Latest News

Thursday, May 26, 2016

အသည္းအဆီဖုံးျခင္း နွင့္ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ား


* အသည္းအဆီဖုံးျခင္းသည္ ဆယ္စုနွစ္အတြင္း အျဖစ္
မ်ားေသာ ေရာဂါျဖစ္ဧ။္ ။ ယခင္အသည္းေရာဂါမွာ အသား၀ါ ရိုးရိုးသာျဖစ္ျပီး ( ပထမ) မ်က္စိ၀ါ၊ ေနာက္ဆုံး ဆီး၀ါျပီး တိုင္းရင္းေဆးအမွတ္(၁) မက္လင္ခ်ဥ္ေဆး ( ေရွး ေဆးက်မ္းမ်ားမွ ေသမွပုတိက သလိပ္ပုပ္နိုင္ေဆးနည္းကို
ယူထားေသာေဆး) ျဖစ္ျပီး အဓိကမွာ ( မက္လင္သီး၊ မက္လင္ေခါက္) တို႔ျဖစ္ဧ။္ ။ မက္လင္သီးသည္ အလြန္ခ်ဥ္ ျပီး ဟင္းခ်က္ရာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳျကသည့္ ေတာ ဓေလ့သုံး အသီးျဖစ္ဧ။္ ။ မက္လင္သီး၊ မက္လင္ေခါက္
တို႕သည္ အသည္းအတြက္အလြန္ေကာင္းျပီး အသည္း ေရာင္ျခင္း ၊ သား၀ါျခင္း၊ ဆီး၀ါျခင္း ဆို႔ကိုအလ်ွင္အျမန္ ေကာင္းေစေျကာင္း သိရပါဧ။္ ။
.
* (၁၉၉၅) ေနာက္ပိုင္းမွသာ ပိုးေျကာင့္ျဖစ္ေသာ အသည္းေရာဂါ ၊ အသည္းေျခာက္ေရာဂါ၊ အသည္းအဆီဖုံး ေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ားလာျပီး ေသဆုံးသူမ်ားျပားလာဧ။္ ။
.
* ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားသည္
(၁) တစ္ေန႔တစ္ျခား ၀ျဖိဳးလာသူ ၊
(၂) အရက္၊ ဘီယာ ေသာက္သုံးလြန္းသူ ၊
(၃) ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆီဓာတ္မ်ားသူ ၊
(၄) အထိုင္မ်ားသူ ၊
(၅) လမ္းေလ်ာက္နည္းသူ၊
(၆) ဇိမ္ယစ္လြန္းေသာသူမ်ားအတြက္ အသည္းအဆီဖုံး
ေရာဂါ၊ အသည္းေျခာက္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ သဘာ၀အပင္မ်ား ျဖစ္ပါ၍ လိုအပ္ပါက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အသုံးျပဳျကည့္နိုင္ပါသည္။
.
( ဟင္းဂလာပင္ )
******************
* ထိုအပင္အား ထမင္းလက္တစ္ဆုပ္ခန္႔ျဖင့္ ေျမစဥ့္အိုး တြင္ (၃) ရက္ခန္႔အခ်ဥ္တည္ျပီး ဟင္းဂလာခ်ဥ္ဖတ္အျဖစ္ ငါးျဖင့္ခ်က္စားျခင္း၊ ငါးပိရည္ျဖင့္ တြဲဖက္၍ စားသုံးပါက အရက္နာက်ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းအဆီဖုံး
ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစပါ။ ယင္း ဟင္းဂလာပင္ကို ျပဳတ္ေသာက္ပါက ဆီးအတြက္ အလြန္ေကာင္းဧ။္ ။ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား ဆီးခ်ဳပ္ေသာအခါ ထိုအပင္ကို ခုတ္စဥ္း၍ ႏြား
စာတြင္ ေရာေကြ်းရဧ။္ ။ ( ေဆာင္းပါးရွင္ဧ။္ အဖိုးတစ္၀မ္း ကဲြေတာ္သူသည္ ညေနခင္းတိုင္း ခ်က္အရက္ဟုေခၚေသာ အရက္ျဖဴကို ပုံမွန္ေသာက္ျပီး ဟင္းဂလာခ်ဥ္ကို အျမည္းအျဖစ္ ေန႔စဥ္စားသုံးခ့ဲရာ အသက္(၉၉) နွစ္ေက်ာ္ (၁၀၀) အတြင္းေရာက္မွ ကြယ္လြန္သည္ဟု သိရပါဧ။္။
.
ေတာဓေလ့တြင္ ခ်က္အရက္ေသာက္ျပီး အရက္နာမက်ေစ
ရန္ ဟင္းဂလာခ်ဥ္ဖတ္ကို ပဲျကီးေလွာ္နွင့္ စားသုံးေလ့ရိွ
ေျကာင္း သိရပါဧ။္ ။)
.
( ေဆးျမင္းခြာရြက္ )
********************
* အရြက္ေသးဧ။္ ။ အရြက္နွင့္ အရိုးတြင္ အေမႊးနုေလး မ်ားပါျပီး ရိုးတံ အနီေရာင္နွင့္ အျဖဴေရာင္ နွစ္မ်ိဳးရွိျပီး ေဆးဖက္၀င္ဧ။္ ။ ထိုအပင္ကို ႏြယ္လိုက္နႈတ္ယူ၊ ေနရိပ္ တြင္လွန္း ၊ အပင္ေျခာက္ေသြ႕သြားပါက သံဘူး( သို႔ ) ဖန္ပုလင္းတြင္ထည့္ ။ ေန႔စဥ္ မတ္ခြက္တစ္ခြက္စာ လက္ဖက္ေျခာက္ခပ္သလ္ို ခပ္ေသာက္ေပးပါက အသည္း အဆီဖုံးျခင္းက္ို က်ဆင္းေစနိုင္ျပီး ဆီးေကာင္း၊ ဆီးရႊင္ေစ ကာ မ်က္စိအားေကာင္းေစဧ။္ ။
.
( ဆီးျဖဴသီး )
*************
* ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ားစြာ၌ပါ၀င္ျပီး အေနာက္တိုင္းအာ ဟာရသုေတသီမ်ားက ဗီတာမင္စီ အလြန္ျကြယ္၀ေသာ အသီးျဖစ္သည္ဟု အသ္ိအမွတ္ျပဳထားျကဧ။္ ။ ၄င္းကို အစိမ္းအတိုင္းစားလ်ွင္ ေသြးခ်ဳပ္၊ ေလခ်ဳပ္ေစဧ။္ ။ အမ်ိဳး သမီးမ်ား ရာသီအခ်ိန္အခါတြင္ မစားသင့္ပါ။ အသည္း အဆီဖုံးသူအတြက္ ဆီးျဖဴသီးဆားရည္စိမ္ တစ္ေန႔တစ္လုံး မ်ွစားေပးပါ။ ထိုအသီးကို အေျခာက္လွန္းျပီး၊ ငါးဟင္း၊ ၀က္သားဟင္းတို႔နွင့္ ေရာခ်က္စားလ်ွင္ ဟင္းနူးေစျပီး အဆီဓာတ္ကို ေလ်ွာ့နည္းေစပါသည္။
.
( ေရွာက္ရြက္ )
***************
* ေရွာက္ရြက္ကို ပါးပါးညွပ္၊ အသုပ္တြင္ေရာထည့္စား ျခင္း၊ ဟင္းခ်ိဳျပဳလုပ္ေသာက္ျခင္း၊ အတို႔အျမႈပ္အျဖစ္ စားသုံးပါ ။ ေရွာက္ရည္၊ ေရွာက္ရြက္တို႔သည္ အသည္း အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဓာတ္စာျဖစ္ျပီး အခ်ဥ္ဟင္းမ်ား၌ ေရွာက္ရည္ထည့္ခ်က္ျခင္း၊ အကင္မ်ား၌ ေရွာက္ရည္ညွစ္စားျခင္းသည္ အသည္းအဆီဖုံးျခင္း အတြက္ ကာကြယ္ပါဧ။္ ။
.
( ရဲယိုရြက္ )
************
* ရဲယိုရြက္သည္ နႈတ္ကိုျမိန္ေစျပီး ေလပူက္ိုနိုင္ေသာ သတၱိရွိဧ။္ ။အသည္းတြင္ အပူေအာင္းျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္းေရာဂါအတြ က္ ရဲယိုရြက္ကို တစ္ပတ္လ်ွင္ (၂) ျကိမ္ခန္႔ စားသုံးေပးလ်ွင္ ကာကြယ္ရာ ေရာက္ဧ။္။ ထို႔အျပင္ ငါးခူ၊ ငါးဖယ္ ၊ ငါးျကင္း ျခစ္မ်ား နွင့္ ေရာခ်က္စားျခင္း ဖက္ထုပ္ျပဳလုပ္ေျကာ္စားျခင္း၊ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ လည္း ေပါင္းစားေပးနိုင္ပါသည္။
.
* သို႔ပါ၍ ( အဖိုးနည္း၊၀န္ပါ ) ရိုးရာ ေဆးဖက္၀င္
အပင္၊ အသီး၊ အရြက္မ်ားကို စားသုံးရင္း ေရာဂါမျဖစ္ခင္
ျကိုတင္ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။
.
{ ညႊန္း} ဆရာ ျကည္လြင္ျမင့္( မုျဒာ) ဧ။္ ေဆာင္းပါးမွ
ေကာက္နႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment