Latest News

Tuesday, August 2, 2016

ဘိုးဘြားမ်ားျခံခတ္ရာတြင္ကူညီခဲ့သည့္ ၅တန္းႏွင့္ ၉တန္းေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကို ပုသိမ္စာရင္းစစ္ဌာနမွအမွဳဖြင့္

ဘိုးဘြားမ်ားျခံခတ္ရာတြင္ကူညီခဲ့သည့္ ၅တန္းႏွင့္ ၉တန္းေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကို ပုသိမ္စာရင္းစစ္ဌာနမွအမွဳဖြင့္

No comments:

Post a Comment