Latest News

Monday, December 26, 2016

" အိုဘားမားေခတ္လြန္အေမရိကန္တပ္မေတာ္ႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးအခင္းအက်င္း "

" အိုဘားမားေခတ္လြန္အေမရိကန္တပ္မေတာ္ႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးအခင္းအက်င္း "

အပိုင္း (၁)

လတ္တေလာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနေသာ ကိစၥတခုမွာ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ရုရွားဟက္ကာမ်ားကိုသံုး၍ထိုးေဖါက္ၿပီး ထရမ့္ပ္အႏိုင္ရရန္ ရုရွားသမၼတပူတင္မွ ေနာက္ကြယ္မွေန၍ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကိစၥအား  ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး႒ာန (CIA) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (FBI) တို႔မွေထာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ျပန္လည္စိစစ္မႈျပဳလုပ္မည္ဟု သမၼတအိုဘားမားမွ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍သာ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အား ရုရွားမွထိုးေဖါက္ေနခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာခဲ့ပါက ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကတည္းက မေဖၚထုတ္ပဲ မိမိအႏိုင္ရၿပီးမွသာ ဘာေၾကာင့္ထုတ္ေဖၚလာသလဲဟု ထရမ့္ပ္မွေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္ လံုး၀အႏိုင္ရမည္ဟု လူတိုင္းနီးပါးကထင္ေၾကးေပးယူဆခဲ့ၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါရုရွားကိစၥကို ထုတ္ေဖၚရန္သင့္ေသာ္လည္း အိုဘားမားအစိုးရမွလိုလားေထာက္ခံသည့္ ဟီလာရီမွအသာစီးရေနေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥအားသတင္းအေမွာင္ခ်ခဲ့ၿပီး မထင္မွတ္ပဲ ယခု ထရမ့္ပ္အႏိုင္ရသြားေတာ့မွသာ အိုဘားမားအစိုးရမွ အသံထြက္လာသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ရုရွားဟက္ကာမ်ားေၾကာင့္ (၂၀၁၆) ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္အေရးနိမ့္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္မ်ားအေနႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲၸတြင္သာမကပဲ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ပါ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္အေရးနိမ့္ခ့ဲရျခင္းကို ေထာက္ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အရံႈးမွာ ၄င္းတို႔ိအေပၚတြင္ အေမရိကန္ျပည္သူလူထု၏ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့လာျပီး ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု ႐ု႐ွားသမၼတပူတင္မွလည္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ အိုဘားမားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ (၈) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွထြက္ေပၚလာေသာရလာဒ္ကို အိုဘားမားကိုယ္တိုင္ေရာ၊ ဟီလာရီကလင္တန္အပါအ၀င္ ဒီမိုကရက္မ်ားခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလိုသမိုင္းတြင္သည့္ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္မ်ားအေနႏွင့္ အိုဘားမားအစိုးရ၏ ရွစ္ႏွစ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္၊ (၂၀၁၆) ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ပ္မွအႏိုင္ရရွိခဲ့ေ႐ု႐သာ သမၼတေနရာအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ (၁၃) ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ (၆၉) ေနရာ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေနရာ (၁၁) ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ (၉၁၃) ေနရာႏွင့္ ၄င္းတို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ျပည္နယ္အလိုက္လႊတ္ေတာ္စုစုေပါင္း ျပည္နယ္ (၃၀) တြင္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔မွအပိုင္တြက္ထားေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မရႈမလွအေရးနိမ့္သြားခဲ့ရျခင္းမွာ ဒီမိုကရက္မ်ားအတြက္ အထိအနာဆံုးျဖစ္သြားခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ အဓိကလက္သည္တရားခံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သမၼတအိုဘားမား၊ ကလင္တန္ေမာင္ႏွံႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႔၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားမမွန္ေသာေၾကာင့္ ယခုလိုသမိုင္းတြင္သည္ထိ အေရးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း  တာ၀န္ယူလိုစိတ္ထက္ အိုဘားမားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးဘ၀မေသေစရန္အတြက္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းလိုၾကေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္မ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔ရံႈးပြဲ၀င္ခဲ့ၾကရျခင္းအတြက္ ေခါင္းစဥ္တပ္ရမည့္ တရားခံရွာပံုေတာ္ဖြင့္ေနျခင္းမွာ ယေန႔ထိအဆံုးမသတ္ႏိုင္ေသးပဲ ပါတီတြင္းတြင္လည္း နာက်င္ခါးသီးမႈမ်ား၊ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈမ်ား၊ မုန္းတီးရန္လိုမႈမ်ား၊ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမ်ားအျပည့္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္လမ္းေပ်ာက္ေနၾကဆဲျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ (၅၄) ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၂၄၇) ေနရာတို႔အား လူမ်ားစု Majority ႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္လုံုးအားထိန္းခ်ဳပ္ထားသလို၊ ျပည္နယ္ေပါင္း (၅၀) အနက္မွ (၃၃) ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေနရာမ်ားကိုလည္း ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားမွရရွိထားသည့္အျပင္၊ ၄င္းတို႔အနက္မွ (၂၅) ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအားလံုးကို ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားမွ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ထား၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း (၃၂) ခုမွာလည္း ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားမွရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔အနက္မွ ျပည္နယ္ (၁၅) ခု၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ား၏ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။

ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ISIS အေရးတို႔အပါအ၀င္ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အေရးအခင္း၊ ယူကရိန္းအေရးေနာက္ပိုင္း ရုရွားမွဥေရာပတြင္ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း စေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနခ်ိန္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္အဆံုးသတ္ေတာ့မည့္ အိုဘားမားအစိုးရမွ ၄င္းအစိုးရသက္တမ္း (၈) ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္တပ္မေတာ္အား အင္အားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး  ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ခ်ည့္နဲ႔ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားမွဆိုၾကသည္။ အိုဘားမားအစိုးရအေနႏွင့္ ယခင္အစိုးရမ်ားႏွင့္မတူပဲ အေမရိကန္စစ္ဘက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကိုေက်ာ္၍ အေသးစိတ္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (Micromanaging) မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ဂိတ္စ္လက္ထက္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိတဦးမွ ေဘာင္ေက်ာ္၍ အာဖဂန္နစၥတန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္အထူးစစ္ဆင္ေရး႒ာနခ်ဳပ္တြင္ ၄င္းႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဖုန္းတပ္ဆင္ထားသည္အား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းဖုန္းလိုင္းအား ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဂိတ္စ္မွအမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ဂိတ္စ္အားဆက္ခံေသာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးပဲန္နက္တာႏွင့္ ပဲန္နက္တာအား ဆက္ခံေသာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေဟဂယ္လ္တို႔မွလည္း အိုဘားမားအစိုးရ၏ အလြန္အကြ်ံ Micromanage လုပ္ေနမႈအား ထုတ္ေဖၚသတိေပးခဲ့ၾကသည္။ ေဟဂယ္လ္ႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္တို႔အၾကား မေက်လည္မႈမ်ားသိိသိသာသာရွိခဲ့ၿပီး (၂၀၁၄) ႏွစ္ကုန္တြင္ ေဟဂယ္လ္ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

အိုဘားမားအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအေနအထားအား (၂၀၁၆) ဇန္န၀ါရီလတြင္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ သမၼတအိုဘားမား၏ "State of the Union" မိန္႔ခြန္းတြင္ လူအမ်ားလက္ခုပ္တီးအားေပးေနခ်ိန္တြင္ လက္ခုပ္မတီးပဲရႈတည္တည္ျဖင့္ၾကည့္ေနေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အကဲခတ္ႏိုင္ပါသည္။
အိုဘားမားအစုိးရ၏ သက္တမ္း (၈) ႏွစ္အတြင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စုစုေပါင္း (၁၉၇) ဦးအား အနားေပးခဲ့၍ ၄င္းတို႔အနက္မွ (၃၇) ဦးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တန္းတပ္မႈးႀကီးမ်ား၊ FBI (ျပည္ေထာင္စုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕)၊ NSA (ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး႒ာန)၊ CIA (ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး႒ာန) ၊ DIA (တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး႒ာန) စသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားအၾကားတြင္ မေက်လည္မႈမ်ား သိသိသာသာသာရွိခဲ့သည္။ အိုဘားမားအစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ ထိပ္တန္းတပ္မႈးႀကီးမ်ားအနက္မွလူသိသူအခ်ဳိ႕မွာ ထရမ့္ပ္အစိုးရသစ္၏ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္အေရြးခံထားရေသာ ယခင္အလယ္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/မရိန္း ဂ်ိမ္းစ္မက္တစ္ (ၿငိမ္း)၊ ယခင္ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/မရိန္း ေဂ်ာ္န္ကယ္လီ (ၿငိမ္း)၊ ယခင္အလယ္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ CIA ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/ၾကည္း ေဒးဗစ္ပီးထေရးရပ္စ္ (ၿငိမ္း)၊ ယခင္အာဖဂန္နစၥတန္ရွိအေမရိကန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတပ္ဖြဲ႕တပ္မႈးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/ၾကည္း စတဲန္ေလမက္ခရစၥတယ္လ္ (ၿငိမ္း)၊ NSA ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/ေရ မိုက္ခ္ေရာဂ်ားစ္ႏင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး႒ာန (DIA) ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/ၾကည္း မိုက္ခ္ဖလင္းန္ (ၿငိမ္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထရမ့္ပ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖလင္းန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအၾကံေပး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္တစ္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကယ္လီမွာ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ပ္မွ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ ထူးျခားမႈတရပ္မွာ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ပ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရၿပီးသည္ႏွင့္ DNI ဟုေခၚေသာ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဂ်ိမ္းစ္ကလက္ပါ (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး/ေလ-ၿငိမ္း) မွ အိုဘားမားအစိုးရသက္တမ္းကုန္သည္ႏွင္ အနားယူေတာ့မည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အဖတ္ဆည္မရေအာင္ျဖစ္ေနေသာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား၏သိကၡာကိုဆယ္လိုၿပီး အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ရန္ကို ခပ္ေပါ့ေပါ့အေနအထားခ်ျပလိုေသာ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအား အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ျခိမ္းေျခာက္မႈအႏ ၱရာယ္ကို အေလးအနက္ထားေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖလင္းတို႔အၾကား မေက်လည္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖလင္းအား အိုဘားမားမွလံုး၀မႏွစ္ၿမိဳ႕ခဲ့ပဲ၊ ဂ်ိမ္းစ္ကလက္ပါမွတဆင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖလင္းအား (၂၀၁၄) တြင္ ဖိအားေပးႏႈတ္ထြက္ေစခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အီရန္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အီရန္ႏိုင္ငံအား ယံုၾကည္မႈမရွိေသာ အလယ္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္တစ္အား၊ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယားအေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုေသာ အိုဘားမားႏွင့္ ၄င္း၏အနီးကပ္အၾကံေပးဗယ္လာရီဂ်ားရက္တို႔အေနႏွင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္တစ္အား ဖိအားေပးႏႈတ္ထြက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္  အနာဂတ္ကာလတြင္ မဲရရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္သူမ်ားကို အေရးယူရမည့္အစား အကာအကြယ္ေပးေနေသာ သမၼတအိုဘားမားအေနႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကယ္လီကိုလည္း အျမင္မၾကည္လင္ခဲ့ေပ။

မၾကာေသးမီကလည္း လက္ရွိ NSA ညႊန္ၾကားေရးမႈးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမိုက္ခ္ေရာဂ်ားစ္အားအနားေပးရန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကာတာႏွင့္  အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႈးကလက္ပါတို႔မွ အိုဘားမားအားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေနအထားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္အား အနားေပးရန္အဆင္မေျပေသးသျဖင့္ ၄င္းအားဆက္လက္ခန္႔ထားခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္ ထရမ့္မွေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္မွ ၄င္း၏အထက္အရာရွိမ်ားကို အသိေပးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းအားအိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တန္းအစိုးရအရာရွိအခ်ဳိ႕မွ အျမင္မၾကည္လင္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအတြက္ အေရးပါလွေသာ ႒ာနႀကီး (၂) ခုျဖစ္သည့္ NSA ႏွင့္ "မဟာဗ်ဴဟာစစ္႒ာနခ်ဳပ္" (Strategic Command) ၏လက္ေအာက္ခံဌာနျဖစ္ေသာ "ဆိုင္ဘာစစ္႒ာနခ်ဳပ္" (Cyber Command) တို႔အား ပူးတြဲကိုင္တြယ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႈးကလက္ပါအေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္၏ ဦးေဆာင္မႈအား သေဘာမက်ပဲ ထို႒ာနႏွစ္ခုအား သီးျခားစီခြဲထုတ္လိုၿပီး NSA အား အရပ္သားညႊန္ၾကားေရးမႈးကိုသာ ဦးေဆာင္ေစလိုသည္ဟုဆို၏။ ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္အတြက္ ထရမ့္ပ္မွေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီးထေရးရပ္စ္ (သို႔မဟုတ္) ယခင္သမၼတဘုရွ္လက္ထက္တြင္ CIA ျပင္ပအၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ ႏွင့္ HP ကုမၸဏီ၏ ယခင္ CEO ျဖစ္ေသာ ကာလီဖီေယာ္ရီနာတို႔အား "အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး" (DNI) အျဖစ္တာ၀န္ေပးေကာင္းေပးႏိုင္သည္ဟု သတင္းထြက္ေနသလို၊ အိုဘားမားအစိုးရမွ အနားေပးလိုေသာ NSA ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္ကိုလည္း ၄င္းေနရာတြင္ပင္ ဆက္လက္ခန္႔ထားလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

(၂၀၁၆) ဒီဇင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတအိုဘားမားမွ ပယ္ခ်မႈမျပဳႏိုင္သည့္ "Veto Proof" မဲအေရအတြက္ျဖစ္ေသာ ( ၉၂ မဲ - ၇ မဲ) ျဖင့္ " ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္အက္ဥပေဒ" (NDAA FY-2017) အား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အိုဘားမားအစိုးရမွေတာင္းခံခဲ့သည့္ ပမာဏထက္ ေဒၚလာသန္း (၉) ေထာင္တိုး၍ ေဒၚလာသန္းေပါင္း (၆၁၉) ဘီလ်ံခ်ေပးခဲ့ၿပီး တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အားကိုလည္း အိုဘားမားအစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အင္အားထက္ (၂၃၀၀၀) တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဥပေဒအား သမၼတအိုဘားမားမွ လတ္တေလာ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မတတ္သာပဲ လက္မွတ္ထိုးအတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္စစ္မႈထမ္းမ်ား၏လစာအား တိုးေပးရန္အား အိုဘားမားမွကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ၄င္းဥပေဒအရ စစ္မႈထမ္းမ်ားအားလံုးကို မျဖစ္မေန လစာ (2.1%) တိုးေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ NDAA 2017 အရ NSA ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရာဂ်ားစ္မွ ကြပ္ကဲေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာစစ္႒ာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ႒ာနျဖစ္ေသာ ဆိုင္ဘာစစ္႒ာနခ်ဳပ္အား သမၼတေလာင္းထရမ့္ပ္လက္ထက္တြင္ Combatant Command (တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာစစ္႒ာနခ်ဳပ္) အသစ္တခုအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအေရအတြက္ျဖစ္သည့္ တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာစစ္႒ာနခ်ဳပ္ စုစုေပါင္း (၉) ခုမွ တခုထပ္တိုးၿပီး (၁၀) ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္ "Unified Combatant Command" ဟုေခၚသည့္ တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (၉) ခုဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ၄င္းတို႔မွာ အာဖရိကစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (AFRICOM)၊ အလယ္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (CENTCOM)၊ ဥေရာပစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္  (EUCOM)၊ ေျမာက္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (NORTHCOM)၊ ေတာင္ပိုင္းစစ္နယ္၀ွမ္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (SOUTHCOM)၊ ပစိဖိတ္စစ္နယ္၀ွမ္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (PACOM)၊ အထူးစစ္ဆင္ေရးစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (SOCOM)၊ မဟာဗ်ဴဟာစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (STRATCOM)၊ ပို႔ေဆာင္ေရးစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (TRANSCOM) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤစစ္႒ာနခ်ဳပ္ (၉) ခုအနက္မွ ကမာၻတဝွမ္း႐ွိ အာဖရိက၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဥေရာပႏွင့္ ပစိတ္ဖိတ္ေဒသမ်ား၌ "Area of Responsibility" မ်ား သတ္မွတ္ပိုင္းျခားထားေသာ စစ္႒ာနခ်ဳပ္မ်ားမွာ ကမာၻတခုလံုးအား ပထ၀ီသြင္ျပင္အရ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ "Theater" ဟုေခၚသည့္ "စစ္နယ္၀ွမ္းဇုန္" မ်ားအား တာ၀န္ခံၾကရ၍ ၄င္းတို႔အား "Theater Commander" ဟုေခၚေသာ စစ္နယ္၀ွမ္းမႈးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ၀ါရင့္ထိပ္တန္းတိုက္ခိုက္ေရးတပ္မႈးႀကီးမ်ားမွကြပ္ကဲသည္။ က်န္စစ္႒ာနခ်ဳပ္မ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔၏သီးျခားစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအရဖြဲ႕စည္းတည္ရွိေသာ စစ္႒ာနခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ စစ္႒ာနခ်ဳပ္ (၉) ခု၏ စစ္႒ာနခ်ဳပ္မႈးမ်ားအား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (Commander-in-Chief, CINC) အျဖစ္သတ္မွတ္၍ အာဖရိက၊ ဥေရာပ၊ ပစိတ္ဖိတ္၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း စစ္နယ္၀ွမ္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၏လက္ေအာက္တြင္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ၊မရိန္း စစ္လက္ရံုး (၄) ခု၏ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ တပ္ေတာ္မႈးမ်ားမွကြပ္ကဲေသာ တိုက္ပြဲ၀င္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ မရိန္းတပ္မ်ားရိွသည္။ ဤစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားစံုညီအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ၊မရိန္း-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားမွ အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမွတဆင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထုမွေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွသာ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစိန္ေခၚမႈမ်ားတိုးသထက္တိုးလာေနေသာ ယေန႔ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးအေနအထားအရ လက္ရွိသမၼတအိုဘားမားမွ အေမရိကန္တပ္မေတာ္အား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွျဖင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည့္ သမၼတေလာင္းထရမ့္ပ္အေနႏွင့္လည္း အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ စစ္လက္ရံုးအသီးသီးအား  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား၊ စစ္ေလယာဥ္မ်ား၊ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရးစနစ္၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား စသည္တို႔ကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ အဆိုျပဳထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္တခုမွာ လက္ရွိအားျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ (၁၉.၈) ထရီလီယံ ရွိေနခ်ိန္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ဘီလ်ံနာသမၼတေလာင္းထရမ့္ပ္အေနႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံုစီမံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္လံုးတြင္ ထရမ့္ပ္၏အဆိုိအား သံသယရွိသူမ်ားစြာရွိေန၏။ ေရတပ္အတြက္လက္ရွိစစ္ေရယာဥ္အစင္း (၂၇၀) ေက်ာ္မွ (၃၅၀-၃၅၅) စင္း သို႔တိုးျမွင့္ရန္၊ မရိန္းတပ္အင္အားကို လက္ရွိတပ္ရင္းစုစုေပါင္း (၂၄) ရင္းမွ (၃၆) ရင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ၾကည္းတပ္အင္အားကို လက္ရွိအင္အား (၄) သိန္းေက်ာ္မွ (၅၄၀၀၀၀) သို႔လည္းေကာင္း၊ ေလတပ္အတြက္ စစ္ေလယာဥ္သစ္ (၁၂၀၀) အားျဖည့္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဒံုးက်ည္အေရအတြက္ထပ္မံျဖည့္တင္းရန္ႏွင့္ ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္မ်ားကို သမၼတေလာင္းထရမ့္ပ္မွအဆိုျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ "Budget Contro Act of 2011" ဟုေခၚသည့္ "အသံုးစရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈဥပေဒ" ၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလာဒ္အျဖစ္ (၂၀၁၃) တြင္စတင္ခဲ့ေသာ "Sequestration" ဟုေခၚသည့္ အလိုအေလ်ာက္အစိုးရအသံုးစရိတ္ ျဖတ္ေတာက္မႈအရ လာမည့္ (၁၀) ႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဒၚလာဘီလ်ံ (၁၀၀၀) မွ ဘီလ်ံ (၄၅၀) ခန္႔မွာ  ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၄င္းကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္မႈအား အဆံုးသတ္မည္ဟု ထရမ့္ပ္မွကတိျပဳခဲ့ၿပီး (၂၂.၁၀၂၀၁၆) တြင္ ဗာဂ်ီးနီးယားကမ္းေျခတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့စဥ္ကလည္း ေဒသ၀င္ေငြ၏ သံုးပံုတပံုအား စစ္ဘက္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေနေသာ ဗာဂ်ီးနီးယားကမ္းေျခေဒသေန အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္မႈမွ အက်ဳိးခံစားၾကရလိမ့္မည္ဟု ထရမ့္ပ္မွဆိုခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွ ေဖါင္းပြေနသည့္ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏ ၱရားစနစ္အားျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ မလိုအပ္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကိုအဆံုးသတ္၍လည္းေကာင္းႏွင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ရရန္ရွိေနေသာအခြန္မ်ားကိုေကာက္ယူ၍လည္းေကာင္း အဆိုပါကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္ပ္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ထရမ့္ပ္မွအဆိုျပဳခဲ့ေသာေနရာမ်ားမွ ရရွိမည့္ေငြပမာဏမွာ Sequestration ေၾကာင့္ျဖတ္ေတာက္ခံရမည့္ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္း (၄၅၀) ၏သံုးပံုႏွစ္ပံုေအာက္သာရွိေနေသးသည္ဟု ထရမ့္ပ္၏အဆိုပါစီမံခ်က္အား ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီတရပ္မွ ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရမည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ေသာ သမၼတေလာင္းထရမ့္ပ္အေနႏွင့္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ေရြးေကာက္ပြဲရံပံုေငြ တ၀က္ခန္႔မွ်သာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း "Make America Great Again" ဆိုေသာေဆာင္ပုဒ္ပါ ဦးထုပ္မ်ားအား ေရာင္းၿပီး၊ (၁၆) လခန္႔သာရွိေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအား ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဘီလ်ံနာတဦးျဖစ္၍ လိုအပ္ေသာကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အား ၄င္းအေနႏွင့္ မည္သို႔ရယူမည္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာျဖစ္စဥ္တခုမွာ မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ဟန္႔တားရန္လုပ္ေဆာင္မည့္ ထရမ့္ပ္အစိုးရ၏ "မြတ္စလင္မွတ္ပံုတင္" (Muslim Registry) ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ သမၼတအိုဘားမားမွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 9/11 အၿပီး သမၼတဘုရွ္လက္ထက္တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး၊ အိုဘားမားမွ ၄င္း၏လက္ထက္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္တြင္ရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း (၂၄) ႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ လူ၀င္လူထြက္မ်ားအားစိစစ္သည့္ "National Security Entry-Exit Registration System" (NSEERS) ဟုေခၚေသာ "ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၀င္/ထြက္မွတ္ပံုတင္စနစ္" အား ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ (၂၄) ႏိုင္ငံမွ မြတ္စလင္မ်ားအားပစ္မွတ္ထားသည့္ ဤစနစ္အား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ အိုဘားမားမွ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္၌ ရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳမီအခ်ိန္ထိ NSEERS အရ လူေပါင္း (၁၃၀၀၀) ခန္႔အား ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထရမ့္ပ္အစိုးရ၏ နံပတ္တစ္ဦးစားေပးေခ်မႈန္းမည့္ပစ္မွတ္မွာ ISIS အပါအ၀င္ အစၥလာမ္မစ္ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔ေနာက္မွကပ္လိုက္သည့္ပစ္မွတ္မ်ားမွာ မကၠဆီကိုႏွင့္ လက္တင္အေမရိကန္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ မူးယစ္ဂိုဏ္းမ်ား၊ လူဆိုးဂို္ဏ္းမ်ား၊ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား၊ တရားမ၀င္က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထိုကိစၥမ်ားကိုကိုင္တြယ္မည့္ အဓိကတာ၀န္ရွိၾကသူမ်ားမွာ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၊ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္သမား စသည့္ေ၀ါဟာရမ်ားကို အၿပီးေဖ်ာက္ဖ်က္လိုေသာ အိုဘားမားအစိုးရ၏ အမ်က္ရွျခင္းကိုခံခဲ့ၾကရ၍ ေခ်ာင္ထိုးခံခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယခုထရမ့္ပ္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာမည့္ မရိန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္တစ္၊ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာမည့္ မရိန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကယ္လီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအၾကံေပး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖလင္းန္ တို႔ျဖစ္လာၾကျခင္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္၏ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ အလွည့္အေျပာင္းတခုျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ISIS အဖြဲ႕အားအၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအား ျမွင့္တင္မည္ဟုဆိုလာၿပီး လာမည့္ဇန္န၀ါရီ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ထရမ့္ပ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွသာ ဦးေဆာင္ရသည္ကိုႏွစ္သက္ၿပီး၊ အီရတ္တြင္ Residual Force မထားခဲ့ပဲ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တြင္ ISIS အဖြဲ႕အားေမြးဖြားေစခဲ့ကာ အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ပို၍အားေကာင္းေစခဲ့ေသာ အိုဘားမားအစိုးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနအထားတြင္ ရပ္တည္သြားမည့္ အလားအလာရွိသည္ဟုယူဆရသည္။

Sources; စစ္ႏွင့္ႏိူင္ငံေရးစာစုမ်ား

No comments:

Post a Comment