Latest News

Thursday, December 22, 2016

ရခိုင္ကိစၥတြင္ အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပ၊ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈရန္ နာမည္ေက်ာ္ ထိုင္းပါေမာကၡ တိုက္တြန္း

ရခိုင္ကိစၥတြင္ အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပ၊ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴမ႐ႈရန္ နာမည္ေက်ာ္ ထိုင္းပါေမာကၡ တိုက္တြန္း


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီ ျပႆနာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ စစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ရဲဘက္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္အားအသုံးျပဳမႈ အခ်ဳိးအစား မွ်တမႈ မရွိျခင္း၊ ၿပီးစလြယ္ သေဘာျဖင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္အား အသုံးျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ဗ်ဴဟာ မရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရႏိုင္သည္ဟု Interna-tional Crisis Group(ICG) က မူဝါဒဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မၾကာမီ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည့္ ေပၚတူဂီ သံတမန္ အန္တိုနီယို ဂူတာရီစ္အတြက္ ကမၻာ့ပဋိပကၡမ်ား ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ မူဝါဒေရးရာ အႀကံေပး သုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္း တစ္ေစာင္ ေရးသား ေပးပို႔ရာ၌ ICG က ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါအတိုင္း သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ အက်ပ္အတည္းမွာ ဆိုး႐ြားသည့္ အေျခအေနဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑မွာလည္း ေမွးမွိန္ ေလ်ာ့က်လ်က္ ရွိသည္”ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသစ္အတြက္ အခ်က္ ၁၅ ခ်က္ဟု အမည္ရေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ICG က ေဖာ္ျပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ Harakah al-Yaqin(HaY) ဟု အမည္ရသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေလ့လာ သင္ၾကားခဲ့သည့္ အုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း ICG က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ HaY အုပ္စု ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကား ေျပာဆိုမည္ဆိုပါက မွားယြင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအုပ္စု၏ ပစ္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားမွာ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျပည္တြင္း (ျမန္မာျပည္)၌သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးသစ္ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ HaY က “ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိးစုမ်ား အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္လာမည့္ အေျခအေနထဲသို႔ ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားစုမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း” ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။

“ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အုပ္စုမ်ား အေနႏွင့္ ဘဂၤါလီ ကိစၥကို ေကာင္းစြာ အျမတ္ထုတ္ အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္လာေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးေနသကဲ့သို႔ ရွိသည္”ဟု ICG က သတိေပးၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ ျဖည့္စြက္ ေပးႏိုင္မည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစတင္ကာ အကဲျဖတ္သင့္သည္ဟု အႀကံေပးသည္။

ICG ၏ သုံးသပ္ခ်က္စာတမ္း ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အေနအထားထဲသို႔ ေရာက္ရွိမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီ၍ရွိခဲ့ေသာ ယင္းျပႆနာႀကီးကို ပိုမို အေလးအနက္ ထားကာ ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ၎က တိုက္တြန္းသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (၎ အေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္ဆလင္မ်ားသည္  သီးျခား ခြဲထြက္ကာ အပယ္ခံ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရကလည္း ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈမ်ားႏွင့္ မလုံမၿခံဳ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း နမ္ဘီးယားက ဆက္လက္ သုံးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်ဴလာေလာင္ ကြန္းတကၠသိုလ္၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ပါေမာကၡ သစ္သီနန္ပြန္ဆတ္ ဟီးရတ္က လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း ျပႆနာမ်ားကိုသာ ေဇာင္းေပး ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အမွန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Nikkei Asia Review သတင္းမဂၢဇင္း၌ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေကာင္းေတြ ဘယ္မွာလဲ”ဟု အမည္ရသည့္ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ “ကမၻာ့ မီဒီယာမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ တရား မွ်တမႈအတြက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က သူမကို အႀကီးအက်ယ္ ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ျပႆနာေၾကာင့္ သူမႏွင့္ သူမ၏အစိုးရကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ ေနၾကေလသည္”ဟု သစ္သီနန္က ေရးသားသည္။

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျပႆနာကို ျမန္မာအစိုးရ အေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ဘဂၤါလီ ကိစၥ အျငင္းပြားမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေကာင္းသတင္းမ်ား မျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံေပး ေရးသားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲတြင္းႏွင့္ အာဏာရွင္ စနစ္မွ ႐ုန္းထြက္လိုသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာပင္ ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုၿပီး ေဆာင္းပါးကို ယခုလို အဆုံးသတ္သည္။

“သတင္းေတြထဲမွာ ျမန္မာအေၾကာင္း မပါခဲ့ပါက ျမန္မာျပည္အတြက္ သတင္းေကာင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သတင္းေတြထဲ၌ ျမန္မာပါလာၿပီဆိုလွ်င္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေကာင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အသိအမွတ္ ျပဳသင့္သည္။ ယင္းတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ မၾကာခဏ ဆိုသလို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံေနရ၍ ျဖစ္ပါသည္”

F-01

SOURCES : Photo The Voice & MOI

No comments:

Post a Comment