Latest News

Wednesday, January 4, 2017

အကူးအေျပာင္းကာလ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဖိအားမ်ားကို အထူးသတိျပဳ ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

အကူးအေျပာင္းကာလ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဖိအားမ်ားကို အထူးသတိျပဳ ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ ေေေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္


အကူးအေျပာင္းကာလ ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ဖိအားမ်ားက ပဋိ ပကၡအသြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိ၍ အထူးသတိျပဳေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္ လပ္ေရးေန႔ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ NLD ပါတီ႐ုံး ခ်ဳပ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က က်င္းပ ေသာ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္ လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ ပါတီအရန္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖဲြ႕၀င္ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ပါတီ၏ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

NLD အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ၀န္းက်င္သစ္၊ ကံၾကမၼာသစ္ေပၚ ထြန္းေရးအတြက္ စူးစုိက္သည့္ အာ႐ုံျပဳမႈမ်ားျဖင့္ လုံ႔လစုိက္ေနရ ၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အတိတ္ကာလ၏ နာက်င္ခါးသီး မႈမ်ားႏွင့္ အေထြေထြျပႆနာမ်ား က ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအျဖစ္ ဖိစီးမင္းမူ ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ က ဆုိသည္။

‘‘အကူးအေျပာင္းကာလ၏ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ဖိအားမ်ား၊ ထိလြယ္ ရွလြယ္ အကဲဆတ္မႈမ်ားကလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ခက္ထန္ေသာ ပဋိ ပကၡအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚ ေလ့ရွိသျဖင့္ အထူးပင္သတိျပဳ သိမ္ေမြ႕စြာေျဖရွင္းေနရပါသည္’’ ဟု NLD ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လက္ရွိသည္ NLDအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္ လင့္မႈကုိ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ ၿပီး အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏မူ၀ါဒႏွင့္ သေဘာ ထားမ်ားကို အေျခခံလ်က္ေရြး ေကာက္ပဲြေၾကညာစာတမ္းပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအလို႔ငွာ အစြမ္း ကုန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲကာလျဖစ္ သည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအ တြက္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ရရွိထိန္းသိမ္းႏုိင္ေအာင္ အားထုတ္ရေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ပဓာနက်ေသာ ေမွ်ာ္လင့္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ကိုလည္း အေျမာ္အျမင္တရားေရွ႕ ထားလ်က္ လုံ႔လျပဳလ်က္ရွိၿပီး ေခတ္သစ္ျမန္မာ့သမုိင္း၏ ေသြး အစြန္းဆုံး၊ အရွည္ၾကာဆုံး စစ္ပဲြႀကီးကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ နိဂုံးခ်ဳပ္ႏုိင္ ေရးႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခ ခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးကို လည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီမံေနေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ျပည္ သူမ်ား မိမိတုိ႔၏ စား၀တ္ေနေရး အေပၚ လုံၿခံဳေဘးကင္းစြာ၊ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈ ရွိစြာ ဖန္တီးရပ္တည္ႏုိင္ေရးအ တြက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည္ ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

‘‘ဒါကၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ ျမင္ဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ ေအာင္ျမင္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔၊ ခင္ဗ်ား တို႔ေနတဲ့ ဒီတုိင္းျပည္က တုိးတက္ မွာ။ ဒါနဲ႔ (လက္ရွိျဖစ္ေနသည့္ တုိက္ပဲြ)ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဘာ ျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သတင္းအစစ္ အမွန္ ကြၽန္ေတာ္မသိလို႔။ သူကစ တယ္၊ ဟုိကစတယ္လို႔ ေျပာၾက တယ္။ သို႔ေသာ္ ခိုင္ခုိင္လုံလုံနဲ႔ တင္ျပတာ အန္ကယ္မေတြ႕ဖူးဘူး’’ဟု NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအ မွတ္ စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဉာဏ္၀င္းက ‘‘၁၉၅၈ ေလာက္ကစၿပီး ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ျပည္ သူလူထုက မိမိတို႔စိတ္တုိင္းက် မဆင္ႏဲႊႏုိင္ပါဘူး။ စိတ္လြတ္လပ္ မွ လြတ္လပ္ေရးက အစစ္ပါ။ အ ခုဟာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပည္သူ လူထုကတင္တဲ့ အစိုးရလက္ထက္ မွာ က်င္းပတဲ့ လြတ္လပ္ေရးပဲြမို႔ လို႔ အင္မတန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းပါတယ္’’ဟု ဆုိသည္။

NLD ပါတီ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပ သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအ နားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကလည္း သ ၀ဏ္လႊာေပးပို႔သည္။ ယင္းသ ၀ဏ္လႊာတြင္ ‘‘ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေရး ႀကီးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္။ သုံးသပ္မယ္။ စီမံမယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္းက အရွိတရားမ်ား၊ ပကတိအ ေျခအေနမ်ားကို အေျခခံစဥ္းစား မွသာ အမွန္တရားနဲ႔နီးစပ္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း’’ ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းေဌး၏ စကား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆုိပါ အခမ္းအမနားသို႔ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ ေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း  တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တစညပါ တီတဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴးဦးထြန္းရီ က ‘‘အန္ကယ္တုိ႔ႏွစ္တုိင္းလာ တက္တယ္။ တက္တယ္ဆိုတာ ပါတီအခ်င္းခ်င္းက မိတ္ဖက္သေဘာမ်ဳိးပဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အထိမ္းအ မွတ္အခမ္းအနားကိုအတူတကြက်ရာက႑က လုပ္တယ္။ အၿမဲ တမ္းလာတက္တယ္။ တူတာေတြ ေပါင္းလုပ္ၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္အ က်ဳိးရွိတာေတြ အတူတကြ လုပ္ သြားမွာပဲ’’ဟု ေျပာသည္။

Sources; 7 Day News Journal

No comments:

Post a Comment