတ္ကေန ေတာ့ စတင္ထြက္ခြာလာႏိုင္ခဲ့တာ ေသခ်ာသည္။ တစ္လွမ္းရလွ်င္ တစ္လွမ္း၊ အလွမ္းႏွစ္ဆယ္ရ လွ်င္ အလွမ္းႏွစ္ဆယ္...ဆက္ ဆက္ေရြ႕ေအာင္ ေလွ်ာက္ၾကရဦး ေပမည္။

စီးပြားေရး...ဘ၀ (မ်ား)အ ျဖစ္ယူလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ပတ္သက္ေနပါ၏။ အလား အလာေကာင္းေတြ မ်ားေသာ္ လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ႏိုင္ငံကခ်မ္းသာျငား စီးပြားေရးကို လူတစ္စုကပဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ဆင္း ရဲေန၏။ ပိုဆိုးဖို႔ေတာ့မရွိ။

လူမႈေရး...လူမႈဆိုင္ရာဘ၀ မ်ား ပိုမိုေျပျပစ္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာအုပ္ ခ်ဳပ္မႈပံုစံ (PRT-Political Regime Type) ၊ စီးပြားေရး၌ ျပန္လည္ပ်ံ႕ ႏွံ႔ေစေရးခြဲေ၀မႈ (Re-Distribution)တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အ ထူးျပဳအခ်က္တစ္ခ်က္က တစ္ဦး ခ်င္းထံမွ စတင္သည္။ ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိဒီမိုကရက္ တစ္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ နီးစပ္သူကိုပါ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အကူးအေျပာင္းႏိုင္ငံ မ်ားစြာတြင္ ဤအခ်က္သည္ အ သိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အခရာ လည္းက်ေနေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိမႈတို႔ ထပ္မံတိုးပြားလာေန ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒါကို လူမႈဆိုင္ရာ ၌ (လူထု၏) ပါ၀င္ေရြ႕လ်ားေရွ႕ ဆက္ျခင္း (Social Mobilization) ဟု ေခၚပါသည္။

ႏွစ္သစ္မွာ ဆုေတြအမ်ား ႀကီးေတာင္းခ်င္၊ ေတာင္းေပးခ်င္ ပါ၏။ သို႔ျငား ‘ေပးေသာဆု’ကို ျပည့္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစား ျဖည့္ဆည္းမွသာရႏိုုင္ပါ၏။

ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္၍ အတူတကြယွဥ္တြဲေရြ႕လ်ား၊ ေဖး မ႐ိုင္းပင္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္သစ္မ်ား အဖန္ဖန္တည္ေဆာက္ယူႏိုင္ၾကပါေစ ေၾကာင္း...။။


Sources; 7Day News Journal


No comments:

Post a Comment