Latest News

Sunday, August 7, 2016

7-8-2016 ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာစီမံကိန္း ျပည္သူ႕သေဘာဆႏၵ ေကာက္ခံပြဲ၀၇.၀၈.၂၀၁၆
ပုသိမ္ၿမိဳ႕
ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာစီမံကိန္း ျပည္သူ႕သေဘာဆႏၵ ေကာက္ခံပြဲ
“ၿပည္ေတာ္သာအိမ္ရာသမိုင္းေၾကာင္း”
- ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္
အိမ္ရာစီမံကိန္းၿဖစ္ပါသည္။
- ၁၉၉၄ခုႏွစ္တိုင္းမႈးဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က ျပည္သူ႕အိမ္ရာအျဖစ္
အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ့ဲၿပီး ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ားအား
အိမ္ခန္းမ်ားမွ ဖယ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္ဟု သိရွိရသည္။
- ပထမအစိုးရသက္တမ္းတြင္ ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာအား
မေနာသုခ အိမ္ရာျပဳလုပ္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ရာမ်ားအၿဖစ္
၄ ထပ္တိုက္မ်ား၊ ၆ ထပ္တိုက္မ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္သျဖင့္
ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
- ျပည္ေတာ္သာအိမ္ရာတြင္ ပင္စင္စားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား
စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု (၃၅၀) ေနထိုင္လွ်က္ရိွသည္။
- ယင္းအျပင္ အုိးအိမ္မွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အိမ္လခမေကာက္ခံသည့္
အိမ္ခန္း (၁၇၇) ခန္းရွိသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။
……………………………………………………..
“တက္ေရာက္လာေသာ ၿပည္ေတာ္သာအိမ္ရာတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား”
- ၿပည္ေတာ္သာအိမ္ရာကို ျပည္သူ႕အိမ္ရာအျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိေပးရန္။
- အိမ္လခမေကာက္ခံသည့္ အိမ္ခန္း (၁၇၇) ခန္းအား လစာအျမန္ေကာက္ေပးရန္။
…………………………………………………………………
“ျပည္သူ႕သေဘာဆႏၵ…..”
တက္ေရာက္လာေသာသူ (၂၅၀) တြင္….
အိမ္ရာအား ယခုအတိုင္းထားရွိေပးရန္ ဆႏၵမဲေပးသူ - ( ၂၄၄ ) ေယာက္
အိမ္ရာအသစ္တည္ေဆာက္ေပးရန္ ဆႏၵမဲေပးသူ - ( ၄ ) ေယာက္
ၾကားေန ဆႏၵမဲေပးသူ - ( ၂ ) ေယာက္
( ၿပည္သူ႕ဆႏၵသေဘာထားအား အစုိးရကတ္ဘိနတ္၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕
အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္။)
Ref : Credit to Mizzima
Admin

No comments:

Post a Comment