Latest News

Monday, January 2, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ေၾကညာ

ရန္ကုန္တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ေၾကညာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ ၁၁ ပါတီ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး ပါခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး ဝင္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္သလို အဲဒီအထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး ပါဝင္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၆ ဦး ဝင္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂ ဒသမ ၂ သန္းဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။

Sources; DVB

No comments:

Post a Comment