Latest News

Sunday, September 11, 2016

တာ၀န္ခ်ိန္ ျပင္ပေဆးခန္းမွာရွိေနတဲ ့ဆရာ၀န္မ်ားအေရးယူခံရေတာ့မည္


မ်ိဳးမင္းပိုင္
Messenger Journal
တာ၀န္ခ်ိန္တြင္ ျပင္ပေဆးခန္းတြင္ ရွိေနေသာ ဆရာ၀န္မ်ားကို ၀န္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူသြားမယ္လို ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ ့လူမွဳေရး၀န္ၾကိးေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကေျပာပါတယ္။
ဆရာ၀န္မ်ားက လိုအပ္ေနတဲ ့အခ်ိန္မွာ သူတို ့ရဲ ့ျပင္ပ ေဆးခန္းေတြမွာရွိေနျပီးေတာ့ ေဆးရံုးလာဖို ့ လိုအပ္ေနတဲ ့ကိစၥေတြေဆးရံုး မလာရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆး အေရးယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ ့ ၄င္းကေျပာပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန ့ကျပဳလုပ္တဲ ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအ၀းမွာ ေရၾကည္ မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသၾကီးလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးညြန္ ့၏ျပင္ပလူနာဌာနမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု ၏ လိုအပ္ခ်က္ အား သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အစီအစဥ္အား ေမးျမန္းမွနွင့္ဆက္စပ္၍ ယင္းကဲ ့သို ့ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ဥပေဒအရ ျပင္ပေဆးခန္းမ်ား ကို ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတြင္ သာဖြင့္လွစ္ကုသခြင့္ရွိပါတယ္။

ရံုးခ်ိန္ျပင္ပမွာပဲဖြင့္ခြင့္ရွိတယ္ သို ့ေသာ္ ေဆးရံုးမ်ားကိုအေရးေပၚလူနာမ်ားေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး ကိုလာေရာက္ကုသေပးရမွာပါ လို ့လည္း ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကေျပာပါတယ္။
အစိုးရအဖြဲ ့အေနနဲ ့ဒီလိုမ်ိဳးဆရာ၀န္ေတြကို  လုပ္ခြင့္ရွိပါတယ္ အေရးယူခြင့္ရွိတယ္ ျပႆနာကဘာလည္းဆို ၀န္ထမ္း ဘယ္၀န္ထမ္းမဆို လူမွဳစာရီတ္ေတြမကာမိဘူးမလံုေလာက္ဘူး မကာမိေတာ့ပိုက္ဆံရဖို ့ အပိုလုပ္ ရွာတာပဲ တစ္ခ်ို ့ကပညာနဲ ့ရွာတယ္ ပညာနဲ ့မရွာနိုင္တဲ ့သူကရုန္းထဲမွာ ရွာတယ္ ရွာပံုရွာနည္းမတူဘူးေပါ့ အဲ ့ေတာ့ နွစ္မ်ိဳးစလံုးကစည္းကမ္းနဲ ့ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာပဲ တစ္ခုရွိတာက ဆရာ၀န္ေတြကို ဒီလို သြားလုပ္ရင္ ရုန္းထဲထိုင္ျပီး လုပ္ေနတာထိုင္ၾကည့္ေနတာမလုပ္ဘူးလားဆိုတာလည္းေျပာလာေလ ့မယ္ အဲ ့ေတာ့ အားလံုးကိုသာတူညီမ်ွေအာင္ စီစဥ္ရမယ္ လို ့အျငိမ္းစားဆရာ၀န္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။
ဆင္ရဲ ခ်ို ့တဲ ့ေသာေက်းလက္ေနသမ်ားမွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား မွာလည္း ျပင္ပေဆးခန္းကိုသာအားကိုးေနရျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြရွိေနျပီး တစ္ခ်ို ့ေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားေဆးကုသမွဳပင္မခံယူနိုင္ေၾကာင္းလည္းဦးမ်ိဳးညြန္ ့ကေျပာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မွဳ ထိေရာက္စြာပံ ပို ့ကူညီနိုင္ရန္ျပင္ ပလူနာဌာနမ်ားကိုလည္း အစိုးရက တတ္နိုင္သေလာက္ တိုးျမွင့္ကူညီေပးဖို ့လည္း ေဒါက္တာမ်ိုးညြန္ ့ကလြတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းခဲ ့ပါတယ္။
ျပည္သူ ့ေဆးရံု မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ ့က်န္းမာေရး၀န္းထမ္း မ်ား၏ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္မွဳမ်ားကိုလည္း သက္ေသအေထာက္အထားနဲ ့တင္ျပတိုင္ၾကားဖို ့လည္း ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးက ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။
သက္ေသအေထာက္အထားနဲ ့တင္ျပတိုင္ၾကားမွဳရွိပါက ဌာနတြင္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျပီးထင္ရွားပါက ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ ့အေရးယူမွာျဖစ္တယ္လို ့ ၄င္းကဆိုပါတယ္.။
ျပည္သူလူထု ကိုက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ အျပည့္ အ၀ေပးနိုင္ရန္မွာ လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဆရာဆရာမမ်ား ဆရာ၀န္မ်ားကိုလည္း ျပည့္မီေအာင္ ခန္ ့ထားေပးေရးမွာအစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ဆရာ၀န္စုစုေပါင္း ၁၁၅၂ ဦး ခန္ ့ထားရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ၆၁၄ ဦးသာခန္ ့ထားနိုင္ျပီး အဆိုပါ ဆရာ၀န္မ်ားထဲတြင္ ဘြဲလြန္ တက္ေရာက္ေနေသာဆရာ၀န္ မွာ(၈၀)ဦးရွိပါတယ္။
ထိုနည္းတူစြာ တိုက္နယ္ေဆးရံု အေရအတြက္ (၉၅) ခု တြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ဦး  ၁၈၉ ခန္ ့ထားရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း  လက္ရွိတြင္ (၉၂)ဦးသာ ခန္ ့ထားနိုင္သလိုသူနာျပဳဆရာမ ၃၀၃၆ ဦးအကန္ ၁၃၄၄ ဦးကိုသာခန္ ့ထားနိုင္ပါေသးတယ္။

အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားတိုးျမွင့္ ခန္ ့ထားေရးနဲ ့ က်န္းမာေရးအသံုးစာရိတ္ တိုးျမွုင္ ့ေပးနိုင္ဖို ့ ျပည္ေထာင္အစုိးရနဲ ့ ညွိနွုိုင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို ့ ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးကဆိုပါတယ္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားအားဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳမ်ား
ရွိခဲ ့သလို က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားတိုင္ၾကားမွဳမ်ားလည္း ရွိခဲ ့ပါတယ္။
။      ----------------------။

ေဆးရံု၀န္ထမ္းေတြအတြက္ေတာ့ ဒီသတင္းဟာ သတင္းဆိုးတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နိုင္သလို ၀န္ၾကိးအေနနဲ ့ ၀တၱရားပ်က္ကြက္တဲ ့က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းေတြကို တကယ္ေတြ ့လာရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးအေရးယူမလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ ၊ခုလိုေဆာင္ရြက္မွဳအေပၚ ျပည္သူေတြအတြက္ၾကိဳဆိုပါတယ္ ။တစ္နိုင္ငံလံုးက ေဆးရံုေတြ အားလံုးအခုလိုေဆာင္ရြက္နိုင္ရင္  ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ အစိုးရရဲ ့က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မွဳေတြ ပိုရနိုင္မယ္လို ့ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္.။
ဘဘမ်က္မွန္ (မက္ဆင္ဂ်ာ)
  • ေညာင္တုန္းဆားမေလက္ အရက္ခ်က္စက္ရံု
  • ေျမာင္းျမ အ.ထ.က(၇) ေက်ာင္း၊ ပထမတန္း(က) အမႊာညီမ ၂ ဦး အားဆရာမတစ္ဦးမွ ႏွိပ္          စက္ျခင္း 


1 comment:

  1. အေရးယူတယ္ဆိုတာ အျပစ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္းေတာ့ မဟုတ္ပါေစနဲ႔ဗ်ာ၊ ဌာနတစ္ခုမွာ ျပသနာရွိတယ္ဆိုတိုင္း ျပသနာရဲ့ အရင္းအျမစ္ကို ေဖြရွာ ျပဳ ျပင္ မွသာ အေရးယူတယ္ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ျပည့္စံုမွာေပါ့။ ဆရာဝန္ေတြကို အေရးမယူ၊ အရာမသြင္းခဲ့တာလည္း ၾကာခဲ့ေပါ့ဗ်ာ။ ေပးသမွ် လခေလးနဲ႔ ေလာက္ေအာင္စား၊ ခိုင္းတာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကဆိုတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားပံုစံမ်ဳိးထက္ ျပသနာမွန္သမွ် အတူဝိုင္းဝန္း စဥ္းစားေျဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္၊ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္္မႈမ်ဳိးျဖစ္မွသာ ဆရာဝန္နဲ႔ လူနာေတြရဲ့ အခက္အခဲကို နားလည္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း..........

    ReplyDelete