Latest News

Thursday, December 22, 2016

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အား ေလ်ွာ့မတြက္ၾကရန္ EU သံအမတ္ေျပာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အား ေလ်ွာ့မတြက္ၾကရန္ EU သံအမတ္ေျပာ

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုသည့္ ဆႏၵအေပၚတြင္ ေလ်ွာ့မတြက္ၾကရန္ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ ရိုလန္ကိုဘီယာက သတိေပး ေျပာဆိုသည္။

“တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သြားခဲ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြကို သြားေတာ့ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း ေတြကိုလည္း ေတြ႔တယ္။ မတူကြဲျပားတဲ႔ လူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔ေတာ့ က်ြန္ေတာ္ ဘာေတြ႔ရသလဲဆိုေတာ့ အားလံုးက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အားလံုးကလည္း ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳမႈ အေျခေနေတြက စလို႔ ၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑အထိ အားလံုးဟာ နဂိုမူလ အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ခ်င္တယ္။ အဲလို ခံစားခ်င္တယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာတ႔ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရတာပါ။ ျပည္သူေတြ ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုတဲ႔ ဆႏၵေတြကို ေလ်ွာ့တြက္ျပီး မစဥ္စားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု EU ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ျဖစ္သူက The Ladies News သို႔ ေျပာသည္။

အီးယူ ဥေရာပသမဂၢမွာ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိက အကူအညီ ေပးေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ျဖစ္ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူလိုပါက ေသနတ္သံမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္အတြက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီယာကဆိုျပီး အပစ္ရပ္ေရးတြင္ အားလံုးပါ၀င္ၾကရန္ လိုေသာ္လည္း  လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အေျခေနအရ အားလံုး တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ပါ၀င္သည့္ ျပီးျပည္႔စံုသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ ကိစၥမ်ဳိးမွာ  ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းမႈကို သတိျပဳရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီယာက ရန္ကုန္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ယေန႔ က်င္းပသည့္ Pathway to Peace စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူ႔ က႑မွာ အေရးၾကီးသည့္ အတြက္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ဆႏၵကို ကို ေက်ာ္လြန္၍ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ေဒသမွ ျပည္သူမ်ား မူလေဒသတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္  ေျမယာအပါ၀င္ ပိုင္ဆိုင္မႈွႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီလား ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး အစိုးရ၏ ထူေထာင္ေရးအစီစဥ္မ်ား အဆင္သင့္ ျဖစ္မျဖစ္ဆိုသည့္ The Ladies News ၏ ေမးခြန္းကိုမူ “ျမန္မာျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီကို လိုလားတယ္ဆိုတာ ျပီးခဲ့တဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သက္ေသျပခဲ့ ျပီးပါျပီ။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူ႕အသံ နားေထာင္ျခင္း ပဲ ျဖစ္တယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ရွဳပ္ေထြးနက္နဲတယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ ျပည္ သူေတြရဲ႕ အသံကို နားမေထာင္ၾကတာ မ်ားတယ္ဗ်။ တကယ္တမ္း က ေအာက္ေျခမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံဟာ ပိုျပီးၾကီးသင့္တယ္။ ပိုလိုအပ္တယ္။ ပိုျပီးေနရာရသင့္တယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလိုတယ္” ဟု မစၥတာ ရိုလန္ကိုဘီယာက ဆိုသည္။

အစိုးရနွင့္ အန္စီေအ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ေကအန္ယူ အပါ၀င္ ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ႏို႔ဘိုးစခန္းမွ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္ အခ်ဳိ႕ စမ္းသပ္အေနျဖင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ လာခဲ့ေသာ္ လည္း ေနစရာ အိမ္မရိွမႈ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ျခင္း ၊ တနသာၤရီတိုင္းအတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္အခ်ဳိ႕ ေနရပ္ျပန္ျပီး ယခင္က ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမေပၚတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ရာ အဆိုပါ ေျမကို သိမ္းျပီး လက္လႊဲရယူထားသည့္ ကုမၸဏီမွ တရားစြဲဆိုထားျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား လြန္ခဲ့သည့္ လပိုင္းအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္သူ႔အသံ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္မႈအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူႏွင့္ အရပ္ဘက္ ပါ၀င္မႈ က႑အေပၚတြင္လည္း ေမးခြန္း ထုတ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာက ရွင္းရွင္းေလးပဲေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္တာက အခု ျငိမ္းခ်မ္းေရးက မိုႏိုပိုလိုက္ဇ္ (လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျခင္း) အလုပ္ခံထားရတာ ေပါ့ေနာ္။ လူတစ္စု လက္ထဲ ေရာက္ေနတယ္။ သူေျပာတာ လူထုက ျငိမ္းခ်မ္းေရး မူပိုင္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ လက္ခံတယ္။ သူေျပာသေလာက္ မလြယ္ဘူး။  တကယ္လူထုကို ဘယ္ေလာက္အထိ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျပီလဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လြတ္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ရသလား။ အခုလက္ရိွ ျဖစ္ေနတဲ႔ အဆင့္က အဲဒီအဆင့္ကို မေရာက္ေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္” ဟု အစိုးရႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလိုက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲ ထားေသာ္လည္း အန္စီေအ နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း မရိွသည့္ KNPP ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ( ၂) ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က အီးယူ သံအမတ္၏ ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက အပစ္ရပ္ေရးတြင္ တန္းတူပါ၀င္ခြင့္အတြက္ ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္ တအာင္းပေလာင္ ၊ ကိုးကန္႔ ႏွင့္ ေအေအ ရခိုင္တို႔မွာ အပစ္ရပ္ေရးတြင္ အျခားအဖြဲ႔မ်ား နည္းတူ တန္းတူပါ၀င္ခြင့္ အတြက္ ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

မစၥတာ ရိုလန္ကိုဘီယာကမူ ယခု အခ်ိန္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္လမ္းရိွသည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္ရပ္စဲျပီးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို သြားလို႔ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခရီးေတြသြားေနတုန္း  တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ႔ အခါမွာ ျပည္သူေတြ က ပဋိပကၡေတြကို ျငီးေငြ႔ေနတယ္။ က်ည္ဆံေတြကို ေရွာင္ရွားရ တာ ေျမျမွပ္မိုင္း အႏၱရာယ္ေတြကိုလည္း အရမ္းစိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဒါေတြကို ေတြ႔ရတယ္။ အဓိပၸာယ္ရိွတဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွ တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူဖို႔ အခုအခ်ိန္က အခြင့္အလမ္းေတြ ရိွေနတဲ႔ အခ်ိန္အခါေကာင္း ျဖစ္တယ္” ဟု မစၥတာ ႐ိုလန္ကိုဘီယာက The Ladies News သို႔ ေျပာသည္။

Sources : The Ladies News

No comments:

Post a Comment