Latest News

Tuesday, December 6, 2016

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (အပုိင္း ၂)


    Mizzima Dialogue TV Show (႐ုပ္သံ)

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

မႏြယ္ဇင္ထက္ ေျပာသြားတာကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ လူထုရဲ႕အသံကုိ ယူသင့္တယ္။ နီးနီးကပ္ကပ္ လူထုနဲ႔ ေနသင့္တယ္လို႔ ေျပာသြားတယ္။ ဆုိေတာ့ ဦးေဝယံေအာင္အေနနဲ႔ေရာ ဒီ သံုးလအတြင္းမွာ ဒါမွမဟုတ္ ရက္ ၄၀ အတြင္းမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေပးသင့့္လဲ။ ဥပမာ Mix ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အေစာတလ်င္လုပ္ရမယ့္ဟာကုိ မလုပ္ပဲနဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားတဲ့ဟာမ်ိဳး ဘာကုိျမင္လဲ။

ဦးေဝယံေအာင္ (အမႈေဆာင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ/ဆရာမမ်ား သမဂၢ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခုနက ေျပာခဲ့သလိုမ်ိဳးပဲေပါ့ေနာ္။ ျပႆနာေတြကေတာ့ ပံုထပ္ေနတယ္။ ဒါေတြက ခ်က္ျခင္းလည္း ရွင္းလုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ စနစ္တက် ရွင္းရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီျပႆနာေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့မျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းတဲ့နည္းေလးေတာ့ သံုးသင့္တယ္။ လယ္ယာေျမျပႆနာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္ကုိပဲ အခ်ိန္ေတြေပးေနရတယ္။ အဲဒါေတြမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ စီမံခန္႔ခြဲမလဲ။ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေနတာက ျပည္သူလူထုက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔ အားလံုး ေစာင့္ဆုိင္းလာခဲ့ရတယ္။ အဲေတာ့ လက္ရွိအစုိးရ ျဖစ္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ျပည္သူလူထုမွာ ဒီ အသိဉာဏ္အားနည္းမႈလည္း ပါမယ္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရတာေတြလည္း ပါမယ္ေပါ့။ သည္းခံႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘူး။

သူတို႔ကေတာ့ အကုန္ေတာင္းမွာပဲ။ သူတို႔ မတရားခံရတာေတြ အကုန္ေတာင္းမယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အစုိးရက ပါးပါးနပ္နပ္နဲ႔ လက္ရွိျပႆနာေတြကုိ ဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ဘယ္လို ေရရွည္စီမံကိန္းေတြ ဆြဲသြားမလဲဆုိတာေပၚမွာ ခုနကေျပာသလုိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ပါဝင္သင့္တယ္။ အဓိကက ယံုၾကည္မႈျပႆနာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ INGO ေတြကို အစိုးရက ျမင္ေနတာက NIGO ေတြက အေထာက္အပံ့ေတြယူတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ သူတို႔ေတြက ႐ုိးသားမႈမရွိဘူး၊ ပြင့္လင္းမႈမရွိဘူး၊ ေနာက္တစ္ခါ နဂိုအာဏာရွင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ NGO ေတြ INGO ေတြဟာ အေထာက္အပံ့ တစ္ခုခုနဲ႔ အာဏာရွင္သက္တမ္းရွည္ရွည္ လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ ယံုၾကည္မႈျပႆနာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ထာဝရရန္သူမရွိ၊ ထာဝရမိတ္ေဆြမရွိ၊ ထာဝရ အက်ိဳးစီးပြားပဲ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ညဏ္ပညာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလုိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လက္ရွိျပႆနာေတြကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့   ေရရွည္အတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာထားရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲခင္ဗ်ာ။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

အဲေတာ့ ေရရွည္အတြက္ စဥ္းစားႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လုိမ်ိဳး စဥ္းစားသင့္သလဲ။ ဘယ္လိုလူေတြရဲ႕ အကူအညီကုိ ယူသင့္သလဲ။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ စကားေျပာသင့္သလဲ။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ၿပိးေတာ့မွ သူတုိ႔ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကုိ ယူသင့္လဲလို႔ ဆရာထင္သလဲ။

ဦးစုိးလႈိင္ဦး

၈၈ မ်ိဳးဆက္/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုသိမ္။

CSO ေတြနဲ႔ေတြ႔မယ္။ ေတြ႔တဲ့အခါမွာလည္း CSO တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းရဲ႕ ေျပာရလုိ႔ရွိရင္ Profile ေပါ့။ သူတုိ႔ရဲ႕ Profile ကုိလည္း သိေအာင္လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ခုနက မႏြယ္ဇင္ထက္ ေျပာသြားသလုိပဲ သူတို႔ တခ်ိဳ႕ေတြမွာ စစ္တမ္းေတြ ေကာက္ထားတာေတြရွိတယ္။ ေကာက္ထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တာလည္းရွိမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သယံဇာတနဲ႔ဆုိင္တာရွိမယ္၊ လယ္ယာေျမနဲ႔ဆုိင္တာရွိမယ္၊ အဲလုိဆီက ရလာတဲ့ Issue ေတြအေပၚမွာ ျပန္သံုးသပ္ရမယ္ေပါ့။ ျပန္သံုးသပ္လို႔ရွိရင္ လုပ္ငန္းတုိးတက္ဖို႔အတြက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီဖြဲ႔တာမ်ိဳး၊ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ လုပ္ၾကမလဲ ဘယ္လုိ Plan ေတြထားၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကမယ္ဆုိတာမ်ိဳး လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေျပာရလုိ႔ရွိရင္ ခုနက ဆရာေဝယံေအာင္ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာ ခ်က္ျခင္းလုပ္ရမယ့္ကိစၥ မလုပ္ျဖစ္တာမ်ိဳးလို႔ ကုိမ်ိဳးသန္႔က ေမးလုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေလး ျဖည့္ေျပာခ်င္တာက လယ္ယာေျမက႑က အဓိကက်တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ NLD အစုိးရ တက္မလာခင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘာေတြေျပာခဲ့လဲဆုိရင္ လယ္သမားအေရးကုိ ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ လယ္သမားအေရးကုိ အခု ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေလးလအတြင္းမွာ တကယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္သလားဆုိေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္တာ ဘာမွမရွိဘူး။

ခုနကေျပာသလို ဆုိးရြားတဲ့ထိခိုက္မႈမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အဲဒီလုိပဲ လယ္ယာေျမကိစၥ ဗဟုိကေတာ့ ဘာေျပာလုိက္လဲဆုိရင္ တပ္သိမ္းလယ္ေျမကအစ ျပန္ေပးတယ္။ လယ္ယာေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ ယူလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ ဘာမွမသိဘူး။ သိခြင့္လည္းမရွိခဲ့ဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ျပတာလည္း မရွိခဲ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ အင္းေလလံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ဒီအတုိင္းပဲ အဲဒီမွာလည္း ဘာေတြျဖစ္လာလဲဆုိရင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကပဲ ဒီဟာကုိ ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္ေနသလိုလို ေနာက္တစ္ခါ ဘာျပန္ျဖစ္ျပန္လဲဆုိေတာ့ တစ္ဖက္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကပဲ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနသလုိ ဘယ္သူက ဒီအေပၚမွာ မဟုတ္တာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာကို ေပၚလြင္ေနတဲ့ဟာမ်ိဳး ျမင္သာေနတဲ့ဟာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘာျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ေရာ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ေရာ အဲဒီအေပၚမွာ ထိေရာက္တဲ့ ဖိအားေပါ့ မမွန္ရင္မွန္တာ မဟုတ္ရင္မဟုတ္တာကုိ ထိေရာက္တဲ့ ဖိအားေပးတာမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူး။

သူတို႔လုပ္တာ မေကာင္းဘူးလို႔မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြက ေကာင္းတယ္။ ဘာလုပ္ ဘာလုပ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေအာက္ေျခမွာ ေနာက္ဆံုးက်ရင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးအေနနဲ႔ အစုအဖြဲ႔ေလးေတြ လုပ္တယ္ဆုိရင္လည္းသိန္း ၃၀ ေအာက္ အင္းလုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ ဟာမ်ိဳး လုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေပၚမွာ မသမာမႈေတြျဖစ္လာတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ လူသာေျပာင္းသြားတယ္ မူမေျပာင္းဘူးဆုိတဲ့ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီဟာေတြကိုလည္း ထိေရာက္တဲ့ဟာနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ပံုစံနဲ႔ လုပ္သင့္တယ္။ အခုတေလာေတာ့ ၾကားလုိက္တယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးကုိ မဟုတ္တာလုပ္ရင္ တရားစြဲမယ္ဘာညာနဲ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မဟုတ္တဲ့ ၾသဇာသံုးေနတာေတြကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာေတြ ရွိပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပႆနာတစ္ခုကုိ ခ်ည္းကပ္လုိ႔ရွိရင္ သူ႔ဘက္ကုိယ့္ဘက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရမွာေပ့ါေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း တုိင္းအစုိးရ အရာရွိေတြကုိ ဖိတ္ၾကားထားေပမယ့္ သူတို႔က မလာဘူး။ သူတို႔မွာလည္း ေျပာစရာ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္မွာေပါ့။ သူတုိ႔ မအားလပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ မလာႏုိင္ဘူးဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ဖက္တည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ သူတို႔မွာလည္း အခက္အခဲ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတုိ႔ေနရာကို ကုိယ္စား ဝင္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဘာအခက္အခဲေတြ ရွိေနမယ္လို႔ ထင္လဲ။

ဦးေဝယံေအာင္ (အမႈေဆာင္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ/ဆရာမမ်ား သမဂၢ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ ့အစုိးရဆုိတာကို အားလံုးျပည့္စံုတဲ့ အသိပညာရွင္ အတက္ပညာရွင္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ လံုးဝ မယံုၾကည္ဘူး။ သူတုိ႔ဟာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္။ ျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ အရာရာေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္။ နံပါတ္တစ္ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတာပဲ။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္သူလူထုၾကားမွာ တကယ္ရွိေနတဲ့ လူထုကုိယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ လူထုကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါက်ေတာ့ သူတုိ႔မွာ ဗဟုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရဲ႕ မူဝါဒေတြကလည္း ရွိတယ္။ အဓိက တကယ္ ေဒသတြင္းမွာရွိတယ္ ႐ုိးသား သစၥာရွိတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဟုတ္ကဲ့ ဆရာဦးသန္းဝင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေမးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာဖို႔ ျပည္သူလူထုကေန အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြထားၿပီးေတာ့မွ ပံ့ပုိးေပးခဲ့တာေတြ ရွိတယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ လက္တေလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွ်ာ္လင္သေလာက္ကုိ ျဖစ္မလာေသးဘူးဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထပ္ၿပီးေတာ့မွ ဘာေတြမ်ား ဟုတ္ၿပီ ေနာက္ လူထုက ျမင့္ျမင့္မားမားထားလ်က္နဲ႔ ဒီေလာက္ထိ ျဖစ္မလာဘူးဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ ေရွ႕တစ္လွမ္း ထပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဘာေတြမ်ား ဆက္ျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။

ဦးသန္းဝင္း

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ကြန္ရက္

ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ရန္ကုန္မွာ ခဏခဏျဖစ္ေနတဲ့ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ကကားတစ္စင္း ရပ္သြားရင္ ေနာက္ကကားေတြ ဆင့္တုိက္တာ မၾကာခဏ ၾကားေနရတယ္။ အဲေတာ့ လူထုက ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ အရွိန္အဝါ မ်ားေနတယ္။ ေရွ႕က လူထုရဲ႕တာဝန္ကုိ ယူၿပီးေတာ့ ႐ုန္းကန္ရတဲ့ အစုိးရရဲ႕ အရွိန္အဝါက ေႏွးေနတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေနာက္ကကားေတြက ေက်ာ္တက္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္တိုက္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္ရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္လာတက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳၿပီးေတာ့ ဒီဟာေတြကုိ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တကယ့္နီးနီးစပ္စပ္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ယံုယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ျပည္သူေတြအပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာသံုးရပ္ကုိ ကုိင္စြဲၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။

ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ကိစၥရပ္ေတြမွာ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွာ လူအုပ္စုဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သြားတာကအစ အခုထိ တရားခံ မေဖာ္ႏုိင္ေသးတာဟာ ဒါဟာ အဓိက စိန္ေခၚေနတဲ့ ျပႆနာပဲ။ ျပည္သူလူထု လက္ညိႇဳးထုိးစရာ ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လုိမ်ိဳး ထိထိေ၇ာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္သြားမလဲ။ ဒါလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မစည္ကားအပ္တဲ့အရပ္ တရား႐ံုးကုိ သြားၾကည့္စမ္းပါ တခ်ိဳ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုေတြ႔ရတာ ဒီေရေတာကုိ ျဖတ္ဆီးလုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ တရားစြဲခံရတာ ဒီအထဲမွာ ကိုထြန္းထြန္းဦးလည္း ပါပါတယ္။ အခု လယ္သမားေတြကုိ တရားစြဲထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဟုိတေလာကလုပ္တဲ့ ဝပ္ေရွာပ့္ေလးတစ္ခုမွာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဆယ္ႏွစ္အထက္ ဒီေရေတာက သူမ်ားခုတ္ၿပီး မီးေသြးဖုတ္သြားတာ။ အဲဒါကို ဝင္ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့ လယ္သမားေတြက ၇ ႏွစ္ ၈ ႏွစ္ အမေတာ္ေၾကးတုိ႔ဘာတုိ႔ ထုတ္ၿပီးေတာ့ စိုက္တဲ့အထိျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒါ လပြတၱာမွာျဖစ္တာ။ အခု တရားစြဲထားၿပီးၿပီ။ ဒီလုိဟာမ်ိဳးေတြက မျဖစ္သင့္တဲ့ဟာေတြ။

အဲေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးနဲ႔ ယံုၾကည္ကုိးစားထားတဲ့ အစုိးရပါလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သက္ေသျပဖို႔အတြက္ ျပည္သူဘက္ကရပ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္ မ်က္ႏွာမူၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (အယ္ဒီတာ)

Mizzima Media Group

ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတဲ့စကားေတြကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ၿခံဳငံု သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျပႆနာကို မရွင္းႏုိင္ေသးပဲနဲ႔ ဖြံ႔႔ၿဖိဳးေရးကုိ မသြားႏုိင္ေသးဘူး ဒီက ရွိခဲ့တဲ့ျပႆနာကုိေတာင္ မရွင္းႏုိင္တဲ့ အေနအထားကုိ ေတြ႔ေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လူငယ္ေတြရဲ႕အျမင္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေမးပါရေစ။ ဗဟုိအစုိးရကေတာ့ လူငယ္မူဝါဒေပါ့ေနာ္ လူငယ္ေတြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔အတြက္ လူငယ္မူဝါဒေတြ ေရးဆြဲေနတာေတြရွိတယ္။ လူငယ္ေတြကိုလည္း ပါဝင္ေပးဖို႔ ေျပာတယ္ေပါ့။ ဆုိေတာ့ ဒီဧရာဝတီတုိင္းအေနနဲ႔ေရာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးလအတြင္းမွာ လူငယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြဆီက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၿပီးေတာ့ မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီအစိုးရ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဘယ္ေလာက္ထိ နီးစပ္လာၿပီလဲ။

မႏြယ္ဇင္ထက္

ဧရာဝတီ လူငယ္ကြန္ရက္

လူငယ္မူဝါဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ထဲက ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရကလည္း နားေထာင္ခဲ့တာမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအစုိးရ တက္လာတဲ့အခါမွာ သူက လူငယ္မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆုိၿပီးေတာ့ ဒီ ရက္ ၁၀၀ ထဲကုိ ထည့္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီမွာမွတစ္ဆင့္ လူငယ္ေတြကုိ ဖိတ္ေခၚတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒီ သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ ပညာရွင္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲနဲ႔ လူငယ္ေတြကုိယ္တုိင္က ေရြးခ်ယ္တဲ့ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြ လူငယ္ေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖုိ႔ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာပါဝင္တဲ့သူေတြေရာ အျခား က႑စံုမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြေရာေပါ့။ ဒါေတြကုိ ဖိတ္ေခၚတာေတာ့ ေကာင္းတဲ့တစ္ခ်က္ ေတြ႔ရတယ္။

 ၿပီးေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ လူငယ္ရဲ႕မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ လူငယ္က႑အေနနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးမွာ သူတုိ႔ေတြ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ထည့္တာမ်ိဳးေတြ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မတို႔ေတြ သတင္းစာေတြမွာ အပုိင္းတုိေလးေတြ ထည့္တာမ်ိဳး ဒါမ်ိဳးေလးေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးတာေတြ ထည့္ေပးတာေတြကုိ ေတြ႔ရတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနနဲ႔ဆုိရင္ လူငယ္ေရးရာမူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လူငယ္မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ကၽြနမတုိ႔သြားၿပီးေတာ့ ေတြ႔တဲ့အခါမွာ အေတြ႔ခံတယ္။ ေဆြးေႏြးတယ္ နားေထာင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သီးသီးသန္႔သန္႔ႀကီးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္မူဝါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ ဘယ္လုိမ်ိဳး စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြရွိတယ္ ဘယ္လိုမ်ိဳးဟာေတြ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ေတြ ရွိလဲဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးေတြ စိတ္ဝင္စားတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြေတာ့ မရွိပါဘူး။
Mizzima

အပိုင္း (၁) ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၾကည့္႐ႈ႕နိုင္ပါသည္ ။
http://www.timeayeyar.com/2016/12/blog-post_6.html

No comments:

Post a Comment