Latest News

Tuesday, December 20, 2016

နတ္ေတာ္လႏွင့္ ပဲြေတာ္မ်ား

နတ္ေတာ္လႏွင့္ ပဲြေတာ္မ်ား

ေဆာင္းပါး-ေဒါက္တာေမာင္ေျဖ

နတ္ေတာ္လသည္ နတ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚေပါက္လာသည္ဆုိ၏။ ဤလတြင္ နတ္တုိ႔ ေပ်ာ္ျမဴးေလ့ရွိ၍ 'နတ္ေပ်ာ္လ'ဟုဆုိရာမွ နတ္ေတာ္လျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိ၏။

'နတ္ေတာ္လေရာက္ ေကာက္ဆြေပါက္' ဟု ဆုိစကားရွိ၏။ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ေရႊဝါေရာင္ေကာက္လိႈင္းစည္းတုိ႔ကုိ လွည္းျဖင့္တုိက္၍ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းခြင္ တလင္း သို႔အေရာက္ သယ္ေဆာင္လာၾက၏။ ေကာက္လိႈင္းပုံမွ ေကာက္ျပန္႔ခင္း၍ ႏြား၊ ကြၽဲမ်ားျဖင့္ စပါးနယ္ရ၏။ နင္းနယ္ၿပီးေသာ ေကာက္ျပန္႔မ်ားကုိ ေကာက္႐ုိးတျခား၊ စပါးတျခားျဖစ္ေအာင္ လယ္ယာလုပ္သားႀကီးတုိ႔က ေကာက္ဆြေပးရျခင္းျဖစ္၏။

ေရွးေခတ္က စစ္မက္အဂၤါျပည့္စုံေစရန္ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္စသည္တုိ႔က အဓိက ျဖစ္၏။ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္ျပည့္စုံေသာ တုိင္းျပည္က စစ္ေရးစစ္ရာတြင္ အသာရရန္ မ်ား၏။ ေရွးေခတ္က ျမန္မာဘုရင္တုိ႔သည္ နတ္ေတာ္လတြင္ ဆင္ဖမ္းပဲြကုိ တခမ္း တနားက်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတာင္ငူေခတ္ စာဆုိအေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မင္း ေဇယ်ရၲမိတ္က ဖဲြ႕ဆုိခဲ့၏။
နတ္ေတာ္လတြင္ ေရွးျမန္မာဘုရင္တုိ႔သည္ စစ္ဘက္၊ စာေပဘက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္တြင္ ထူးခြၽန္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ မင္းညီမင္းသား၊ မွဴးမတ္စသည္တုိ႔အား ဘဲြ႕ ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိ၏။ ထုိသုိ႔ ဘဲြ႕ႏွင္းသဘင္ပဲြ ဆင္ယင္က်င္းပ ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ စစ္သူရဲေကာင္း၊ စာေပသူရဲေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ထူးခြၽန္ သူမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးရာေရာက္သျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္အက်ဳိးရွိေသာ ပဲြေတာ္မ်ဳိးျဖစ္၏။
ေဝါဟာရလီနတၴပကာသနီဆရာႀကီးက ပူေဇာ္ပသေသာ နတ္ေတာ္အေၾကာင္းကုိ ႏွစ္မ်ဳိးဖြင့္ဆုိထား၏။ ပထမတြင္ 'ေဂါဇာေနမင္း၊ ၿဗိၧာခ်င္း၍' အစခ်ီိေသာ ဟိတ ကာရီက်မ္းလကၤာကုိ ကုိးကား၍လည္းေကာင္း၊ 'သဇင္ပြင့္ေပၚ၊ လနတ္ေတာ္ကား၊ ပူေဇာ္ႀကီးစြာ၊ မင္းဆရာတုိ႔၊ မဟာပိႏၷဲ၊ ေကြၽးၿမဲစီရင္၊ ေရႊႀကိဳးငင္လ်က္'ဟူေသာ ဦးေအာင္ႀကီး၏ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီလူးတားကုိ ေထာက္၍လည္းေကာင္း ကၻာဦး ကာလက နတ္ေတာ္လတြင္ မဟာပိႏၷဲနတ္မင္းကုိ ပူေဇာ္ပသေလ့ရွိၾကသည္ဟု ဖြင့္ဆုိ ၏။

မဟာဂီရိနတ္ပဲြႏွင့္ မဟာပိႏၷဲနတ္ပဲြ

ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစု၏အိမ္တြင္ ၾကြက္ၿမီးပါေသာအုန္းသီး၌ ရွာနီရွာျဖဴတုိ႔ကုိ ပတ္၍ ကုိးကြယ္သည့္ နတ္ေမာင္ႏွမရွိ၏။ ထုိနတ္ေမာင္ႏွမကုိ 'အိမ္တြင္းနတ္'ဟူ၍ ေခၚ၏။ ယင္းနတ္ေမာင္ႏွမအနက္ ေမာင္ေတာ္နတ္အား ပုပၸားေတာင္ႀကီး၌ ကနား ရ၏။ ထုိေတာင္ႀကီး၌ပင္ ေနသည္ကုိစဲြၿပီး ေတာင္ႀကီးေမာင္ေတာ္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ မဟာဂီရိ(မဟာႀကီးေသာ+ဂီရိ=ေတာင္)ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏွမေတာ္နတ္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေတာင္ႀကီးရွင္ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾက၏။

ရာဇဝင္အဆုိအရ သကၠရာဇ္ ၂၂၆ ခုႏွစ္ ပုဂံ ေသလည္ေခ်ာင္မင္းလက္ ထက္မွစ၍ မိဖုရား၊ မွဴးမတ္ဗုိလ္ပါမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂံျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတုိ႔သည္ နတ္ေတာ္လသုိ႔ေရာက္လွ်င္ ပုပၸားေတာင္သုိ႔တက္ၿပီး ကြၽဲျဖဴ၊ ႏြားျဖဴ၊ ဆိတ္ျဖဴ၊ ၾကက္ျဖဴ၊ ေသရည္ေသရက္စားပဲြမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ပသၾက၏။ ထုိမင္းလက္ထက္မွစ၍ ပုဂံမင္းအဆက္ဆက္တုိ႔သည္ ပုပၸားေတာင္သို႔တက္ၿပီး မဟာဂီရိနတ္ပူေဇာ္ပဲြကုိ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။

မွန္နန္းမဟာရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးကုိ ေထာက္႐ႈ၍ မဟာဂီရိနတ္သည္ ပင္းယေခတ္၌ နန္းတြင္းနတ္အျဖစ္ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နတ္ကုိးကြယ္ မႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ဖက္စြန္းသုိ႔ ေရာက္လာတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ဘုရင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တုိ႔သည္ မင္းအာဏာျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကရသည္ကုိ ျမန္မာ့ သမုိင္းမ်ား၌ ေတြ႕ရွိရ၏။
အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္က လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏အိမ္ေရွ႕တြင္ နတ္အိမ္ငယ္ မ်ားေဆာက္လုပ္၍ နတ္႐ုပ္မ်ားသြင္းကာ ေန႔စဥ္ အစားအစာမ်ားကုိတင္၍ ပူေဇာ္ ေလ့ရွိ၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္းမဟာဂီရိ နတ္ေမာင္ႏွမတုိ႔ ထင္ရွားေခတ္စားေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ အေနာ္ရထာမင္းသည္ မင္းမိန္႔ျဖင့္ ထိုနတ္အိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ေစ၍ ပုဂံသူပုဂံသား တုိ႔သည္ မင္းမိန္႔ကုိ မေတာ္လွန္ဝံ့ၾကေပ။ နတ္႐ုပ္တုိ႔ကုိ သံႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္တဲြကာ ပုဂံ ေရႊစည္းခုံဘုရား တစ္ေနရာ၌ စုထားေစ၏။ ယခုတုိင္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္၏ တစ္ ေထာင့္တြင္ ၃၇ မင္းနတ္႐ုပ္မ်ား ရွိ၏။

ပုဂံသူပုဂံသားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အိမ္တြင္း၌ အုန္းသီးမ်ားဆဲြကာ နတ္တုိ႔၏ကုိယ္စား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပူေဇာ္ပသျခင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ထားၾက၏။ ယင္းအခ်ိန္မွစၿပီး မဟာဂီရိနတ္သည္ အိမ္တြင္းသုိ႔ ေရာက္သြားဟန္ရွိ၏။

အိမ္တြင္းတြင္ အုန္းသီးခ်ိတ္ဆြဲ၍ ကိုးကြယ္ေသာနတ္ကို အိမ္တြင္းမင္းမဟာဂီရိဟု ေခၚဆိုေန၏။ အုန္းသီးစိမ္းကို နတ္အုန္းသီးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ပသထားျခင္းျဖစ္၏။ မဟာဂီရိနတ္မွာ စံကားပင္တြင္ခ်ည္ေႏွာင္၍ ဖိုက်င္ထိုးၿပီး အသတ္ခံရ၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ မီးကိုအလိုမရွိ။ မီးေရာင္ကိုပင္ အျမင္မခံလို။ မီးေရာင္မထိေအာင္ ကာဆီး ထားရ၏။ အုန္းသီးစိမ္းေရသည္ မီးေလာင္ခံရသူတို႔ကို အပူသက္သာေစ၏။ ယင္းအဓိပၸာယ္ျဖင့္ မဟာဂီရိနတ္ကို အုန္းသီးစိမ္းျဖင့္ ပူေဇာ္ပသထားျခင္းျဖစ္၏။ ရွာနီရွာျဖဴမွာ နတ္ေခါင္းေပါင္းမ်ားအျဖစ္ ပူေဇာ္ထားေသာ နတ္အသံုးအေဆာင္ မ်ားျဖစ္၏။
သကၠရာဇ္ ၉၁၈ ခု ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္တြင္ နတ္ကိုးကြယ္ပသမႈတို႔သည္ အလြန္ ၾကမ္းတမ္းလာ၏။ မင္းမိန္႔ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းတားျမစ္ ဖ်က္ဆီးယူရ၏။ ထိုအခ်ိန္ မွစၿပီး မဟာဂီရိနတ္ေမာင္ႏွမအား သက္သတ္လြတ္ေဘာဇဥ္ အာဟာရမ်ားျဖင့္ ပူေဇာ္ပသရ၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နတ္ေတာ္လ၌ မဟာဂီရိနတ္ေမာင္ႏွမအား ပူေဇာ္ပသမႈသည္ ဗုဒၶဝါဒႏွင့္မကိုက္ညီ၍ တစ္စတစ္စ ကြယ္ပသြား၏။

ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ နတ္ေတာ္လက်ေရာက္ေသာအခါ မဟာပိႏၷဲနတ္ကိုသာ ရထားတင္ဆြဲေစၿပီး ပူေဇာ္ပူသၾက၏။ ဒုတိယအင္းဝ ေခတ္ဦးပိုင္း နတ္ေတာ္လတြင္ မဟာဂီရိနတ္ပြဲအစား မဟာပိႏၷဲနတ္ပြဲကို ရာသီပြဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င္းပသည္ဟု ခန္႔မွန္းရ၏။

မဟာပိႏၷဲနတ္မင္းသည္ နတ္ႀကီးငါးပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ပရမီသြာ နတ္မင္းႀကီး၏မိဖုရား ဟာရီနီမည္ေသာ ဥမၼာေဒဝီမွ ဖြားျမင္ေသာသား ျဖစ္၏။ ဖခင္ ပရမီသြာနတ္မင္းႏွင့္ တူ၏။ ကြဲျပားျခားနားေစလို၍ လည္ပင္း၌ ဆည္းလည္းဆြဲ ထား၏။ စႏၵကုမာရဟုလည္း ေခၚ၏။ ဥေဒါင္းယာဥ္ကို စီး၏။ ဇမၺဴဒီပါ ေတာင္မ်က္ႏွာ အရပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္ျဖစ္ေသာ စိန္႔တိုင္းတြင္လည္း ေကာင္းေနသည္ဟု ေလာကပညတၱိက်မ္း၌ ဆို၏။

တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ေမြးဖြား၍ အစြယ္တစ္ေခ်ာင္းရွိေၾကာင္း၊ ဆင္မ်က္ႏွာႏွင့္တူေၾကာင္း၊ လွံလက္နက္စြဲကိုင္ ေၾကာင္း၊ ဥေဒါင္းယာဥ္ရွိေၾကာင္း၊ နတ္စစ္သူႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သကၠတအဘိဓာန္၌ ဖြင့္ၾက၏။ အမရေကာသ အဘိဓာန္က်မ္းတြင္ မဟာပိႏၷဲနတ္၏ အမည္မ်ားကို ဝိနာယက စသည္ျဖင့္ ရွစ္မ်ဳိးျပဆိုထား၏။

ဘိုးေတာ္မင္းတရား ေမးေလွ်ာက္၍ ပထမေမာင္းေထာင္သာသနာပိုင္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး ေျဖဆိုေတာ္မူသည့္ အေမးေတာ္ေျဖက်မ္းတြင္ မဟာပိႏၷဲနတ္ ပူေဇာ္ နည္းကို ပၪေဒဝတာက်မ္း၊ တျၲသာရက်မ္းတို႔ႏွင့္အညီ ဤသို႔ျပဆိုထား၏။ ဖ်င္ပုဆိုး တြင္ ပြင့္ခ်ပ္ရွစ္ခု၊ ဝတ္မႈန္ရွစ္ဆန္ပါေသာ ပဒုမၼာၾကာကိုေရးၿပီး ယင္းအခ်ပ္ရွစ္ခုႏွင့္ အလယ္ဝတ္မႈန္တြင္ မာန္ကိုးပါးကိုခ်ကာ ေဒါင္းယာဥ္ပ်ံရထားေပၚ၌ အသီးသီး ရပ္လ်က္ နတ္ပင့္မၲာန္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္၍ နတ္ကို ရထားေပၚသို႔ပင့္ရ၏။ ခ်ဳိးေရ၊ ေသာက္ေရတို႔ကို ပသရ၏။ တစ္ဖန္ နံ႔သာရည္၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ သစ္သီး၊ အခ်ဳိအခ်ဥ္၊ ႏြားႏို႔ထမင္း၊ အေဖ်ာ္မ်ားႏွင့္ ကြမ္းတို႔ကို ပူေဇာ္ရ၏။ ထို႔ေနာက္ ပုဏၰားရွစ္ေယာက္ တို႔က ဂါထာရြတ္ဖတ္ရွိခိုးၿပီး ဆုေတာင္းဆုပန္ျပဳၾကရ၏ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထိုမဟာပိႏၷဲနတ္ ပူေဇာ္ပြဲမွာ ႐ိုးရာပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္ မ်ားအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပြဲေတာ္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသို႔ေသာပြဲေတာ္ကို 'ဆယ္ႏွစ္ ျဖာငယ္၊ ရာသီဓႏု၊ ေရႊဟသၤာလဲ၊ တာရာျဖဴလို႔၊ ေဇယ်ဴငယ္ျဗဟၼာ၊ ေဟမၲမို႔၊ မဟာ ပိႏၷဲ နတ္မင္းပြဲမွာ ေကြၽးၿမဲပူေဇာ္ လနတ္ေတာ္ကို ႐ႈေမွ်ာ္တိမ္ဆီ မိဂသီလဲ၊ ခါညီမြန္း လယ္ ထြန္းေရာင္ျခည္ျခယ္ေသာအခါ၊ နတ္ေရႊဝဥကင္မွာ ဂမုန္းအင္သဇင္မင္း ငယ္က သင္းလွတယ္ေလး'ဟူ၍ မဟာအတုလမင္းႀကီးက လြမ္းခ်င္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

စာဆိုေတာ္ပြဲ

မ်က္ေမွာက္အခါတြင္ နတ္ေတာ္လတြင္ နတ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္ဓေလ့ ပေပ်ာက္၍ စာဆိုေတာ္ပြဲသာလွ်င္ က်င္းပလာၾကသည္။ စာဆိုေတာ္ပြဲသည္ ဘုိးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ကပင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ စာဆိုေတာ္လအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္ေန႔ကို စာဆိုေတာ္ေန႔ဟုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ ၾကသည္။

စာေပသည္ အႏုပညာအားလံုး၏ ကိန္းဝပ္ရာျဖစ္သည္သာမက ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ၏ အသက္ေသြးခဲျဖစ္သည္။ အသိလိမၼာ၊ ဉာဏ္ပညာ ထြန္းကားေစရန္ အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည့္ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ထိုမီး႐ွဴးတန္ ေဆာင္ျဖစ္သည့္ စာေပမ်ားကို ေရွးေရွးေသာ က်မ္းျပဳအေက်ာ္အေမာ္ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိ၊ စာေပပညာရွိႀကီးမ်ားက ေရးသားလမ္းၫႊန္ ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား တည္တံ့ထြန္းကား ျပန္႔ပြား ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တည္တံ့ေနျခင္းမွာလည္း ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္းဝမွသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေတြးအေခၚ၊ အလိမၼာ၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည္တို႔ကို ေပထက္တြင္ေရးျခစ္၍ မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ ေက်ာက္ထက္တြင္ထြင္း၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ ပံုႏွိပ္ မွတ္တမ္းတင္သည္။ စကားေျပ၊ ကဗ်ာစသည့္ အေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ျပဳစုထားခဲ့သည္။ ထုိစာေပတို႔အား စာေပပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာမွီျငမ္း မွတ္တမ္းတင္၍ ဆည္းပူး ေလသည္။
ယခုေခတ္အခါတြင္ကား နတ္ေတာ္လသည္ နတ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္သည့္လ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး က႑အသီးသီးတြင္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ အသက္ဝိညာဥ္ ျဖစ္သည့္ စာေပကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျမႇင့္တင္လ်က္ရွိသည့္ အခါသမယ နတ္ေတာ္လဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ။

Sources ; MOI

No comments:

Post a Comment