Latest News

Wednesday, July 20, 2016

ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း တူးေဖၚေနၾကသည့္၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ငါးကန္မ်ားအား ယေန႕မွစ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္


ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုအခ်ဳိ႕၌ တူးေဖၚေနၾကသည႔္၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္
မညီညြတ္ေသာ ငါးကန္မ်ားအား ယေန႕မွစ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္နွင့္ ေဒသအေျခအေနအရ စက္ၾကီးမ်ားျပန္လည္ဝင္ေရာက္နိုင္မည့္ နိုဝင္ဘာလတြင္ တူးေဖၚထားျပီးျဖစ္ေသာ ကန္မ်ားကို အျပီးွဖ်က္သိမ္းရန္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစန္းေမာင္ l ျမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနွင့္ ျမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕တို႔မွဆုံးျဖတ္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။
ပန္းတေနာ္ ဇူလိုင္ ( ၂၀ )
သတင္းဓာတ္ပံု-Myat Thura
No comments:

Post a Comment