Latest News

Thursday, July 28, 2016

က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ့အငး္ရဲ၊ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေရွ့မွာဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ျပည့္စံုလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေရာင္းဆိုင္

က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕၊အင္းရဲလမ္း၊ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေ႐ွ႕တြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပည့္စံုလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
အေရာင္းဆိုင္။

No comments:

Post a Comment