Latest News

Friday, October 14, 2016

“စပ္ကူးမတ္ကူး ဒို႕အေရး …..”


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ အင္း ကိစၥၿပသနာမ်ားေတာ္ေတာ္ေၿဖရွင္းရသည္။
အဓိကၿဖစ္သည္က ေရေပၚေရလွ်ံ ေရလုပ္သားငယ္မ်ား ႏွင့္ အင္းသားၾကီးတို႕အၾကား မေၾကလည္ၾက
သည့္ၿပသနာၿဖစ္သည္။
မည္သူ႕ဘက္ကိုမွ် ဘက္မလိုက္လိုသည့္အတြက္ သူတို႕ႏွစ္အုပ္စုၾကား ဥပေဒကို ၾကားခ်ကာ အေသးစိတ္ေလ့လာခဲ့မိသည္။
ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို အေသးစိတ္ရွာေဖြဖတ္ရႈၾကည့္ၿပီး ယခုၿပသနာ၏
ဇာစ္ၿမစ္ကိုေၿမလွန္ရွာေဖြၾကည့္မိသည္။

ၿပသနာ၏ဇာစ္ၿမစ္သည္ အင္းသားၾကီးမ်ား အာဏာပိုင္ဆိုသူမ်ားႏွင့္ေခတ္အဆက္ဆက္ေပါင္း၍ ေဒသခံအရပ္သူအရပ္သားမ်ားကို အႏိုင္က်င့္ခဲ့ၿခင္းကစတင္ခဲ့သည္။
ေငြမ်ားတရားႏိုင္ေခတ္တြင္ အင္းသားၾကီးမ်ားသည္ အာဏာကိုပိုင္စိုးခဲ့သည္။
အင္းသူၾကီးဆိုသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ ႏွင့္ တြဲၿမင္ႏိုင္သည္က ထိုသူသည္ သူေဌးၾကီး အၿမတ္ၾကီးစားၾကီး ၿဖစ္သည္ဆိုၿခင္းပင္။
ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာမွာရွိသည့္ အင္းေရၿပင္ကိုၾကည့္ၿပီး ရြာသူရြာသားတို႕ထမင္းငတ္ခဲ့ၾကရသည္။

ငါးမမွ်ားရ ပိုက္မခ်ရ…မိလွ်င္ ဖမ္းသည္….အခ်ဳပ္ခ်သည္….။
ငံု႕ခံယံုကလြဲ၍ ေခၚစရာအေဖကမရွိ….
နာမယ္ဆိုလွ်င္လည္း နာက်ည္းခ်င္စရာ…
အင္းသူၾကီးဆိုသူမ်ားကလည္း မိုးေကာင္းတုန္းရြာခဲ့ယံုတင္မက ေလၿပင္းပါၿပင္းၿပင္းတိုက္ခဲ့ၾကသည္…
အခုေတာ့ သူတို႕ေခတ္ကုန္ခဲ့ေလၿပီ….။

……………………………………………………………………………

အင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ေၿပာမည္ဆိုလွ်င္ အင္းတြင္
အင္းၾကီး ႏွင့္ အင္းေလးဟူ၍ အတန္းအစား ႏွစ္ရပ္ခြဲရေပမည္။
အင္း ေလးဟူသည္မွာ သိန္း ၃၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္း အင္းမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။
အင္းၾကီး ဆိုသည္မွာ သိန္း ၃၀ မွစကာ သိန္း ၁၀၀ ၂၀၀ ၃၀၀ ၄၀၀ ၈၀၀ သိန္း ရာေထာင္ခ်ီတန္သည့္ အင္းမ်ားကို ဆုိလိုသည္။ တနည္းအားၿဖင့္ အင္းၾကီးမ်ားကို ဂရန္အင္း ဟု ေခၚေလ့ရွိၿပီး အင္းေလးမ်ားကို ဘံုစားအင္း တႏိုင္တပိုင္အင္းမ်ားအၿဖစ္ေခၚေလ့ရွိသည္။
ဂရန္အင္းမ်ားကို ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ ၃ ႏွစ္ၿဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာအင္းမ်ားကိုေတာ့ ေၾကးတိုင္အင္းဟုေခၚသည္။

တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအတြက္ အင္း ခြန္ေငြ အမ်ားဆံုးရွာေဖြေပးေနသည္မွာ
ထိုအင္းၾကီး/ေၾကးတိုင္အင္းမ်ား မွၿဖစ္သည္။
အင္းေလလံဆဲြသည့္ရာသီသည္ ငါးဖမ္းရာသီကုန္ဆံုးၿပီးသည့္ မတ္လကုန္တြင္ ဆြဲေလ့ရွိၾကသည္။
ေလလံဆြဲသည့္အခါတြင္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ၿဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည္။
ေလလံေအာင္ၿပီးေသာ အင္းသားၾကီးသည္ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ အင္း ကို ငါးကန္တစ္ခုသဖြယ္ၿဖစ္ေအာင္
မိမိ အင္း အတြင္းမွ ငါးမ်ား အၿပင္ ေခ်ာင္းေၿမာင္းထဲသို႕လြတ္ထြက္မသြားေစရန္အတြက္ ေမွ်ာတိုင္မ်ားစိုက္ကာ
ငါးထြက္ေပါက္မ်ားကို ယင္းလိပ္မ်ား ပုိက္ခ်ပ္မ်ားကာဆီးၿခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရေပသည္။

ထို႕ၿပင္ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ အင္းေရကန္ထဲသို႕ ငါးသားေပါက္မ်ား၀ယ္ယူ၍ စိုက္ထုတ္ေမြးၿမဴၿခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရေပသည္။
အလြယ္ကူဆံုးေၿပာရလွ်င္ စက္မ်ားၿဖင့္ငါးကန္တူးေဖာ္ၿပီး ငါးကန္လုပ္သူမ်ားသည္ ငါးသားေပါက္မ်ားထည့္ရံုအၿပင္ ငါးမ်ားၾကီးထြားရန္အတြက္ ငါးစာေကၽြးၿခင္းကိုပါလုပ္ေဆာင္ရေပသည္။
အင္းၾကီးမ်ား တြင္ေတာ့ ငါးသားေပါက္မ်ားသည္ အင္းအတြင္းရွိ ေရညွိေရေမွာ္ သဘာ၀အစားစာမ်ားကို ရွာေဖြစားေသာက္ၾကသည့္အတြက္ ငါးမ်ားသည္ သဘာအတိုင္းၾကီးထြားၾကသည္။

သိန္း ရာေထာင္ခ်ီတန္သည့္ အင္းၾကီးမ်ားတြင္ ေဒသခံအရပ္သူ အရပ္သားမ်ား
စား၀တ္ေနေရးေၿပလည္ေစရန္ဆုိကာ မည္သည့္ေနရာသည္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား အလကားရွာေဖြဖမ္းဆီနိုင္သည့္ေနရာၿဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ငါးဖမ္းလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက အတိအက်သတ္မွတ္ေပးရသည္။

ထို႕အၿပင္ မည္သည့္ေနရာသည္ အင္းသားၾကီးသာလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ေနရာဆိုသည္ကိုလည္း အတိအက်သတ္မွတ္ေပးရသည္။
ႏွစ္ေယာက္စလံုး စည္းမေက်ာ္လွ်င္ စည္းကမ္းလိုက္နာလွ်င္ မည္သည့္ၿပသနာမွ် ၿဖစ္စရာမရွိေပ။

………………………………………………….

သို႕ေသာ္ မိုးေကာင္းစဥ္အခ်ိန္က ကိုေရႊအင္းသားၾကီးမ်ားသည္ ေလာဘေဇာ တက္ကာ အားလံုးကို အပိုင္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။ မည္သည့္ေနရာကိုမွ် ရွာေဖြခြင့္ ဖမ္းဆီးခြင့္မေပးခဲ့။
ပိုင္သည္ ႏိုင္သည္ဆိုကာ အနိုင္က်င့္ခဲ့ၾကသည္။
အခုေတာ့…အခုေတာ့…သူတို႕ေခတ္ကုန္ေလၿပီ…ေခတ္ေၿပာင္းခဲ့ေလၿပီ….။

………………………………………………….

ေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿခင္းႏွင့္အတူေရာက္ရွိလို႕လာသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ အႏိုင္က်င့္ခံတို႕ ရင္ဖြင့္ၾကေလၿပီ။
ရလွ်င္ရ မရလွ်င္ခ်။ ဖ်က္သိမ္းပစ္။ ေၾကးတိုင္အင္းေတြဖ်က္သိမ္းပစ္။
အစြန္းသည္ က်ကြဲတတ္သည္။

အင္းသားၾကီးသည္ လည္သည္။ ဥာဏ္ေၿပးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း သူေဌးၿဖစ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္လို႕ရ၍ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ သူေခါင္းေထာင္လွ်င္ ေခါင္းကြဲရံုမက ေခါင္းပါၿပဳတ္
သြားႏိုင္သည္ကို ရိပ္စားမိသည္။
ေၿခတစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္သည္။
သူေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေပးသင့္တာေတြ ေလွ်ာ့သင့္တာေတြေလွ်ာ့လာသည္။

လုပ္ပါ။ ေပးပါတယ္။ ဖမ္းပါ။

သူ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဧရိယာ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေဒသခံမ်ားစား၀တ္ေနေရးေၿပလည္ေစရန္
ေပးအပ္ရမည္ဟုဆိုလာသည္။
သိသည္။ ပါးတာမွ ပါးပါးေလး။
ရပါတယ္ လုပ္ပါ လုပ္ပါ ခြဲေပးပါတယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုလည္း ေပးပါတယ္။
သို႕ေသာ္ၿငားလည္း ၂၀ သည္ ၁၀၀ မဟုတ္ဟုဆိုကာ ဒို႕အေရးမ်ားဆက္လာေတာ့သည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရး - ဒို႕အေရး
ေၾကးတိုင္အင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး - ဒို႕အေရး
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရး - ဒို႕အေရး

ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး ဒို႕အေရး…………..

အင္း ဥေပဒအရ ေရလုပ္သားငယ္မ်ားသည္ မိမိ၏ရပိုင္ခြင့္မဟုတ္သည့္ အင္းသားၾကီး၏တရား၀င္လုပ္ပိုင္
ခြင့္ရဧရိယာအားေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ားမီးႏိုင္ လူမ်ားလူႏိုင္ဆိုသည့္ ထံုးကိုယူကာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဖ်က္သိမ္း
ပစ္မွသာလွ်င္ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုလွ်င္ေတာ့
သိန္းရာေထာင္ခ်ီတန္ သည့္ အင္းၾကီးမ်ားအားလံုးကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ားအား ေရာ့ အင့္
လုပ္ေပေတာ့ကြာဆိုၿပီး ေပးပစ္လိုက္ရံုသာရွိေတာ့သည္။

ဇာနည္ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္

ဓါတ္ပံု။ ။ အင္တာနက္။No comments:

Post a Comment