Latest News

Tuesday, October 25, 2016

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္စီမံကိန္း မွန္ကန္ေသာ စနစ္သစ္၊ ပုံစံသစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္


Wednesday, October 26, 2016
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံႏွင့္တကြ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းအတြက္ ဗိသုကာဆြဲပုံႏွင့္ ဒီဇုိင္း ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခု ဖိတ္ေခၚက်င္းပခဲ့ရာ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အုိးအိမ္အေဆာက္အအုံ အေပၚဆံုးထပ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာအသင္း႐ုံးခန္း၌ ပဏာမအဆင့္အေနျဖင့္ အသင့္ ေတာ္ဆုံး ဒီဇုိင္းသုံးခုကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒီဇုိင္း ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခုိင္အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကုိယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဗိသုကာပညာရွင္ ႏွစ္ဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္ ပညာရွင္တစ္ဦးတုိ႔ ပါဝင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ တင္သြင္းလာေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဗိသုကာဆြဲပုံ ၂၂ ပုံကုိ စိစစ္ အကဲျဖတ္ၾကသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၂၂ ပုံ အနက္မွ အေကာင္းဆုံး ဒီဇုိင္းသံုးခုကုိ ပဏာမဆင့္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းအတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကတည္း က တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာအသင္းသုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံကာ ဗိသုကာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုံမွန္အားျဖင့္ ယခင္ကဆုိလွ်င္ အေဆာက္အအုံစီမံ ကိန္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထ႐ုိက္တာကုိ တင္ဒါျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူ တင္ျပသည့္ ပုံစံျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ၾကသည့္စနစ္ထက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ ပုံစံႏွင့္ ဒီဇုိင္းကုိ စိတ္တိုင္းက် ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ထုိပုံစံအတုိင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထ႐ုိက္ကုိ တင္ဒါေခၚ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဆုိသည့္ စနစ္သည္ ပြင့္လင္းကာ တည့္မတ္မွန္ကန္သည့္ လမ္းသစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဗိသုကာအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒-၁ ဦးေမာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

လုိအပ္သည့္ ပုံစံႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထ႐ုိက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မွန္ကန္တိက်မႈအတြက္ ပုိမုိစိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ကန္ထ႐ုိက္ ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္သစ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ကာ ပထမဆုံးစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ အေျမာ္အျမင္ရွိမႈသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူး အမွန္တကယ္ရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာၾကားသည္။
ယေန႔ ပထမအဆင့္ပုံစံ သုံးခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမဳိ႕တြင္ ေနာက္ဆုံး ဆန္ခါတင္အဆင့္ ဗိသုကာပုံစံကုိ ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆုရသည့္ ဒီဇုိင္းကုိ အေသးစိတ္ေရးဆြဲေစကာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
MOI Webportal Myanmar
(အမ္ဂ်ီစီအက္စ္)

No comments:

Post a Comment