Latest News

Thursday, January 12, 2017

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တိုက္ခိုက္ခံရ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွ ၾကည့္ႏုိင္မည္မဟုတ္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တိုက္ခိုက္ခံရ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားမွ ၾကည့္ႏုိင္မည္မဟုတ္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.moi.gov.mm သည္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ၌ စတင္တိုက္ခိုက္ခံရ၍ လက္ရွိ တြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ရွိ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၌ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ကို ေခၚယူၾကည့္႐ႈႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို DDoS attack စနစ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္ ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားမွ IP မ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾက ညာေသာ္လည္း မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ IP မ်ားျဖစ္သည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ DDoS စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မခံရမီ က ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တိုက္ခိုက္မည္ ဟု သတင္းမ်ားႀကိဳတင္ၾကားသိခဲ့ ရေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ DDoS တိုက္ခိုက္မႈသည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ အဓိက ထားတိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

 ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားမွ ဝက္ဘ္ ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္း မ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာမည့္ အခ်ိန္ကာလကို သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

၂၀၁၆ အတြင္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျခား အျပန္အလွန္ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ ဆိုက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီး ဌာနဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုတည္းကို သာ သီးသန္႔ရည္ရြယ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည့္အခါ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ရပ္တန္႔ လိုက္ရသည့္္အထိ နစ္နာခဲ့ရ သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစရန္ ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးအနက္ လူအ မ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေန သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္။

Sources; 7 Day News Journal

No comments:

Post a Comment