Latest News

Friday, December 16, 2016

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပိုမို အားေကာင္း ခိုင္မာေစရန္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္သုံးရပ္တြင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္း ပါဝင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းက ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိမွသာ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး စင္တာမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တရား႐ုံးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ခ်မ္းေျမ႕သာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးစင္တာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သန္းဝင္း၊ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment