Latest News

Monday, January 16, 2017

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑သစ္တစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေတာ့မည္လား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး က႑သစ္တစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေတာ့မည္လားယခု ရက္ပိုင္းၾကားၾကရသည့္ သတင္းမ်ားတြင္ အထူးျခားဆံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ သတင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ထိုကိစၥမွာ လူေျပာ အမ်ားဆံုးႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈႏႈန္း အျမင့္တက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမွာ အစိုးရသစ္ တက္တက္လာခ်င္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ သႀကၤန္ကိစၥၿပီးလွ်င္ ယခုကိစၥမွာ ဒုတိယေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေတာ္ ႀကိဳးစားယူရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။ ဤကိစၥမွာ ယခင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားအတြင္း အမိႈက္သိမ္းသည့္ကိစၥ၊ လမ္းေဘး ေဈးသည္မ်ား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ကိစၥႏွင့္ က်ဴးမ်ားကို စိစစ္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္မတူ။ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာ ဖြဲ႔စည္းရပ္တည္လာသည့္ မထသႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၃၀ဝ ေက်ာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ယာဥ္လိုင္း ၆၀ လိုင္းသာ ရွိမည့္ အမ်ားပိုင္ျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္အသြင္သို႔ စတင္ေတာ့မည့္ ကိစၥႀကီးျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သစ္ႀကီးကို လာမည့္ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တိုင္းသိျပည္သိ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထြက္ခြာမည့္ ယာဥ္စရပ္ႏွင့္ အဆံုးေနရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ၆၀ ခုအတြက္ လမ္းျပ လက္ကမ္းစာေစာင္ (Yangon Region Transport Authority) မ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယခင္က ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္စနစ္မွာ မထသ ဗဟို၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ ၁၈ ဖြဲ႔၊ ယာဥ္လိုင္းနံပါတ္ ၃၀ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ယူကာ ေျပးဆြဲေနၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ မထသႏွင့္ဆိုင္ရာ ယာဥ္အသင္းကို လိုင္းေၾကးဂိတ္ေၾကးေပးၿပီး ကိုယ္ရကိုယ္ယူ စနစ္ျဖင့္ ေျပးဆြဲေနၾကသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ယခင့္ယခင္က ရွိခဲ့ဖူးသည့္ယာဥ္စီး လက္မွတ္စနစ္မ်ား ပေပ်ာက္သြားၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနႏွင့္ ၎တို႔ မနစ္နာေရးအတြက္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို အံုနာခေၾကး ရယူၿပီး ကားကို ပုတ္ျပတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၈  ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ထိ ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ ယာဥ္လိုင္း ၄၈ ခုခန္႔ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အင္းစိန္လမ္းမ အေပၚတြင္ ထိုယာဥ္လိုင္းမ်ား ရွိေနၿပီး မထသ၏ အစီအစဥ္အရ အျခား ယာဥ္လိုင္းမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ အံုနာခေပးၿပီး အျမတ္မ်ားမ်ား က်န္ေစေရးအတြက္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း အၿပိဳင္လုေမာင္းၾကျခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားကို အလုအယက္ တင္ေဆာင္ၾကျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသျဖင့္ ယခု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္အကူႏွင့္ ခရီးသြား ျပည္သူတို႔ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ ႀကီးထြားလာေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ေန႔စဥ္ ႐ံုးတက္႐ံုးဆင္း၊ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ခ်ိန္တိုင္း အသက္အႏၲရာယ္ၾကားမွေနၿပီး စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖင့္ သြားလာေနၾကရသျဖင့္ ထိုဘဝမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ယာဥ္လိုင္းစီး ခရီးသည္မ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာယာစြာ သြားလာႏိုင္ေရး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ယာဥ္အကူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ကိုယ့္ဂုဏ္ ကိုယ့္သိကၡာႏွင့္အညီ ရပ္တည္သြားလာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ စနစ္သစ္ တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ယေန႔လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁၀ ပံု တစ္ပံု ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္၊ အငွားယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို စီးနင္းၿပီး ခရီးသြားလာေနၾကသည့္ ျပည္သူေပါင္းမွာ သိန္း၂၀ ခန္႔ ရွိေနသည္ဟု JICA ၏ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုရက္ပိုင္း ေနာက္ဆံုးရရွိ သတင္းမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္ေတာ့မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည့္ ပထမရက္သတၲပတ္အတြက္ အသစ္ေျပးဆြဲမည့္ ကားမွတ္တိုင္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီေဆာင္႐ြက္ရန္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း “လိုရာခရီး ေရာက္ရွိဖို႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္စို႔” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ YBS (Yangon Bus Service) က ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က စတင္ ဖိတ္ေခၚထားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ထိုသို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲမည့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္အေပၚ ျပည္သူအမ်ားစုက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑သစ္ တစ္ရပ္ကို အမွန္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ အေျမာက္အျမားေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ ယခု ေဖာ္ေဆာင္မည့္စနစ္သည္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ၏ ပထမ သတင္းတစ္ပတ္တြင္မူ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ရွိမည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္လိုင္းမ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ တခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ၂ ဆင့္၊ ၃ ဆင့္ စီးၾကရမည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပ ေစတနာရွင္ ကူညီသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ပင္ အဆင္ေျပစြာ ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ က႑သစ္ တစ္ရပ္ကို မဖြင့္လွစ္မီ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ျပည္သူအမ်ားစု၏ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ လမ္းေၾကာင္း အသံုးျပဳရန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ရန္ကုန္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေပးအပ္ခဲ့သည့္သတင္း တစ္ရပ္ကိုလည္း ဖတ္ခဲ့ရေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕တြင္း မီးပြိဳင့္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္ဆင္ထားသည့္ CCTV မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာမ်ားအတြက္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ Traffi c Control Center ကို တည္ေဆာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မည္၊ မေအာင္ျမင္မည္ ဆိုသည္ထက္ ေကာင္းမြန္သည့္ဘက္သို႔ ဦးတည္ကာ စတင္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုၾကရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အစဦးပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစကနဦးပိုင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ယာဥ္မ်ားက မည္သို႔ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေၾကာမ်ားက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီးၾကရသည္။ ယခင္ထက္ လ်င္ျမင္မႈ မရွိ။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသည္။ ယာဥ္စီးနင္းခႏႈန္းက မည္သို႔ ရွိေနသည္ စသည္တို႔ကို ၾကားၾကရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပသံမ်ား ဆူညံေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈအသစ္ တစ္ခုကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ကာလ စတင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိတတ္သည့္ သေဘာတရားမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဘရပ္ဆဲလ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဝါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားသည္လည္း ယခင္တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါဆီက သူတို႔သည္လည္း ယခုကဲ့သို႔ပင္ စနစ္သစ္ တစ္ခုကို ထြင္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္မည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္လည္း အစကနဦးပိုင္းတြင္ အေတာ္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကမည္မွာ ယံုမွားသံသယ ျဖစ္စရာ မရွိေပ။ ယေန႔တြင္မူ ထိုၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အငွားယာဥ္မ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ ျမင္ေတြ႔ရေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္လွ်ပ္စစ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား အနီေရာင္ အမ်ားစုကသာ ေနရာ ယူထားၿပီး ၃ မိနစ္ တစ္စီးက် အခ်ိန္မွန္မွန္ စည္းခ်က္က်က် ဝင္ထြက္ သြားလာေနသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားက ထိုယာဥ္မ်ားကိုသာ စီးၾကသည္။ အလားတူေျမ ေအာက္ရထားလမ္းမ်ားကိုသာ ၿမိဳ႕၏ေအာက္ေျခတြင္ လက္ယွက္ထိုးေဖာက္ လုပ္ထားၿပီး ဘူတာ႐ံုမ်ားကို ေနရာ ခပ္စိပ္စိပ္တြင္ ထားရွိေပးကာ အခ်ိန္မွန္ဝင္ထြက္ကာ သယ္ပို႔ေပးသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထု ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ား မသံုးၾကေတာ့ေခ်။ အငွားယာဥ္မ်ား ဆိုသည္မွာလည္း ခပ္ရွားရွားပင္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လမ္းမမ်ားတြင္ လူမ်ားကိုသာ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယာဥ္မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ကာဘြန္ဒိုင္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ား မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားသည္။

မနက္ည ႐ံုးသြား ႐ံုးျပန္၊ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ အခ်ိန္မွန္မွန္ သြားလာႏိုင္ၾကသျဖင့္ သူတို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိလွသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ ျခင္းေၾကာင့္ လမ္းတြင္ ကုန္ဆံုးသြားၾကရမည့္ အခ်ိန္ကို သီးျခား အပို တြက္ခ်က္ကာ သြားလာၾကရျခင္းမ်ိဳး မရွိေတာ့ေပ။

ျပည္သူအမ်ားစု ေနထိုင္ရာလည္းျဖစ္၊ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ေနရာဆိုလည္း မမွား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အလည္အပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရာ ၿမိဳ႕၏ Downtown ေနရာလည္းျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕၏ အလယ္ဗဟို ေနရာတစ္ဝိုက္ လမ္းမမ်ားႏွင့္ ၾကားလမ္းမ်ားကို ကားမ်ား ေပးမဝင္ေတာ့ဘဲ သန္႔ရွင္း ေျပာင္လက္ေအာင္ လုပ္ထားလာၾကသည္။ လမ္းမမ်ား အေပၚတြင္ လူအမ်ား ေဆာ့ကစားေနၾကသည္။ စစ္တုရင္ ဝိုင္းဖြဲ႔ ကစားၾကသည္။ ကေလးမ်ား ေဘာလံုး ကန္ေနၾကသည္။ လူႀကီးမ်ား ဝိုင္းဖြဲ႔ စားေသာက္ေနၾကသည္။ လမ္းမမ်ားထက္တြင္ သစ္တံုးမ်ား ေက်ာက္မ်ား သဲမ်ား ခင္းၿပီး သစ္ပင္မ်ား စိုက္ကာ ေက်ာက္ေခတ္ကလို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကို သူတို႔ ျပန္ဖန္တီးေနၾကသည္။ အသက္ရွည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူတိုင္း သက္တမ္းေစ့ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးေပး စဥ္းစားလာၾကသည္။ လူအမ်ား လိုက္ပါၿပီး စက္ဘီး နင္းရသည့္သဖြယ္ ေျခနင္းျဖင့္ သြားလာရသည့္ စက္မဲ့ယာဥ္မ်ားကို တီထြင္ လာၾကၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမမ်ားထက္တြင္ ေအးေအးလူလူ သြားလာေနၾကသည္။

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အတြင္း၌ စတင္ ေဖာ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္ ေအာင္ျမင္ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးႏွင့္ ၎မွ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ား၊ ေျမေအာက္ရထားမ်ားအထိ တိုးတက္ကာ ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ေရး ဆိုသည္မွာ အစိုးရ တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔တည္းကလည္း သူ႔ခ်ည္း ေဆာင္႐ြက္ေန႐ံုမွ်ႏွင့္လည္း ၿပီးမည္မထင္။ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကပါ ဝိုင္းဝန္းထမ္းပိုး ပါဝင္ၾကမွရမည္။ သို႔မွသာ အခ်ိန္တိုအတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလာႏိုင္မည္။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ထူထပ္မႈမ်ား ကင္းေဝးၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အႏၲရာယ္မွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္မည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္လည္း  စိတ္ႏွလံုး သာယာလ်က္ မိမိတို႔အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑သစ္တစ္ရပ္ အမွန္တကယ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အားလံုးက ပါဝင္ကူညီၾကပါေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရန္ႀကီးေအာင္ (ဥပေဒ)


Sources; The Voice


No comments:

Post a Comment