Latest News

Wednesday, January 18, 2017

ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြး

ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာမည့္ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးကို ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား ေေေေေေဆြးေႏြးရန္တိုက္တြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္လာေရာက္မည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာ ရစ္ဂြၽန္ဆင္အေနျဖင့္ ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ လူ႔ အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသားေပးေျပာၾကား ရန္ ၿဗိတိန္အမတ္မ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၌ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာကျပား ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေပါလ္စကာေလက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  အေရးေပၚေမးခြန္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၿဗိတိန္အမတ္မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းတိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီကိစၥ ရပ္ ေတြကို အသံျမႇင့္ေျပာဖို႔ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာ ရစ္ဂြၽန္ဆင္ကို ေတာင္းဆိုထား တယ္။ လာမယ့္တစ္ပတ္မွာ လန္ ဒန္ကိုလာၾကမယ့္ ျမန္မာလႊတ္ ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရာမွာ လည္း ဒါေတြကိုအသားေပးေျပာ ၾကားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔၀န္ႀကီးေတြ ကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္’’ဟု မစၥတာ ေပါလ္စကာေလက 7Day Daily အားေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ အစၥ လာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (OIC) ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ ရန္လည္းရွိေနသည္။ ယင္းမတုိုင္ မီ ၿဗိတိန္အမတ္မ်ားက ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အရပ္ဘက္ အ ဖြဲ႕အစည္း ၄၀က ေတာင္းဆိုထား ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ ႀကီးအသံုးျပဳျခင္း အပါအ၀င္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြား ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ကုလ လူ႔ အခြင့္အေရး အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ ရန္ဟီးလီကို ရွမ္း ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေနရာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္မေပးျခင္း၊ ကခ်င္ သင္းအုပ္ဆရာႏွစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း၊ ၿဗိတိန္က ေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပး ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ စသည္တို႔ကို ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ) အေရးကို အမတ္အမ်ားစုက ေ၀ ဖန္ေထာက္ျပ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသလို ျမန္မာကို ၿဗိတိန္က စစ္ဘက္သင္ တန္းေပးေနမႈကိုလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္းေပးျခင္း လံုး၀မလုပ္ဘဲ ပညာေရး၊ အဂၤ လိပ္ဘာသာ၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း စသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းသာ ေပးေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယေရးရာ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအတြင္း၀န္က ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ အစိုးရအဖဲြ႕မွာ ရာထူးေနရာ ရွိေနတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့တပ္ မေတာ္ကပါ၀င္ဖို႔ အခန္းက႑ တစ္ခုရွိပါတယ္။ အရွင္းႀကီးပဲ။ ဒီ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္ေတြရွိေနတဲ့ က႑ေတြမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေနတာဟာ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာရေရးရာ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအတြင္း၀န္ အာေလာ့ခ္ ရွားမာက ေျဖၾကားေဆြးေႏြး သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကို ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္က ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ေထာက္ခံရန္လည္း ၿဗိတိန္အမတ္ မ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

‘‘ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ ထြက္လာ ၿပီးေနာက္မွာ ၿဗိတိန္အစိုးရအေန နဲ႔ စိတ္မရွည္ေတာ့တဲ့ပံု ေပါက္ လာတယ္။ လူေရွ႕သူေရွ႕မွာေတာ့ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္ဟာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံအား ေပးမႈ ျပလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သီး သန္႔ေဆြးေႏြးမႈပြဲမွာေတာ့ ဒီထက္ ပိုတုိးတက္မႈ လိုအပ္ေနတယ္ဆို တာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဖုိ႔ မ်ားပါတယ္’’ဟု ဘားမားကမ္ပိန္း ၿဗိတိန္၏ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မာ့ခ္ ဖာမန္နာက ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ဆင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာက လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူး သည္။ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကို ၿဗိတိန္က ဆက္လက္ေထာက္ ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ကတိ ျပဳခဲ့ၿပီး မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ဦး ေဆာင္ေသာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ စည္းမႈကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံထား  သူျဖစ္သည္။Sources: 7Day News Journal

http://www.7daydaily.com/story/86767

No comments:

Post a Comment