Latest News

Wednesday, December 21, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစုိးရအား ေမာင္းေတာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္က အက်ပ္အတည္းထဲ တြန္းပုိ႔ခဲ့ဟု ဆုိ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစုိးရအား ေမာင္းေတာ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္က အက်ပ္အတည္းထဲ တြန္းပုိ႔ခဲ့ဟု ဆုိ


ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အစိုးရသည္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး အရပ္သားအစုိးရတက္လာၿပီး ၇ လတြင္ ႐ုတ္ျခည္းေပၚေပါက္လာသည့္ ေမာင္းေတာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား အက်ပ္႐ိုက္ေစသည္ဟု နီးစပ္သည့္ သံတမန္အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Nikkei သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

လက္ရွိ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီးသည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္ က တင္းမာသည့္ အေရးယူမႈမ်ား လုပ္မည္လားဆိုသည့္ အခ်က္ အေပၚ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ကုလ အေထြေထြညီလာခံ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္ နားလည္မႈ ေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ ပန္ၾကား ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ယခင္ ကုလအတြင္းေရးမႈးေဟာင္း ကုိဖီအာနန္အားလည္း ရခုိင္ပဋိပကၡ အေျဖရွာေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖဲြ႕စည္း အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။


ျမန္မာအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမည့္ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံရန္ ႏိုင္ငံတကာက တုံ႔ဆိုင္းေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရမည့္ ကိစြတြင္ ကူညီရမည္ကို လက္၀င္လွ်ိဳရန္ ၀န္ေလးေနသည့္ပုံစံ ျပေနသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမည့္ အစီအစဥ္ ဟုဆိုသည့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား ကလည္း ျမန္မာအစိုးရက မြတ္ဆလင္ ၁၂၀,၀၀၀ ၏ ေနထိုင္ရာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ဖယ္ရွား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ျငင္းပယ္သည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္မည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈသည္ ယခုအထိ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။

အနွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္တြင္း တိုင္းျပည္၏ ပထမဆုံး အရပ္သားအစိုးရသည္ စစ္တပ္အေပၚတြင္ ၾသဇာအာဏာ မရွိသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိဟု ေလ႔လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူမ၏ ႏိုင္ငံေရး မူဝါဒမ်ားအစား စစ္တပ္က လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကိုသာ ဒုိင္ခံ ျငင္းဆိုေနရသည္။


ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံသူမ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့ခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို စစ္တပ္က ေလ့လာေနသည္ဟု အစိုးရက ေျပာၾကားသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ICRC ကို အက်ဥ္းသားမ်ားကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ခြင့္ေပးသည့္ ကတိက၀တ္ ျဖစ္သည္။

ICRC က ယခုအခ်ိန္ထိ တရားဝင္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း သံအမတ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သူတို ့ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရကို ေတာင္းခံထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေတြ႕ခြင့္မွာ ယခုထိ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ မရေသးဟု ဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရဲစခန္းမ်ားကုိတိုက္ခိုက္မႈ ျပီးကတည္းက မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသား ၆၀၀ ခန္႔ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ တခ်ိဳ႕ကျပန္လြတ္ျပီး ေမးျမန္းႏွိပ္စက္မႈ ေအာက္တြင္ ေျခာက္ဦးေသဆုံးခဲ့သည္ဟု အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

Sources ; စုိင္းဟန္ The Ladies News

No comments:

Post a Comment